Hlavná stránka ŠKOLA ROZVRH ŠTÚDIUM a LEGISLATÍVA FOTO SPRÁVY o VVČ ČASOPIS UZLÍK A INÉ KONTAKT
Navigácia
 • Uzlík - nové číslo

  Pripravujeme pre vás...

   

   

   

 • Deň bez bariér Orava 2018

  Výnimočný kultúrno-spoločenský deň pre osoby so zdravotným hendikepom, ale aj zdravých ľudí z celej Oravy a blízkeho okolia s názvom Deň bez bariér Orava 2018 sa uskutočnilo 7. júna 2018 v Dolnom Kubíne na Námestí slobody pred MsKS. Organizovalo ho po prvýkrát občianske združenie Ľudia proti hendikepu pod vedením Zuzany Jurisovej a Martina Gočalu.  Pripravili podujatie, na ktoré organizátori pozvali okrem ľudí so špeciálnymi potrebami aj  zdravých ľudí, čím naplnili aj druhý dôležitý rozmer, a to integráciu hendikepovaných medzi zdravých ľudí, čím búrali bariéry medzi nimi. Jeho hlavným dôvodom bolo stretnutie ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím, ale aj výstava kompenzačných a zdravotníckych pomôcok, prezentácia činnosti subjektov pôsobiacich v sociálnej a zdravotníckej oblasti, prezentácia zdvíhacích zariadení a úprav vozidiel pre postihnutých.

   

  Deň bez bariér bol sprevádzaný aj s množstvom športových a zábavných súťaží pre zdravé deti, so skákajúcim hradom či maľovaním na tvár, súťažami. Nechýbali lákavé koncertné vystúpenia pre mladých i starších, ktoré vedno sledovali zdravotne postihnutí i zdraví, pretože na Orave nie je  veľa možností, ako svojho imobilného člena rodiny dostať do spoločnosti, umožniť mu stretnúť sa so známymi, priateľmi. To určite potešilo Eriku Jurinovú, predsedníčku Žilinského samosprávneho kraja, pod záštitou ktorej sa dolnokubínske podujatie Deň bez bariér uskutočnilo.

  Sedemnásť vystavovateľov ponúkalo na námestí širokú paletu kompenzačných pomôcok, ako aj rôzne (poradenské) služby,

  napr. OPEL HANDYCARS – program mobility osôb so zdravotným postihnutím,

  INSIA – poisťovňa,

  SPIG, s. r. o. – zdvíhacie zariadenia,

  VELCON s. r. o. – zdvíhacie zariadenia pre postihnuté osoby,

  LETMO SK, s. r. o. – zdvíhacie zariadenia, mechanické a elektrické vozíky,

  OTTO BOCK Slovakia s. r. o. – zdravotnícke pomôcky, invalidné vozíky,

  Thuasne SK s. r. o. ortopedické a zdravotnícke pomôcky,

  Ridop s. r. o. zdvíhacie zariadenia pre znevýhodnené osoby,

  Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR,

  Agentúra osobnej asistencie,

  Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska,

  Asociácia nepočujúcich Slovenska – krajské centrum Žilina,

  Zmysel života, n. o. Žilina – Canisterapia – tréning vodiacich psov pre nevidiacich ľudí.

   

  Z našej Strednej zdravotníckej školy sa podujatia zúčastnili Renáta Pátereková a Natália Pjenčáková z III. B a z II. B Deborah Paliderová a Simona Rušínová, ktoré v spolupráci so zástupcami Slovenského Červeného kríža zo Žiliny počas celého dňa merali záujemcom krvný tlak, pulz, telesnú teplotu a hodnotu glykémie, počítali hodnotu BMI, predvádzali ukážky poskytovania prvej pomoci, najmä kardiopulmonálnu resuscitáciu.

  Zo zúčastnených spomeňme napr.  spoločnosť Ares, s. r. o., ktorá sa venuje úpravám automobilov na prepravu vozíčkarov, ukotveniu vozíka v aute, plošinám, stropným zdvihákom. Česká výrobná obchodná spoločnosť Manus Prostějov sa prezentovala rozmanitými zdvíhacími plošinami a výťahmi pre imobilné osoby a ľudí so zníženou schopnosťou pohybu.

  Únia nevidiacich a slabozrakých na dolnokubínskom podujatí Deň bez bariér neponúkala len základné odborné poradenstvo. Pri ich stánku sa pristavovali mnohí návštevníci, pretože rôzne „drobnosti“ neraz využijú aj zdraví ľudia. Budíky, lupy zväčšujúce písmo, zariadenia na čítanie, moderné signalizačné systémy a iné technické kompenzačné pomôcky sú značnou pomocou pre ľudí s „odchádzajúcim“ zrakom.

