• Informácie, aktivity a aktuality ŽŠR pri SZŠ v Dolnom Kubíne

    

   Hurá, hurá máme novú žiacku školskú radu!

   Dňa 26. septembra 2018 sa uskutočnilo zasadnutie ŽŠR, ktorá má 12 členov z radu študentov. ŽŠR vedie Martina Šeligová, študentka IV.B.

    

   ŽŠR SZŠ v Dolnom Kubíne pre školský rok 2017/2018

   Predseda: Martina Šeligová (IV.B)

    

   Členovia:

   Simona Vlčáková (I.A)            Paulína Papanová (I.A)

   Tamara Zvrteľová (I.B)                Mária Joňáková (I.B)

   Laura Plevjaková (II.A)         Martina Kendralová (II.A)

   Mária Ondrošová (II.B)              Mária Hurťáková (II.B)

   Natália Pjenčáková (III.A)         Alexandra Romaňáková (III.A)

   Simona Zaťková (III.B)           Natália Smolková (III.B)

   Tamara Sedliaková (IV.A)          Lenka Kovalíková (IV.A)

   Rebeka Šangalová (IV.B)

    

    

   Koordinátor: Mgr. Petra Karcolová