Hlavná stránka ŠKOLA ROZVRH ŠTÚDIUM a LEGISLATÍVA FOTO SPRÁVY o VVČ ČASOPIS UZLÍK A INÉ KONTAKT
Navigácia

Športová činnosť

Akcie za prvý a druhý polrok šk. r. 2016/2017

  Kurz pohybových aktivít v prírode so zameraním sa na letné športy

Plavecký  kurz

Termín     :   29.05.2017 – 02.06.2017

Trieda      :   II. A   -  18 žiakov

                   II. B   -  23 žiakov

Miesto     :  Plaváreň  AQUA RELAX  Dolný Kubín

Vedúci     :  PaedDr. Matúš Takáč

Inštruktori : Plavecká škola Tulipánik – 3 osoby

Financie: Kurz stojí na jedného žiaka 25e. Škola prispieva na žiaka sumou 10e, zvyšok sumy   

15e si žiaci doplácajú individuálne.

Program  :   Plavecký výcvik bude zameraný na nácvik a zdokonaľovanie základných

plaveckých zručností, jednotlivých plaveckých štýlov, oboznamovanie sa

s vodným prostredím, záchrana topiaceho, hry vo vode.

 

29.5.  od 11,45   do 13,45 hod.      3 VH    Takáč M.+ 3 inštruktori

30.5.  od 11,45   do 13,45 hod.      3 VH    Takáč M.+ 3 inštruktori

31.5.  od 11,45   do 13,45 hod.      3 VH    Takáč M.+ 3 inštruktori

01.6.  od 11,45   do 13,45 hod.      3 VH    Takáč M.+ 3 inštruktori

02.6.  od 11,45   do 13,45 hod.      3 VH    Takáč M.+ 3 inštruktori

  ( dotácia: 15 VH/týždeň)

Žiaci majú počas kurzu vyučovanie do 11,00. Potom sa individuálne presunú do plavárne aqua relax.

V Dolnom Kubíne  12.05.2017

 

 

POBYT  V PRÍRODE  A TURISTIKA

Termín     :   05.06. 2017  (7,30 – 13,00)  6 hodín

Trieda      :   I. A  -   29 žiakov

                     I. B  -  27 žiakov

Miesto     :   Národný park Malá Fatra – Jánošíkove diery

Pedag. dozor:  PaedDr. Matúš Takáč, Mgr. Alojz Šutý

Náplň      :

Pobyt v prírode, turistika – ochrana človeka a prírody, záchrana v horách

                             Dolný Kubín – Terchová, Biely Potok / autobus / - Jánošíkove diery  

                             (Národný park Malá Fatra)

                             (6  hodín -  turistika)

Poznámka  :

  • turistické oblečenie, pevná obuv, pláštenka,
  • strava, pitný režim z vlastných zásob.

V Dolnom Kubíne  12.5.2017

 

 

Športovo – branný deň

l.   Deň                           :  6.6. 2017

2.  Miesto                       :  DK– Chata na Kubínskej holi (1096 m n.m.) – DK

3.  Vedúci dňa                :  PaedDr. Matúš Takáč

4.  Pedag. Dozor            :  Mgr. A. Šutý, Mgr. A. Bušová, Mgr. K. Lofajová

5.  Trieda                       :   I.A(29ž.), I.B(27ž.), II.A(18ž.), II.B(23ž.)

6.  Čas trvania                :  7,30 -  13,30 hod. / 6 hod. /

7.  Zameranie                 :  ochrana človeka a prírody, civilná ochrana, protipožiarna ochrana

8.  Náplň                        :   pobyt v prírode, turistika, civilná ochrana, práca s mapou

                                           a buzolou, dopravná výchova.

 9.  Výstroj – športová, turistická, pevná obuv, pláštenka. Občerstvenie z vlastných zásob.   

      Pitný režim.

10.  Pri presunoch po komunikáciách je potrebné zvýšiť pozornosť.

V Dolnom Kubíne   12.5. 2017

                                                                                                                   

1. Cvičenie na ochranu života a zdravia - 1. a 2. ročník   -  turistika sv. Vendelín (sept.).

2. Kurz na ochranu života a zdravia - 3. ročník  -  teoretická príprava + turistika M. Rozsutec, vodácky výcvik preložený na máj 2017 (okt.).

3. Silá ruka stredoškolákov - oblastné kolo (stredoslovenská oblasť), Tvrdošín, 16.11.2016

4. Silá ruka stredoškolákov - celoslovenské finále, Banská Bystrica, 23.11.2016

OZNAM - 27.4.2017

VYHLASUJEM SÚŤAŽ V STOLNOM TENISE

Zapísať sa treba na nástenke pri telocvični. Súťaž bede prebiehať v máji počas prestávok 9,15-9,25 a 11,00-11,20 prípadne podľa dohody súťažiacich.

Prihlásiť sa treba do 5. mája 2017.

Ďakujem MT

 

OZNAM - 12.12.2016

VYHLASUJEM VIANOČNÚ SÚŤAŽ V PRETLÁČANÍ RUKOU (PRAVÁ,ĽAVÁ).

Prihlásiť sa môžete na nástenke pri mojom kabinete.

Váhové kategórie: Ženy do 60kg, nad 60kg.

                           Muži do 70kg, do 80kg, nad 80kg.

Súťaž sa uskutoční po skončení Vianočnej besiedky 22.12.2016 vo štvrtok.

Váš učiteľ TSV Matúš Takáč

OZNAM - 20.12.2016

Vianočnú súťaž v pretláčaní rukou prekladám na január 2017.

Dôvod:  moja neúčasť na vianočnej besiedke.

Za porozumenie ďakujem Matúš Takáč

 

 

Kurz pohybových aktivít v prírode so zameraním sa na letné športy

Plavecký  kurz

Termín     :   13.02.2017 – 17.02.2017

Trieda      :     III. A   -  25 žiakov

                     III. B   -  25 žiakov

Miesto     :  Plaváreň  AQUA RELAX  Dolný Kubín

Vedúci     :  PaedDr. Matúš Takáč

Inštruktori : Plavecká škola Tulipánik – 4 osoby

Financie  : Kurz stojí na jedného žiaka 25e. Škola prispieva na žiaka sumou 10e, zvyšok sumy   

                   15e si žiaci doplácajú individuálne.

Program  :   Plavecký výcvik bude zameraný na nácvik a zdokonaľovanie základných        

                    plaveckých zručností, jednotlivých plaveckých štýlov, oboznamovanie sa   

                    s vodným prostredím.

                   13.2.  od 11,45   do 13,45 hod.      3 VH    Takáč M.+ 4 inštruktori

                   14.2.  od 11,45   do 13,45 hod.      3 VH    Takáč M. + 4 inštruktori

                   15.2.  od 11,45   do 13,45 hod.      3 VH    Takáč M. + 4 inštruktori

                   16.2.  od 11,45   do 13,45 hod.      3 VH    Takáč M. + 4 inštruktori

                   17.2.  od 11,45   do 13,45 hod.      3 VH    Takáč M. + 4 inštruktori

                                  ( dotácia: 15 VH/týždeň)

Žiaci majú počas kurzu vyučovanie do 11,00. Potom sa individuálne presunú do plavárne aqua relax.

V Dolnom Kubíne  07.02.2017

Spracoval : PaedDr. Matúš Takáč                                         Schválil : PaedDr. Peter Takáč

            Učiteľ TSV                                                                         Riaditeľ SZŠ DK

 

 

Kurz pohybových aktivít v prírode so zameraním na zimné športy -

 Lyžiarsky kurz

Termín             :  20.02. – 24.02.2017

Miesto              :  SKI  Kubínska hoľa

Trieda              :   I. A (29 žiakov), I. B (27 žiakov)

Vedúci kurzu   :  PaedDr. Matúš Takáč

Inštruktori:        Mgr. Šutý, Mgr. Hanková, Mgr. Bušová

Zdravotník:        Mgr. Snováková

Harmonogram kurzu     :      Odchod: Novoť 6,30

                                          Odchod: Dolný Kubín SAD 7,30

                                          Príchod: Kubínska hoľa 7,50

                                          Lyžovanie: 8,30 – 13,30  , prestávka 10,30-11,15

                                          Odchod: Kubínska hoľa 13,45

                                          Príchod: Dolný Kubín SAD 14,05

                                          Príchod: Novoť 15,05

Prílohy             :  zoznam žiakov, informatívny súhlas zákonného zástupcu, poučenie o BOZP.                  

V Dolnom Kubíne 07.02.2017

Spracoval  :  PaedDr. Matúš Takáč                                 Schválil  : PaedDr. Peter Takáč