   

  https://i1.wp.com/www.vozickar.info/wp-content/uploads/2018/06/den-bez-barier-vozickar.jpg?resize=720%2C353&ssl=1

  Na podujatí pre ľudí s telesným znevýhodnením nemohla chýbať spoločnosť Letmo, ktorá robí život na vozíku lepším. Návštevníkom podujatia Deň bez bariér ukázala viacero invalidných vozíkov.

  Chvíľami až okupovaný bol stánok Organizácie muskulárnych dystrofikov (OMD) v SR. Oravci hojne využívali možnosť získať informácie o osobnej asistencii z prvej ruky.

   

  https://i0.wp.com/www.vozickar.info/wp-content/uploads/2018/06/den-bez-barier-vadovicova.jpg?resize=273%2C315&ssl=1

  Atraktívna hosťka podujatia Deň bez bariér paraolympionička Veronika Vadovičová bola tiež „okupovaná“. Niekto sa s ňou chcel len odfotiť, iného zaujímalo, koľko má medailí či svetových rekordov v streľbe zo vzduchovky a z malokalibrovky. PhDr. Andrea Jarabáková

   

  https://i0.wp.com/www.vozickar.info/wp-content/uploads/2018/06/den-bez-barier-hostia.jpg?resize=720%2C475&ssl=1

   

 • Uzlík - 3. miesto v celoslovenskej súťaži časopisov SZŠ Žurnálový stetoskop 2018

 • INEKO hodnotí: NAJlepšia SŠ na Orave!

  INEKO hodnotí: NAJlepšia SŠ na Orave!

  Najnovšie výsledky INEKO dávajú našej škole krásne vysvedčenie, kde v rámci Žilinského samosprávneho kraja sme NAJlepšia stredná škola na Orave (druhá v rámci SOŠ v Žilinskom samosprávnom kraji). Minulý školský rok sme boli na treťom mieste. V rámci hodnotenia 29-tich SZŠ sme sa umiestnili ako 8-ma najlepšia stredná zdravotnícka škola na Slovensku  (min. školský rok sme boli na 15-tom mieste). Tieto výsledky nechceme preceňovať ani podceňovať, ale sú určite zrkadlom, ktoré nezávislá inštitúcia takto vyhodnotila. Je to pre nás všetkých povzbudením, ale aj výzvou si takéto hodnotenie udržať, prípadne aj vylepšovať. Ďakujeme učiteľom aj žiakom, ktorým nie sú ľahostajné ich výsledky a majú chuť na sebe neustále pracovať.

  VIAC INFO O PRIESKUME TU: ,

 • Výsledky prijímacieho konania I. kolo:

  PS_2018.pdf

  Všetky informácie nájdete v položke Prijímačky 2018.

 • 3. miesto v súťaži Družstiev mladých zdravotníkov

  3. miesto v súťaži Družstiev mladých zdravotníkov

  Dňa 3. mája 2018 sa v našom meste uskutočnilo územné kolo súťaže Družstiev mladých zdravotníkov a Družstiev prvej pomoci mladých v priestoroch okolia MsKS Dolný Kubín. Súťaž organizoval Územný spolok ORAVA SČK Dolný Kubín a našu školu reprezentovalo družstvo v zložení: Nika Grobarčíková, Paula Chudjáková, Jana Juráňová, Nika Kvasničáková, Rebeka Šangalová a Ondrej Valčičák. Získali sme pekné 3. miesto, za čo im srdečne blahoželáme.

  Okrem súťažného družstva sa na akcii zúčastnilo aj 16 figurantov – žiakov  našej školy, ktorí simulovali poranenia pre všetky stanovištia. Súťaže sa  každoročne zúčastňuje aj súťažné družstvo z našej partnerskej školy SZŠ Dečín.  Mgr. E. Balková

 • Laura Plevjaková 1.A = 2.miesto v celoslovenskej výtvarnej súťaži

  Laura Plevjaková 1.A = 2.miesto v celoslovenskej výtvarnej súťaži

   Naše taleny veľmi úspešne reprezentujú našu školu v rôznych súťažiach. Jedným z nich je aj naša žiačka Laura Plevjaková z 1.A, ktorá týmto nádherným obrazom s názvom DAR, zobrazila ako vidí rodinu a svoj postoj k základnému ľudskému právu na ŽIVOT.

