• Kontakt

   •  

    Výchovný poradca: PhDr. Michaela Vicáňová, PhD.

    kabinet č. 219, prízemie

    Konzultačné hodiny: streda 10,15 – 12,05

    alebo príď cez prestávku

    alebo napíš e-mail vicanova@szsdk.sk