• Nadpis

    • Koordinátor IKT na škole

     - zabezpečuje údržbu a inštaláciu školskej siete, servera a počítačov na škole - Róbert Kaučárik

     - aktualizuje a spravuje chod školského systému aSc Agenda (PhDr.S. Rovná, PhD., Mgr. Šutý)

     - výmenu a nákup techniky na škole (Mgr. Alojz Šutý)

     - ostatné činnosti spojené s riešením technických vecí a správa web-stránky školy (Mgr. Šutý)