  Viac info o súťaži tu:

 • Vajanského Martin 2018 = postup na celoslovenské kolo HK

  Naša Nátálka Laššákováz 1. A si 3. 5. 2018 v silnej konkurencii recitátoriek Žilinského samosprávneho kraja vybojovala s básňou Gregoryho Corsa MOC postup do celoslovenského kola súťaže HVIEZDOSLAVOV KUBÍN! Srdečne blahoželáme!!!

  Info a výsledky súťaže tu:

 • Výberové konanie na riaditeľa školy SZŠ

  Výberové konanie na riaditeľa školy SZŠ

  ŽSK VYHLASUJE VÝBEROVÉ KONANIE NA RIADITEĽA STREDNEJ ZDRAVOTNÍCKEJ ŠKOLY, M. HATTALU 2149, 026 01 DOLNÝ KUBÍN. VIAC INFO TU: link 

 • Obrovské úspechy na Štúrovom pere 2018

  Konečne sme sa aj my zapísali do histórie tejto celoslovenskej súťaže študentských časopisov SŠ, VŠ a novinárskych príspevkov. Andrea Trojanová zo 4. A, ktorá bola celé štyri roky pilierom nášho časopisu, získala v tejto tvrdej konkurencii z celého Slovenska Diplom a Prémiu Literárneho fondu s finančnou odmenou v kategórii Novinárske príspevky stredoškolákov a vecnú odmenu za prácu v časopise Uzlík. Srdečne blahoželáme a ďakujeme aj za vzornú reprezentáciu našej školy! Blahoželanie patrí aj redakčnej vedúcej nášho časopisu Mgr. Renáte Bočkayovej, ktorá bola ocenená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR za mentorské vedenie časopisu Uzlík Strednej zdravotníckej školy M. Hattalu v Dolnom Kubíne od roku 2000. Náš časopis Uzlík vychádza XVIII.rok. Tri posledné čísla časopisu už boli vytlačené v tlačiarni, čo nás motivovalo zlepšovať sa.  Z 8 strán sme sa rozrástli na 32. Dnes má Uzlík svoju modernú grafickú podobu, ktorá zaujala aj porotu Štúrovho pera. Ani po obsahovej stránke nám nebolo nič vytknuté. Získali sme päť jednotiek! (maximum bolo 6-7, minulý rok sme mali 3,5). Touto cestou sa chceme uberať, preto oslovujeme všetkých tvorivých študentov, ktorí by sa spolu s nami chceli podieľať na príprave nášho časopisu. Stačí prísť do našej redakcie! Zo Zvolena sme si odniesli nezabudnuteľné zážitky a stretnutia. Veľkým potleskom sme všetci privítali župana BBSK Jána Luntera, a potom nasledovalo úžasné  prekvapenie... Prišiel prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska!!! S ním sme mali tlačovú konferenciu. Potom sme diskutovali aj s bývalým ministrom kultúry Marekom Maďaričom, riaditeľom kníhkupectva Michalom Meškom, s investigatívnymi novinármi Monikou Tódovou a Lukášom Milanom, s europoslancom Vladimírom Maňkom a samozrejme s Patrikom HermanomPavlom Vitkom. Veľké poďakovanie patrí organizátorom celého podujatia! (Viac sa dočítate v časopise Uzlík.)

  Tamara Sedliaková, 3. A    

 • Súťaž PRP v Lučenci = 5.miesto

  Súťaž PRP v Lučenci = 5.miesto

  Zúčastnili sme sa súťaže prvej pomoci v Lučenci, ktorú sme si užili a nasiakli nové informácie. Organizácia súťaže bola plynulá a súťažilo sa v príjemnej atmosfére. Herecké výkony figurantov boli naozaj uveriteľné a vtrhli nas do situácie, síce to nebolo ako v skutočnom živote, ale aj tak nás to posunulo dopredu. Získali sme 5. miesto z 9-tich timov.

  Súťaže sa zúčastnili: Ondrej Valčicak, Nikola Kvasničakova a Nikola Grobarčikova. Súťaž pozostávala z 6 stanovišť a to: dopravnej nehody, pracovný uraz, športový uraz, vedomostného testu, náhlych stavov a KPR. K tomu všetkému nám bola poskytnutá príležitosť obliahnut si vnútro sanitky a poprezerať si pracovné náradie ktoré sa používa pri životne zachraňujúcich výkonoch. Celé nám to bolo príjemné a trochu humorne vysvetlené. Najviac bodov sme stratili na KPR za zle uchopenie rúk a vdýchnutie veľkého objemu vzduchu.

