• SÚŤAŽ O NAJ LOGO
     • SÚŤAŽ O NAJ LOGO

     • Si tvorivý a plný nápadov? Zapoj sa do celoškolskej výtvarnej súťaže o NAJ LOGO nášho nového občianskeho združenia SRDCOM ZDRAVOTNÍK! Forma, technika, rozmer je na tebe... Svoje práce prineste do redakcie Uzlík. Termín: do 30. 9. 2020

      Čo je náplňou a cieľom nášho občianskeho združenia?

      Hlavným cieľom združenia je podporovať predovšetkým vzdelávacie programy a projekty v oblasti zdravotníckeho a všeobecného vzdelávania v škole aj mimo nej.

      Občianske združenie SRDCOM ZDRAVOTNÍK podporuje odborné, samovzdelávacie, kultúrne a športové aktivity študentov (vzdelávacie exkurzie, praxe, pobyty výmenného vzdelávacieho, kultúrneho a športového charakteru, na podporu a rozvoj talentov školy, na predmetové olympiády, SOČ, kultúrne, umelecké a športové súťaže, poskytovanie zdravotnej služby na rôznych súťažiach a iné aktivity). Taktiež bolo založené na pomoc skvalitnenia výchovno-vzdelávacieho procesu v našej škole nad rámec prostriedkov zo štátneho rozpočtu (napr. inovácia pomôcok, prístrojov, zariadení, didaktickej techniky, nákup učebných pomôcok, softvérového vybavenia výpočtovej techniky, knižnično-informačného zabezpečenia vzdelávacieho procesu), ale hlavne na podporu osobnostného rastu našich študentov v duchu “Škola plná života“ a „Škola, ktorá mení svet“.

    • ISIC karty - SÚŤAŽ aj paušál YoXo!!!
     • ISIC karty - SÚŤAŽ aj paušál YoXo!!!

     • Pre všetkých držiteľov ISIC a ITIC kariet veľmi zaujímavá ponuka paušálu !!!! INFO TU

      SÚŤAZ TU!!!

      - kto nemá ISIC kartu a rád by ju mal môže sa nahlásiť na sekretariáte školy a na vrátnici nech si vyzdvihnúť tlačivo na úhradu a žiadanku.

      - kto má ISIC kartu z min. roka a chce si ju predĺžiť musí urobiť 3 akcie:

      1, poslať SMSku (3€) na číslo 8844 v tvare TC medzera Priezvisko (uvedené na preukaze) medzera číslo čipu (uvedené na preukaze)

      2, priložiť ISIC na terminál - čítačku ISIC kariet - od tohto momentu bude preukaz fungovať ako elektronická peňaženka napr. na autobusoch.

      3, predĺžiť platnosť preukazu zakúpením známky na 9/2021 - úhrada 10€
        na účet IBAN SK39 1100 0000 0029 4804 3493

      Ak chcete urýchliť proces - môžete nechať na sekretariáte alebo vrátnici školy hotovosť resp. výpis z účtu o úhrade a škola Vám objedná známky obratom. 

       Pri úhrade je povinné uvádzať tieto identifikačné údaje platby (pre jej identifikáciu):

       špecifický symbol platby pridelený škole: 390342

       variabilný symbol, ktorým bude vždy dátum narodenia žiaka v tvare DDMMRRRR

       do poznámky je vždy potrebné uviesť meno a priezvisko žiaka, názov školy.

      Známky budú k dispozícii na vrátnici školy - na budúci týždeň podľa termínu objednania.

      Predĺžiť platnosť ISIC môžete aj sami cez online na www.objednaj-preukaz.sk a bude Vám doručená domov. V tomto prípade sa k cene známky ešte priráta poplatok za doručenie.

      - žiaci, ktorí majú ISIC z inej školy - môžu ju používať ako preukážku celý školský rok, ale v škole musia používať ćip a na budúci šk. rok si budú objednávať novú kartu.

      - žiaci, ktorí majú ISIC z inej školy a chcú kartu používať našu - uhradia 7 eur na obnovu karty a tá im bude objednaná.

      Pre ostatné info - email - riaditel@szsdk.sk

    • Potvrdenie o návšteve školy - elektronicky
     • Potvrdenie o návšteve školy - elektronicky

     • Pre potvrdenie o návšteve školy nemusíte chodiť do školy. Po prihlásení sa do ETK:

      https://help.edupage.org/text.php?id=2755&lang=sk

      Tretia možnosť je po predchádzajúcej dohode osobne u p. Mlynarčíkovej alebo u riaditeľ školy.   

      POTVRDENIE O NÁVŠTEVE ŠKOLY

      - Na účely uplatnenia prídavku na dieťa

      Poberatelia prídavkov na dieťa (väčšinou rodičia alebo iné oprávnené osoby) od 1.septembra 2019 už NEMUSIA na úrady práce doručovať papierové potvrdenia o návšteve školy. Prídavky na dieťa budú vyplatené AUTOMATICKY v bežnom výplatnom termíne obvyklým spôsobom.

      Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny JE POVINNÉ od 1.septembra 2019 získavať údaje o deťoch, žiakoch a študentoch z dostupného informačného systému Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

      Z uvedeného dôvodu študentom nie sú vydávané potvrdenia o návšteve školy pre tieto účely.

       

      - Na účely uplatnenia daňového bonusu

      Potvrdenie na účely uplatnenia daňového bonusu na dieťa vydávame na základe predloženého potvrdenia, ktoré si prinesie študent vyplnené:

      V bode A – Údaje o oprávnenej osobe – žiadateľovi

      V bode B – Údaje o dieťati

      V prípade nevyplneného tlačiva Vám uvedené tlačivo nebude potvrdené.

      Tlačivo je dostupné na stránke ÚPSVaR.

    • Výdaj obedov - aktualizácia!
     • Výdaj obedov - aktualizácia!

     • Obedy sa vydávajú v Školskej výdajni jedál za sprísnených hygienických pravidiel od 7.9. 2020. 

      Úhrady za obedy je potrebné vyriešiť do 15.9. 2020 zálohovou platbou, ktorú si viete odkontrolovať v ETK po dvoch dňoch od zaplatenia - prevod trvá 2 pracovné dni. 

      Záloha za obedy je vo výške min. 25,-€ (výška závisí od počtu obedov v týždni)

      Jedálny lístok: TU

      Pre vydanie obedov sa treba riadiť uvedenými pokynmi: 

      https://szsdk.edupage.org/a/obedy

       

    • Oznam pre študentov externého štúdia
     • Oznam pre študentov externého štúdia

     • Úvodné stretnutia na začiatok školského roka bude: 

      • prvý ročník - praktická sestra - 7.9. 2020 od 8:00 hod. vo vestibule školy
       (vyučovanie bude prebiehať v Po. a Ut.)  triedny učiteľ - Mgr. D. Janoľová
      • prvý ročník - sanitár - 9.9.2020 od 8:00 hod. vo vestibule školy
       (vyučovanie bude prebiehať v Št.a Pia), triedny učiteľ Mgr. A. Strežová
      • druhý ročník - praktická sestra - 10.9.2020 od 8:00 hod. vo vestibule školy
       (vyučovanie bude prebiehať v Str. a Št.) triedny učiteľ PhDr. A. Jarabáková
     • ZVLÁDNEME TO!

     • Zdravotníci našej SZŠ v Dolnom Kubíne sa neboja žiadnych výziev a medzi nich patrí aj výnimočná situácia ohľadom koronavírusu.  Začiatok školského roka 2. 9. 2020 sme začali netradične v k triedach s triednymi učiteľkami, ale aj tak, ako sa mnohí vyjadrili, bolo to krásne. Andrej Vojtas z 2. A naštartoval Rádio Avokádo a okrem prvákov, ktorých srdečne vítame v našej škole, v ňom prehovorili zástupcovia jednotlivých tried, a dokonca aj náš pán riaditeľ Mgr. Alojz Šutý, ktorý svoj príhovor končil ZAČIATKOM nového školského roka 2020/2021. Odznela štátna hymna a my sme si uvedomili, že sme tu, spolu, a všetko sa znova začína. Naše štúdium, naše zdokonaľovanie sa, náš profesionálny rast a približovanie sa stále viac a viac k pacientovi, ktorý nás potrebuje a vždy nás bude potrebovať! Či tu je korona alebo nie. Jeho zdravie, život, šťastie a plnohodnotný život je dôvod, prečo študujeme na našej SZŠ, aby sme mu vedeli pomôcť či zachrániť ľudský život... Je to dar pre každého, kto to dokáže a robí to s láskou. Naša škola je výnimočná aj v tom, že tu nachádzame pochopenie pre naše problémy, radosti a starosti... Tiež si všímajú aj náš talent, záujmy... A pomáhajú nám napredovať... Vždy však každý z nás bude srdcom ZDRAVOTNÍK! A bude na seba hrdý! Lebo moje štúdium, moja budúca práca je to, čo ma napĺňa... Nedokáže ju robiť každý, ale ja viem, že som na tej správnej ceste a všetko ZVLÁDNEM. Lebo ľudský život je dar, ktorý JA chránim vo svojich dlaniach. Je to ČESŤ, ZODPOVEDNOSŤ!!! a POSLANIE. (rr)  

    • Slávnostné otvorenie školského roka - aktualizované!!!
     • Slávnostné otvorenie školského roka - aktualizované!!!

     • Milí študenti a rodičia,

      po dlhej odmlke mimo školy opätovne otvárame nový školský rok. Všetko bude inak, ako sme boli zvyknutí, a preto Vás žiadam, aby ste s trpezlivosťou, zodpovednosťou a ohľaduplnosťou jeden k druhému a zamestnancom školy rešpektovali všetky nariadenia a pokyny.
      Otvorenie školského roka je 2. 9. 2020

      Škola bude otvorená len pre žiakov školy od 7:00 hod.

      Žiaci, ktorí prejú vstupným protiepidemiologickým filtrom budú čakať na začiatok vyučovania vo svojích triedach do 8:30 hod.. Ďalej sa budú riadiť pokynmi svojich triednych učiteľov.

      Pozrite si pokyny pre vstup do školy!

      OZNAM-VSTUPokok.docx

      vyhlasenie_1.docx

      vyhlasenie_ po domácej liečbe.docx

      Infografika ohľadne hygienických pokynov v skratke:
      https://www.youtube.com/watch?v=EBmjYJi5SsM
      Podrobné informácie o dodržiavaní hygienických nariadení:
      https://www.minedu.sk/stredne-skoly-aktualizovane-2682020/

      Žiaci, ktorí budú potrebovať riešiť potvrdenie o návšteve školy, ISIC karty, čipové prívesky, prihlásenie sa na obedy, internát a iné otázky - riešte to cez svojich triednych učiteľov resp. na sekretariáte školy u Mgr. Mlynarčíkovej od 10:00 hod. do 11:00 hod. a v ostatných dňoch
      od 10:00 hod. do 12:00 hod.

      Prvý výdaj obedov je naplánovaný až na 7.9. 2020
      (podmienky na obedy budú čoskoro zverejnené!!!)

      Ďakujem za pochopenie a tešíme sa na stretnutie v škole. S pozdravom riaditeľ školy + ostatní zamestnanci školy.

       

       

    • ISIC karty - vyzdvihnutie / objednanie
     • ISIC karty - vyzdvihnutie / objednanie

     • ISIC karty si môžete vyzdvihnúť na vrátnici školy od 1.7. do 10.7. 2020 v čase od 7:00 do 12:00 hod. Doneste si vypísanú a podpísanú žiadanku a fotku. Ak ste platili za vydanie karty šekom alebo ste platili internetbankingom bez udanie správnych údajov doneste kópiu dokladu o platení resp. pošlite na email: riaditel@szsdk.sk

      Ak si chcete objednať ISIC kartu postupujte podľa týchto pokynov - https://szsdk.edupage.org/a/isic-karta

      Vyzdvihnutie objednaných kariet cez prázdniny bude možné vyzdvihnúť od 25.8.2020 na vrátnici školy od 7:00 do 12:00 hod. 

