Hlavná stránka ŠKOLA ROZVRH ŠTÚDIUM a LEGISLATÍVA FOTO SPRÁVY o VVČ ČASOPIS UZLÍK A INÉ EMAIL KONTAKT
Navigácia

Školské odbory

Informácie z odborov

Informácie z odobrov:

 

Najnovšie informácie: 

 

dovoľujeme si Vám poslať odkaz na tretie číslo dvojmesačník Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky s názvom ePRÁCA. Je to nový projekt. V našom periodiku nájdete odborné články z rôznych oblastí pracovného života, sociálnej politiky, bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a mnohých ďalších.

Budeme radi, ak sa pridáte k našim pravidelným čitateľom. Všetky čísla ePRÁCA nájdete na www.kozsr.sk.

 

Link: http://kozsr.sk/epraca-3-cislo/

 

AKTUÁLNE ZNENIE KOLEKTÍVNEJ ZMLUVY:

kolekt.zmluva2018.pdf       KZ_2018.doc

 

Poskytovanie bezúročných pôžičiek pre členov OZPŠaV

Zásady poskytovania návratnej bezúročnej peňažnej pôžičky z prostriedkov OZ PŠaV

Žiadosť o poskytnutie návratnej bezúročnej peňažnej pôžičky

Prílohy k žiadosti 

Milí kolegovia môžete sa zúčastniť pripomienkovania Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania „Učiace sa Slovensko“ Tu nájdete návrh:  /data/files/6987_uciace_sa_slovensko.pdf.

Pripomienkovať môžete aj priamo online na ministerstve školstva http://uciacesaslovensko.minedu.sk/

http://skolskyservis.teraz.sk/skolstvo/minister-p-plavcan-ondek-rokovanie/32638-clanok.html 

Nove_pravne_predpisy_IV._Q_2016.doc

Milí kolegovia, dávam do pozornosti zmodernizovanú stránku odborov www.ozpsav.sk 

a ich facebookovú stránku  https://www.facebook.com/skolskiodborari/?fref=ts

http://www.zakonypreludi.sk/zz/2016-366  

Dovolenka_-_Rada_ZO_SS_BB_TN_ZA.doc

KZ_2017.doc