  Neboli sme najlepší no získali sme veľa užitočných informácií a aj trochu viac odvahy pustiť sa do podobných situácií v reálnom živote. S pozdravom O. Valčičák 3.A

 • Vrchnáčiky zachraňujú životy...

  Vrchnáčiky zachraňujú životy...

  Pomôžme 6-ročnému Maximkovi zabezpečiť kvalitnú zdravotnú starostlivosť. Tento rok sme vyzbierali už 260 kg a celkovo viac ako 760 kg. ĎAKUJEME a naďalej ZBIERAME:-)

 • Riaditeľské voľno 7. 5. 2018

  Riaditeľské voľno 7. 5. 2018

  Riaditeľ školy udeľuje podľa §150 ods.5 zákona č.245/2008 Z.z., riaditeľské voľno na deň 7.5. 2018 pre žiakov školy, z dôvodu organizačného a prevádzkového. Zamestnanci školy absolvujú v tento deň plánované cvičenie CO. S pozdravom PaedDr. P. Takáč.

 • Deň narcisov = 2 256,19 Eur.

  Deň narcisov = 2 256,19 Eur.

  13. apríla 2018 sa naša škola zapojila do akcie Deň narcisov – Liga proti rakovine.

  Vďaka žiakom 3.B triedy a ich pedagógom, sa na pomoc onkologicky chorým ľuďom a ich rodinám na Slovensku vyzbieralo v meste Dolný Kubín  2 256,19 Eur.

  Ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodli prispieť a  onkologicky chorým ľuďom posielame odkaz, že na nich myslíme a majú našu podporu.

 • SÚBOJ UČITELIA - ŽIACI

  Dňa 12. 4. 2018 sa na našej škole uskutočnil každoročný súboj UČITELIA – ŽIACI, ktorý organizovala ŽIACKA ŠKOLSKÁ RADA pod vedením pani profesorky PhDr. Ivetky Košarišťanovej. Tento deň sa znova zapísal do histórie školy, ale aj do sŕdc všetkých zúčastnených. Aj toto celoškolské podujatie, pri ktorom nikto nezaháľal, skôr naopak, potvrdilo, že sme veľkou rodinou, v ktorej dominuje prosociálnosť, priateľstvo, láska k múdrosti, túžba po poznávaní, úprimná chuť humoru, odhodlanie bojovať aj súťažiť... Že vieme hrdo oceniť víťazov, dôstojne prijať porážku a radovať sa z úspechov druhých, lebo každý deň nám prináša nové výzvy, ktoré chceme zvládnuť. Ďakujeme organizátorom aj všetkým zúčastneným, ktorým tento deň priniesol nové zážitky, skúsenosti a hlavne veľa radosti,  školskej spolupatričnosti i chuti do zajtrajšieho dňa!

 • Rodom aj srdcom z Oravy

  Rodom aj srdcom z Oravy

  Theo Herkeľ Florin básnik, publicista, diplomat,  vlastným menom Teodor Herkeľ (*10. apríla 1908, Dolný Kubín – † 11. marca 1973, Dolný Kubín)

  V období hospodárskej krízy odišiel do zahraničia a postupne pôsobil v Juhoslávii, Francúzsku, Španielsku, Portugalsku, dnešnom Maroku a od roku 1940 v Londýne. Od roku 1945 do roku 1948 pôsobil v diplomatických službách v Paríži a Washingtone. Neskôr pracoval ako osobný tajomník ministra zahraničných vecí ČSR Vladimíra Clementisa. Bol vyšetrovaný a neskôr rehabilitovaný a až do svojej smrti žil v dolnooravskej metropole, kde sa podieľal na organizácii kultúrnych podujatí, napr. Hviezdoslavov Kubín.

  Pri príležitosti 110. výročia narodenia Thea Herkeľa Florina sa v Oravskej knižnici A. Habovštiaka 10. 4. 2018 konalo slávnostné podujatie, na ktorom sme sa zúčastnili aj my. Verše dolnokubínskeho básnika z Washingtonu 1947 oživila svojou podmanivou recitáciou Natália Laššáková z I. A, ktorá si spolu s Mgr. R. Bočkayovou pripravila aj prekvapenie pre hosťa podujatia – spisovateľa Ľubomíra Feldeka. Naša Natálka presunula Majstra Feldeka v čase do rokov, keď so svojou láskou Oľgou začali spoznávať slovo „Zlatúšik“...  Umelecky aj myšlienkovo bohaté podujatie dokumentovala Veronika Vrábľová z I. A. Ďakujeme!  

