• Oznam pre študentov externého štúdia
     • Oznam pre študentov externého štúdia

     • Úvodné stretnutia na začiatok školského roka bude: 

      • prvý ročník - praktická sestra - 7.9. 2020 od 8:00 hod. vo vestibule školy
       (vyučovanie bude prebiehať v Po. a Ut.)  triedny učiteľ - Mgr. D. Janoľová
      • prvý ročník - sanitár - 9.9.2020 od 8:00 hod. vo vestibule školy
       (vyučovanie bude prebiehať v Št.a Pia), triedny učiteľ Mgr. A. Strežová
      • druhý ročník - praktická sestra - 10.9.2020 od 8:00 hod. vo vestibule školy
       (vyučovanie bude prebiehať v Str. a Št.) triedny učiteľ PhDr. A. Jarabáková
    • Slávnostné otvorenie školského roka - aktualizované!!!
     • Slávnostné otvorenie školského roka - aktualizované!!!

     • Milí študenti a rodičia,

      po dlhej odmlke mimo školy opätovne otvárame nový školský rok. Všetko bude inak, ako sme boli zvyknutí, a preto Vás žiadam, aby ste s trpezlivosťou, zodpovednosťou a ohľaduplnosťou jeden k druhému a zamestnancom školy rešpektovali všetky nariadenia a pokyny.
      Otvorenie školského roka je 2. 9. 2020

      Škola bude otvorená len pre žiakov školy od 7:00 hod.

      Žiaci, ktorí prejú vstupným protiepidemiologickým filtrom budú čakať na začiatok vyučovania vo svojích triedach do 8:30 hod.. Ďalej sa budú riadiť pokynmi svojich triednych učiteľov.

      Pozrite si pokyny pre vstup do školy!

      OZNAM-VSTUPokok.docx

      vyhlasenie_1.docx

      vyhlasenie_ po domácej liečbe.docx

      Infografika ohľadne hygienických pokynov v skratke:
      https://www.youtube.com/watch?v=EBmjYJi5SsM
      Podrobné informácie o dodržiavaní hygienických nariadení:
      https://www.minedu.sk/stredne-skoly-aktualizovane-2682020/

      Žiaci, ktorí budú potrebovať riešiť potvrdenie o návšteve školy, ISIC karty, čipové prívesky, prihlásenie sa na obedy, internát a iné otázky - riešte to cez svojich triednych učiteľov resp. na sekretariáte školy u Mgr. Mlynarčíkovej od 10:00 hod. do 11:00 hod. a v ostatných dňoch
      od 10:00 hod. do 12:00 hod.

      Prvý výdaj obedov je naplánovaný až na 7.9. 2020
      (podmienky na obedy budú čoskoro zverejnené!!!)

      Ďakujem za pochopenie a tešíme sa na stretnutie v škole. S pozdravom riaditeľ školy + ostatní zamestnanci školy.

       

       

    • Prestupové testy - pre uchádzačov o denné štúdium
     • Prestupové testy - pre uchádzačov o denné štúdium

     • Dňa 31. 08. 2020 (pondelok) pozývame žiakov, ktorí prejavili záujem o štúdium na našej škole v rámci prestupového konania z inej strednej školy, aby sa zúčastnili prestupových testov z predmetov biológia a slovenský jazyk.

      Program:

      - 8:00 - 8:20 - prezentácia vo vestibule školy, 

      - 8:30 - 9:00 test z biológie,

      - 9:00 - 9:15 - prestávka,

      - 9:15 - 9:45 - test zo slovenského jazyka.

      Výsledky testov budú oznámené zákonným zástupcom do 14:00 hod. v daný deň.

      Uchádzači nech si so sebou prinesú podpísanú žiadosť zákonným zástupcom o prestup, vysvedčenie o ukončení 9. ročníka, rozhodnutie o prijatí na inú strednú školu a potvrdenie od všeobecného lekára, že sú spôsobilí študovať daný odbor. 

    • CONFERO s PhDr. ANDREOU BOŽEKOVOU
     • CONFERO s PhDr. ANDREOU BOŽEKOVOU

     • "Tvojou úlohou nie je prekonávať ostatných, ale prekonávať samého seba!" 

      "Volám sa Andrea Božeková a verím, že ovládať umenie komunikácie – vedieť hovoriť, ale aj počúvať – pomáha človeku budovať mosty, podporovať integráciu a stretnutie, a tak obohacovať nielen seba, ale aj spoločnosť. Preto inšpirujem ľudí, ktorých láka otvorenosť a nie izolácia. Pomáham druhým premeniť svoje myšlienky na výnimočný príbeh, vďaka ktorému dosiahnu svoj cieľ. Ukazujem jednoduché a účinné riešenia, ako zlepšiť komunikačno-prezentačné zručnosti," tieto slová vás oslovia na www.confero.sk. V dňoch 24. 8. - 26. 8. 2020 ďalší naši pedagógovia absolvovali výborný a nezabudnuteľný tréning Confero s PhDr. Andreou Božekovou. ĎAKUJEME! Kto má záujem, neváhajte sa prihlásiť!