Hlavná stránka ŠKOLA ROZVRH ŠTÚDIUM a LEGISLATÍVA FOTO SPRÁVY o VVČ ČASOPIS UZLÍK A INÉ EMAIL KONTAKT
Navigácia
prehľad projektov od r. 2016 prehľad projektov 2009-2015 prehľad projektov 2003-2008

(REALIZOVANÝCH, PREBIEHAJÚCICH, NESCHVÁLENÝCH A PODANÝCH)

 

ZOZNAM UKONČENÝCH PROJEKTOV 2003/2008

Názov projektu

Program

Prijímateľ

Doba realizácie

od-do

suma projektu

naše zdroje

Športujeme všetci

Vráťme šport do škôl

OvZP

09/2007 - 06/2008

25 000

10 000

Športujeme všetci

Vráťme šport do škôl

OvZP

09/2007 - 06/2008

32 500

13 000

Pohybové aktivity pre všetkých

Otvorená škola MŠ SR

SZŠ DK

01/2006 - 12/2006

60 000

0

Šport pre všetkých

Otvorená škola MŠ SR

SZŠ DK

01/2005 - 12/2005

50 000

0

Všetci sme rovnakí

Otvorená škola MŠ SR

SZŠ DK

01/2004 - 12/2004

60 000

0

Šport pre všetkých

Otvorená škola MŠ SR

SZŠ DK

01/2003 - 12/2003

50 000

0

Otvorená škola - Infovek

Infovek

SZŠ DK

09/2003 - 12/2003

125 000

25 000

Otvorená škola - Infovek

Infovek

SZŠ DK

09/2004 - 12/2004

125 000

25 000

Otvorená škola - Infovek

Infovek

SZŠ DK

09/2005 - 12/2005

125 000

25 000

Otvorená škola - Infovek

Infovek

SZŠ DK

09/2006 - 12/2006

125 000

25 000

PC jazykové labolatórium pre SZŠ DK

MŠ SR

OvZP

08/2006 - 12/2006

349 000

0

Cudzie jazyky s  IKT efektívnejšie !

MŠ SR

OvZP

08/2007 - 12/2007

225 000

25 000

Internet pre ľudí tretieho veku

Konto Orange

SZŠ DK

10/2005 - 06/2006

70 000

0

PC pre každého

MDPT SR

SZŠ DK

12/2005 - 12/2006

125 000

25 000

PC gramotnosť potrebujeme

MDPT SR

SZŠ DK

04/2006 - 12/2006

125 000

25 000

Školský TV klub

Konto Orange

SZŠ DK

12/2004 - 06/2005

30 000

0

Aktivita v jeseni života je dôležitá

ŽSK

OvZP

02/2007 - 06/2007

17 000

15 000

Internet spája mladosť aj zrelosť

ŽSK

OvZP

02/2006 - 06/2006

15 000

15 000

Zdravie a veda

Interreg III. A

SZŠ DK

04/2006 - 04/2007

377 750

18 700

 

 

 

 

 

 

ZOZNAM IMPLEMENTOVANÝCH PROJEKTOV (v realizácii)

Čo je dobré?

Škola bez tabaku...

OvZP

2/2008-6/2008

15 000

0

 

 

 

 

 

 

ZOZNAM NESCHVÁLENÝCH PROJEKTOV

Knižnica 21. storočia

MŠ SR

SZŠ DK

10/2007 - 12/2007

100 000

5 000

S knihou a PC objavujeme svet

MK SR

SZŠ DK

10/2006 - 12/2006

100 000

5 000

Naučme sa zachrániť život

Konto Orange

SZŠ DK

07/2006 - 11/2007

98 000

0

Európsky týždeň vedy v SZŠ DK

MŠ SR

SZŠ DK

11/2006 - 11/2006

35 600

0

Otvárame bránu školy pre všetkých

MŠ SR

OvZP

08/2007 - 12/2007

200 000

60 000

Internát 21. storočia

MŠ SR

SZŠ DK

10/2007 - 12/2007

200 000

22 000

Výchova k zdraviu cez IKT

MŠ SR

OvZP

09/2007 - 12/2007

74 000

4 000

Šport pre všetkých

Otvorená škola MŠ SR

SZŠ DK

01/2005 - 12/2005

50 000

0

ZOZNAM PODANÝCH ŽIADOSTÍ O GRANT V PROCESE SCHVAĽOVANIA

Internát 21. storočia

MŠ SR

OvZP

06/2008 - 12/2008

280 000

15 000

Výchova k zdraviu cez IKT

MŠ SR

KŠU

06/2008 - 12/2008

80 000

5 000

Výchova k zdraviu cez IKT

MŠ SR

KŠU

09/2008 - 12/2008

85 000

5 000

Športujeme všetci

Vráťme šport do škôl

OvZP

05/2008 - 11/2008

26 000

6 000

Mládež a pravidelná športová činnosť

Vráťme šport do škôl

OvZP

05/2008 - 11/2008

26 000

6 000