• Hlavným cieľom združenia je podporovať predovšetkým vzdelávacie programy a projekty v oblasti zdravotníckeho a všeobecného vzdelávania v škole aj mimo nej.
    • CESTA ZDRAVIA
    • Projekt našej školy realizovaný v spolupráci s mestom Dolný Kubín.
    • PODPORUJEME ZACHOVANIE DOLNOORAVSKEJ NEMOCNICE V DOLNOM KUBÍNE!!!
  • Partneri

   • asociácia stredných zdravotníckych škôl SR
   • TO SME MY

  • 2% Z DANE + VAŠE DARY

   ĎAKUJEME :-) 

   • AKTUÁLNE PROJEKTY

   • ZRIAĎOVATEĽ

   • AKTUÁLNE ČÍSLO

   • OFFICE 365

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje