Hlavná stránka ŠKOLA ROZVRH ŠTÚDIUM a LEGISLATÍVA FOTO SPRÁVY o VVČ ČASOPIS UZLÍK A INÉ KONTAKT
Navigácia

Školské odbory

Informácie z odborov

Informácie z odobrov:

 

Najnovšie informácie: 

http://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/Stredne-skolstvo/rokovanie-priamo-v-geometrickom-strede-slovenska.alej

 

Poskytovanie bezúročných pôžičiek pre členov OZPŠaV

Zásady poskytovania návratnej bezúročnej peňažnej pôžičky z prostriedkov OZ PŠaV

Žiadosť o poskytnutie návratnej bezúročnej peňažnej pôžičky

Prílohy k žiadosti 

Milí kolegovia môžete sa zúčastniť pripomienkovania Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania „Učiace sa Slovensko“ Tu nájdete návrh:  /data/files/6987_uciace_sa_slovensko.pdf.

Pripomienkovať môžete aj priamo online na ministerstve školstva http://uciacesaslovensko.minedu.sk/

http://skolskyservis.teraz.sk/skolstvo/minister-p-plavcan-ondek-rokovanie/32638-clanok.html 

Nove_pravne_predpisy_IV._Q_2016.doc

Milí kolegovia, dávam do pozornosti zmodernizovanú stránku odborov www.ozpsav.sk 

a ich facebookovú stránku  https://www.facebook.com/skolskiodborari/?fref=ts

http://www.zakonypreludi.sk/zz/2016-366  

Dovolenka_-_Rada_ZO_SS_BB_TN_ZA.doc

KZ_2017.doc