Hlavná stránka ŠKOLA ROZVRH ŠTÚDIUM a LEGISLATÍVA FOTO SPRÁVY o VVČ ČASOPIS UZLÍK A INÉ KONTAKT
Navigácia

Športová činnosť

Akcie za prvý a druhý polrok šk. r. 2017/2018

Kurz pohybových aktivít v prírode so zameraním sa na letné športy

Plavecký  kurz

 

 

Termín     :   22.05. – 25.05.2018

Trieda      :    II. A   -  28 žiakov

                     II. B   -   27 žiakov

Miesto     :  Plaváreň  AQUA RELAX  Dolný Kubín

Vedúci     :  PaedDr. Matúš Takáč

Inštruktori : Plavecká škola Tulipánik – 3 osoby

Financie:     Kurz stojí na jedného žiaka 22e. Škola prispieva na žiaka sumou 10e z rodičovského združenia,                      zvyšok sumy  12e si žiaci doplácajú individuálne.

Prílohy:       informovaný súhlas, poučenie o BOZP

Program  :   Plavecký výcvik bude zameraný na nácvik a zdokonaľovanie základných

                    plaveckých zručností, jednotlivých plaveckých štýlov, oboznamovanie sa

                    s vodným prostredím, záchrana topiaceho, hry vo vode.

 

22.5.  od 11,45   do 14,45 hod.      4 VH    Takáč M.+ 3 inštruktori

23.5.  od 11,45   do 14,45 hod.      4 VH    Takáč M.+ 3 inštruktori

24.5.  od 11,45   do 14,45 hod.      4 VH    Takáč M.+ 3 inštruktori

25.5.  od 11,45   do 14,00 hod.      3 VH    Takáč M.+ 3 inštruktori

 

                   ( dotácia: 15 VH/týždeň)

 

Žiaci majú počas kurzu vyučovanie do 11,00. Potom sa individuálne presunú do plavárne aqua relax, kde bude pokračovať plavecký kurz.

 

 

V Dolnom Kubíne  14.05.2018

 

 

 

POBYT  V PRÍRODE  A TURISTIKA

 

 

Termín     :   04.06. 2018  (7,30 – 13,00)  6 hodín

 

Trieda      :   I. A  -   27 žiakov

 

                     I. B  -  33 žiakov

 

Miesto     :   Národný park Malá Fatra – Jánošíkove diery

Vedúci sprievodca:  PaedDr. Matúš Takáč

 

 

Náplň      :

 

Pobyt v prírode, turistika – ochrana človeka a prírody, záchrana v horách

 

                             Dolný Kubín – Terchová, Biely Potok / autobus / - Jánošíkove diery  

                             (Národný park Malá Fatra)

                             (6  hodín -  turistika)

 

              

 

Poznámka  :

 

  • turistické oblečenie, pevná obuv, pláštenka,
  • strava, pitný režim z vlastných zásob.

 

 

 

V Dolnom Kubíne  18.5.2018

 

 

 

 

Športovo – branný deň

 

l.   Deň                           :  05.06. 2018

2.  Miesto                       :  Vyšnokubínske skalky

3.  Vedúci dňa                :  PaedDr. Matúš Takáč

4.  Pedag. Dozor            :  zatiaľ neupresnený

5.  Trieda                       :   II.A(28ž.), II.B(27ž.)

6.  Čas trvania                :  7,30 -  13,00 hod. / 6 hod. /

7.  Zameranie                 :  ochrana človeka a prírody, civilná ochrana, protipožiarna ochrana

8.  Náplň                        :   pobyt v prírode, turistika, civilná ochrana, práca s mapou

                                           a buzolou, dopravná výchova.

 9.  Výstroj – športová, turistická, pevná obuv, pláštenka. Občerstvenie z vlastných zásob.   

      Pitný režim.

10.  Pri presunoch po komunikáciách je potrebné zvýšiť pozornosť.

 

 

V Dolnom Kubíne   18.5. 2018