    • Prestupové testy - pre uchádzačov o denné štúdium
     • Prestupové testy - pre uchádzačov o denné štúdium

     • Dňa 31. 08. 2020 (pondelok) pozývame žiakov, ktorí prejavili záujem o štúdium na našej škole v rámci prestupového konania z inej strednej školy, aby sa zúčastnili prestupových testov z predmetov biológia a slovenský jazyk.

      Program:

      - 8:00 - 8:20 - prezentácia vo vestibule školy, 

      - 8:30 - 9:00 test z biológie,

      - 9:00 - 9:15 - prestávka,

      - 9:15 - 9:45 - test zo slovenského jazyka.

      Výsledky testov budú oznámené zákonným zástupcom do 14:00 hod. v daný deň.

      Uchádzači nech si so sebou prinesú podpísanú žiadosť zákonným zástupcom o prestup, vysvedčenie o ukončení 9. ročníka, rozhodnutie o prijatí na inú strednú školu a potvrdenie od všeobecného lekára, že sú spôsobilí študovať daný odbor. 

    • CONFERO s PhDr. ANDREOU BOŽEKOVOU
     • CONFERO s PhDr. ANDREOU BOŽEKOVOU

     • "Tvojou úlohou nie je prekonávať ostatných, ale prekonávať samého seba!" 

      "Volám sa Andrea Božeková a verím, že ovládať umenie komunikácie – vedieť hovoriť, ale aj počúvať – pomáha človeku budovať mosty, podporovať integráciu a stretnutie, a tak obohacovať nielen seba, ale aj spoločnosť. Preto inšpirujem ľudí, ktorých láka otvorenosť a nie izolácia. Pomáham druhým premeniť svoje myšlienky na výnimočný príbeh, vďaka ktorému dosiahnu svoj cieľ. Ukazujem jednoduché a účinné riešenia, ako zlepšiť komunikačno-prezentačné zručnosti," tieto slová vás oslovia na www.confero.sk. V dňoch 24. 8. - 26. 8. 2020 ďalší naši pedagógovia absolvovali výborný a nezabudnuteľný tréning Confero s PhDr. Andreou Božekovou. ĎAKUJEME! Kto má záujem, neváhajte sa prihlásiť!

    • Voľné pracovné miesta: učiteľka odborných predmetov
     • Voľné pracovné miesta: učiteľka odborných predmetov

     • Ponúkame 2 voľné pracovné miesta pre učiteľky odborných predmetov - v odbore zdravotníctva. 

      Termín nástupu: 1.9. 2020

      Termín podávania žiadostí: 31.7. 2020

      Termín výberového konania: 3.8. 2020 (oslovení uchádzači)

      Pracovný pomer najskôr na 1 rok, ktorý môže byť zmenený na pracovný pomer na dobu neurčitú v závislosti od prístupu k práci a dosahovaných pracovných výsledkov.

      Mzda podľa platných platových tabuliek pre pedagogických zamestnancov v závislosti od vzdelania a praxe.

      Dĺžka praxe: bez požiadavky na odbornú prax (prax v školstve je výhodou)

      Vzdelanie: 

      Úplné stredné odborné vzdelanie. Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a druhého stupňa v skupine odborov zdravotníctva a ošetrovateľstva. Doplnkové pedagogické minimum pri neučiteľských odboroch.

      Ďalšie požiadavky:

      Hľadáme učiteľa, ktorý spĺňa všetky predpoklady pre výkon práce pedagogického zamestnanca. t.j. ovláda štátny jazyk, je trestne bezúhonný (k žiadosti je potrebné priložiť čestné prehlásenie o trestnej bezúhonnosti) a spĺňa všetky kvalifikačné predpoklady na prácu učiteľa odborných predmetov. Človeka, ktorého jeho práca teší a hlavne rád pracuje s mladými ľuďmi, vie ich motivovať a dokáže s nimi vytvoriť v skupine pozitívnu pracovnú atmosféru s cieľom dosahovania čo najlepších študijných a pracovných výsledkov. V prípade nepedagogického vzdelania je potrebné doplňujúce pedagogické štúdium, resp. ochota ho absolvovať (do 4 rokov).

       

       

     • OCENENÝ ŽILINSKÝM SAMOSPRÁVNYM KRAJOM

     • MAREK KURTULÍK z Vavrečky patrí medzi najlepších študentov ŽSK!

      Vedenie našej školy nominovalo Mareka Kurtulíka zo 4. A v šk. roku 2019/2020 medzi najlepších študentov ŽSK. A Žilinský samosprávny kraj Mareka ocenil! (9. 7. 2020 - kvôli korone prebehlo oceňovanie inak ako po iné roky.) Kto Mareka pozná, vie, že si to zaslúži – svojou osobnosťou, hodnotami, vzťahom k ľuďom, prácou v Oravskej pomoci, rekonštrukciou starej fary v Bzinách a jej premenu na detské tábory... SRDEČNE BLAHOŽELÁME!!! (Viac si o Marekovi prečítate v časopise Uzlík č. 2 )

       

       

       

       

     • POCHVALA RIADITEĽOM ŠKOLY 1. - 3. ročník

     •  

      Žiaci s riaditeľskou pochvalou a odmenou v školskom roku 2019/20

       

      1.A - Ema Šimjaková prospela s vyznamenaním 1,00, Natália Jendrušáková, Bianka Kurcinová, Laura Rafajová, Ivana Šprláková, Elena Turbeková + za reprezentáciu v ANJ a športovú aktivitu, Andrej Vojtas – rádio Avokádo                         

      Dobrovoľníci: Sára Gáliková, Ivana Šprláková

      1.B - Eva Bakošová, Margaréta Chudiaková, Aneta Jankolová, Petronela Nevedelová, Margita Tomáňová, Lenka Tvarožková, Patrícia Vlčáková, Terézia Záhorová, Barbara Zvrteľová, Vanesa Zvrteľová

      Dobrovoľníci: Lucia Mešková, Vlčáková Patrícia, Šeliga Patrik, Juráková Lea, Hrkeľ Samuel, Hollá Lucia, Babečková Sára, Hvoľková AnnaMária, Bakošová Eva, Janíková Erika.

      2.A - Za reprezentáciu v športe: Klára Karasová, Veronika Žuffová

      Za prácu v šk. časopise a pomoc pri organizovaní šk. podujatí: Klára Joňáková, Rebeka Lašová + za výborný prospech
      Za výborný prospech: Jessica Janíková, Nikola Kekeľáková, Zlatica Kubicová, Magdaléna Šurinčíková, Kristína Úradníková 

      Za reprezentáciu v kultúrnych programoch školy: Angelika Majdová, Zlatica Kubicová.                                                      

      Dobrovoľníci: Klára Joňáková, Jessica  Janíkokvá, Klára Karasová, Vanesa Rusnáková, Simona Vlčáková, Veronika Žuffová  

      2.B - Mária Strážovská prospela s vyznamenaním 1,00, Júlia Beňušová, Anastázia Gocoláková, Katarína Krišová, Lucia Kubačková, Nikola Masničáková, Natália Priščáková, Dagmar Trančová

      Pochvala za reprezentáciu školy: Adéla Répalová

      Dobrovoľníci: Tobiáš Kabát, Monika Holúbková, Viviána Pajdučáková

      3.A - Natália Baleková a Ivana Gvorová prospeli s vyznamenaním 1,00

      prospeli s vyznamenaním: Lenka Beňušová, Patrícia Hládeková, Daniela Janoťáková, Vanesa Klimčíková, Natália Laššáková + reprezentácia školy, Nikola Maslaňáková, Jana Pantoková, Laura Plevjáková + za prácu v ŽŠR, trojnásobnú záchranu ľudského života, športovú aktivitu, Martina Sochuľáková, Veronika Vrábľová