 • SÚBOJ UČITELIA - ŽIACI

  SÚBOJ UČITELIA - ŽIACI

  Žiacka školská rada usporiadava 12. 4. 2018 na našej škole SÚBOJ v rôznych súťažiach.

  Organizácia tohto dňa bude takáto: PLAGÁT_2018.pdf

  7:40 - 8:25 = príprava športových stanovíšť, pokyny s triednymi učiteľmi v triedach.

  8:30 = slávnostné zahájenie súťaží - stretneme sa celá škola v telocvični.

  8:40 - 11:00 = súťaženie

  11:00 - 11:20 = obedná prestávka

  11:20 - 12:20 = HLAVNÝ SÚBOJ vo VOLEJBALE - učitelia/žiaci

  cca 12:30 = VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV

  Budeme veľmi radi, keď sa všetci zapojíte do čo najväčšieho počtu sútaží resp. do povzbudozvania svojich favoritov. Pre víťazov sú pripravené zaujíavé ocenenia. S pozdravom Vaša kooridnátorka ŽŠR I. Košarišťanová a predsedníčka ŽŠR M. Šeligová

   

 • 2. a 5. miesto v súťaži PRVEJ POMOCI v Děčíne!!!

  2. a 5. miesto v súťaži PRVEJ POMOCI v Děčíne!!!

  Dňa  27.3.2018 sa v Dečíne konal 4. ročník súťaže v prvej pomoci  s medzinárodnou účasťou, na ktorej sa žiaci našej školy umiestnili na 2. mieste ako slovenské  družstvo a na 5. mieste ako spojené česko-slovenské družstvo. Súťaže sa zúčastnilo 9 družstiev po 4 súťažiacich.

  Súťaž sa konala v obchodnom centre Pivovar v Dečíne, kde žiaci absolvovali časť teoretickú - formou testu a praktickú časť prvej pomoci v jednotlivých pripravených situáciách (KPR, otvorená zlomenina, pichnutie nožom, popáleniny....).

  Našu školu reprezentovali žiaci 2. a 3. ročníkov (Grobarčíková Nikola, Kvasničáková Nikola, Šangalová Rebeka, Valčičák Ondrej, Chudjáková Paula, Juráňová Jana) pod vedením učiteľky Mgr. Moniky Hackenbergovej.

  Poďakovanie patrí všetkým zúčastneným žiakom, vedeniu školy a najmä pani učiteľke Mgr.Monike Hackenbergovej a  Mgr.Eve Chomistekovej, ktoré žiakov na súťaž pripravovali.

 • 1. miesto v regionálnom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín

  Dňa 16. 3. 2018 sa v MsKS v Dolnom Kubíne konalo regionálne kolo súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Na prvom mieste sa umiestnila a zároveň Cenu divákov získala Natália Laššáková z 1. A pod vedením Mgr. R. Bočkayovej. Svojím umeleckým prednesom tak postúpila do krajského kola. Srdečne blahoželáme a prajeme ešte veľa úspechov!

 • VEĽKÉ PLUS pre VAŠE deti sú 2%

  VEĽKÉ PLUS pre VAŠE deti sú 2%

  Vážení rodičia a podporovatelia našej školy, v mene svojom a ostatných zamestnancov školy, Vás oslovujem s požiadavkou darovania 2% (3%) z dane! Tento dar Vás nič nestojí, pretože túto daň by ste odviedli štátu. Vaše 2 % (3%) pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Vopred vyslovujeme VEĽKÉ ĎAKUJEME.

  Finančné prostriedky budú použité na:

  • vybavenie učební didaktickými pomôckami pre kvalitnejšiu a efektívnejšiu výučbu
  • podpora pri zapojení sa do rozvojových a kreatívnych projektov školy

  Všetky potrebné informácie nájdete nižšie

  Tlačivá sú k dispozícii na vrátnici školy, zborovni a u triednych učiteľov. Prípadne si môžete tlačivo vyplniť a vytlačiť tu a zaniesť svojmu zamestnávateľovi alebo na daňový úrad. TLAČIVO NA STIAHNUTIE TU: TLAČIVO SZS 2018.pdf

  (!!! TERMÍN do konca marca SZČO a do konca apríla zamestnanci !!!)

  Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?

  Podávate si daňové priznanie sami?

  Postup pre právnické osoby

strana: