• Členovia ŽŠR

    • Zloženie Žiackej školskej rady pri  Strednej zdravotníckej

     škole v Dolnom Kubíne pre školský rok 2020/2021

      

     Koordinátor ŽŠR: PhDr. Iveta Košarišťanová

     Predseda: Laura Plevjaková (IV.A)

     Členovia:

     Rebeka Kormaňáková (I.A)     Tatiana Kocúrová (I.A)

     Kristína Godišová (I.B)            Aneta Wirthová (I.B)

     Lenka Straková (II.A)              Andrej Vojtas(II.A)

     Patrik Šaliga (II.B)          

     Veronika Žuffová (III.A)      

     Júlia Beňušová (III.B)             Katarína Krišová (III.B)

     Ivana Gvorová(IV.A)           

     Mária Hurťáková (IV.B)         Mária Ondrošová (IV.B)