      Za úspešnú reprezentáciu školy: Karol Pjentek, Petra Belopotočanová  

      Dobrovoľníci: Martina Kendralová, Sára Laštíková

      3. B - prospeli s vyznamenaním: Sara Al-Hindi, Dominika Hucíková, Júlia Kolenčíková, Simona Sochuľáková, Mária Zanovitová

      Pochvala za úspešnú reprezentáciu školy v športe: Lenka Bombjaková, Karin Piovarčiová, Mária Hurťáková

      Dobrovoľníci: Sára Al-Hindi, Natália Habáňová, Dominika Hucíková (+DofE), Mária Hurťáková (+DofE), Klára Papajíková (+DofE), Barbora Žuková (+DofE), Magdaléna Polťáková (+DofE + Oravská pomoc), Monika Tarabová (+DofE), Michal Steinocher, Kristián Kočička

      SRDEČNE BLAHOŽELÁME! 

     • PRVÝ DEŇ PO KORONE - SPOLU

     • Znova v škole a všetci spolu. 29. 6. 2020 - historický deň! Čo sme robili? Odovzdávali sme knihy, priniesli veci na projekt Mary´s meals, vrátili sme knihy do školskej knižnice, druháci dostali svoje prvé uniformy, stretli sme sa s triednymi učiteľmi, pozdravili našich vyučujúcich a tešili sa, že sme znova všetci spolu – zdraví, šťastní, s vierou, že je korona už za nami, a aj múdrejší... Lebo koronakríza nám ukázala, že si máme vážiť skutočné hodnoty, rodinu, priateľov, jeden druhého... Naučila nás  pokore a dala nám poznanie, že každú vyspelú dokonalosť môže zničiť maličký, neviditeľný vírus. Preto buďme k sebe milší, a hlavne ľudskejší... Nezabúdajme ani na kúzelné slovíčka, lebo práve tie sú prvým krokom,  aby sme boli lepší...

        

     • NAŠE PRVÉ UNIFORMY

     • Veľké poďakovanie patrí pani profesorke Mgr. Daniele Janoľovej, ktorú ani koronakríza neodradila, a zabezpečila nám naše prvé uniformy. Dnešný deň 29. 6. 2020 je pre nás dňom, na ktorý sme sa veľmi tešili a nikdy nezabudneme. Ešte raz ĎAKUJEME! 2. A, B

     • KRÚŽOK PRVEJ POMOCI

     • Krúžok Prvej pomoci fungoval aj v čase karantény. Žiaci teoreticky vypracovávali modelové situácie a aj správny postup pri poskytovaní prvej pomoci. Domáce úlohy mi posielali emailom na kontrolu.  Žiaci III.B triedy, ktorí krúžok navštevujú sú veľmi šikovní a prvú pomoc si precvičovali doma aj prakticky, hoci aj z obývačky, zo športového ihriska alebo z prírody, a to dištančne spolu s kamarátkou, so sestrou, bratom, samozrejme, za prísne karanténnych opatrení. To, že sú šikovní, svedčia o tom aj nimi natočené videá o poskytovaní prvej pomoci, ktoré tu prikladám. Však posúďte sami... Mgr. Eva Chomisteková

    • Otvorenie školy
     • Otvorenie školy

     • OTVORENIE ŠKOLY PRE ŽIAKOV

      29.6 a 30. 6. 2020

      UPOZORNENIE HLAVNÉHO HYGIENIKA!!!

      Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy. V priestoroch školy sa používa na dezinfikovanie rúk prostriedky na to určené a nemusí sa používať prekrytie dýchacích ciest. Plnoletý žiak resp. zákonný zástupca žiaka prehlasuje, že jeho dieťa je zdravé a nejaví známky choroby.  Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.