• Nadpis

    • ORGANIZÁCIA STRAVOVANIA SA V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI

     Obedy sa objednávajú cez web-stránku / aplikáciu min. deň dopredu resp. do 6:30 hod. 

     !!! Každou objednávkou sa Váš kredit znižuje. Mínusový kredit doplate čím skôr !!!

      Obedy sa vydávajú len cez vyučovacie dni od 11:00 - 13:45 hod. pre stravníkov s čipom alebo ISIC kartou podľa určeného harmonogramu tried, viď.: organizaciaobedy

     (ak stravník zabudne čip, je potrebné pýtať žiadanku na obed u p. Laštíkovej č.d. 215)

     PLATBA za obedy ihneď,  ak klesne kredit za obedy do mínusu:

     Cena pre žiaka den. štúdia = 1,56,-€ / obed

     Cena pre žiaka ext. štúdia/ hosťa  = 3,50,-€ / obed

     Číslo účtu:  SK 52 8180 0000 0070 0063 2026

     Poznámka k platbe:  meno a priezvisko žiaka a trieda.

      

     ANKETA OHĽADNE VÝBERU JEDÁL 1/2020


     Prihláška na obedy: Prihlaska-na-obedy-ok.docx


     https://szsdk.edupage.org/menu/?what=stravnici_obedy