• Členovia ŽŠR

    • Zloženie Žiackej školskej rady pri  Strednej zdravotníckej

     škole v Dolnom Kubíne pre školský rok 2021/2022

      

     Koordinátor ŽŠR: PhDr. Iveta Košarišťanová

     Predseda: Rebeka Kormaňáková (II.A)

     Členovia:

     Michaela Poláčková (I.A)         Anna Serdelová (I.A)

     Liliana Oršuloaková (I.B)         Ema Vajduľáková (I.B)

     Patrícia Šimurdová (II.A)

     Kristína Godišová (II.B)            Aneta Wirthová (II.B)

     Lenka Straková (III.A)              Andrea Ragalyi (III.A)

     Aneta Ondrejková (III.B)          Margita Tomáňová (III.B)          

     Veronika Žuffová (IV.A)           Klára Karasová (IV.A)

     Klaudia Jančová (IV.B)             Viviána Pajdučáková (IV.B)