Hlavná stránka ŠKOLA ROZVRH ŠTÚDIUM a LEGISLATÍVA FOTO SPRÁVY o VVČ ČASOPIS UZLÍK A INÉ KONTAKT
Navigácia

Športová činnosť

Akcie za prvý a druhý polrok šk. r. 2018/2019

Kurz pohybových aktivít v prírode so zameraním sa na letné športy

Turistický  kurz

 

 

 

Termín     :   03.06. 2019  (7,30 – 13,00)  6 hodín

 

Trieda      :   I. A  -   25 žiakov

 

                     I. B  -  25 žiakov

 

Miesto     :   Národný park Malá Fatra – Jánošíkove diery

Vedúci sprievodca:  PaedDr. Matúš Takáč

 

Pedagogický dozor:  ...........................................................................................

 

Náplň      :

 

Pobyt v prírode, turistika – ochrana človeka a prírody, záchrana v horách

 

                             Novoť - Dolný Kubín – Terchová, Biely Potok / autobus /

                              Jánošíkove diery   (Národný park Malá Fatra) - turistika

                                           

 

Poznámka  :

 

  • turistické oblečenie, pevná obuv, pláštenka,
  • strava, pitný režim z vlastných zásob.

 

 

 

 

Cvičenie na ochranu života a zdravia (OŽAZ)

 

l.   Deň                           :  04.06. 2019

2.  Miesto                       :  Kubínska Hoľa

3.  Vedúci dňa                :  PaedDr. Matúš Takáč

4.  Pedag. Dozor            :  ...................................................................................

5.  Trieda                       :   II.A(28ž.), II.B(31ž.), I.A(25ž.), I.B(25ž.)

6.  Čas trvania                :  7,30 -  13,00 hod. / 6 hod. /

7.  Zameranie                 :  ochrana človeka a prírody, civilná ochrana, protipožiarna ochrana

8.  Náplň                        :   pobyt v prírode, turistika, civilná ochrana, práca s mapou

                                           a buzolou, dopravná výchova.

 9.  Výstroj – športová, turistická, pevná obuv, pláštenka. Občerstvenie z vlastných zásob.   

      Pitný režim. Možnosť jazdy lanovkou 4e/osoba.

10.  Pri presunoch po komunikáciách je potrebné zvýšiť pozornosť.