Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra OFD9/2018 poplatok ubytovanie 20,00 bez DPH 16.10.2018 Slovenská zdravotnícka univerzita Stredná zdravotnícka škola Dolný Kubín Mgr. Alojz Šutý riaditeľ 17.10.2018
Faktúra OFD8/2018 účastnícky poplatok 20,00 bez DPH 16.10.2018 Slovenská zdravotnícka univerzita Stredná zdravotnícka škola Dolný Kubín Mgr. Alojz Šutý riaditeľ 17.10.2018
Faktúra OFD7/2018 seminár inventarizácia majetku 39,00 s DPH 24.09.2018 Združenie obcí Regionálne vzdelávacie centrum Stredná zdravotnícka škola Dolný Kubín Mgr. Alojz Šutý riaditeľ 25.09.2018
Faktúra OFD6/2018 diskusné sústredenie 10,00 bez DPH 06.09.2018 Slovenská zdravotnícka univerzita Stredná zdravotnícka škola Dolný Kubín Mgr. Alojz Šutý riaditeľ 11.09.2018
Faktúra OFD 4/2018 miestny poplatok za komunálne odpady rok 2018 569,98 bez DPH Rozhodnutie č. 1620221192 15.05.2018 Mesto Dolný Kubín Stredná zdravotnícka škola Dolný Kubín PaedDr. Peter Takáč riaditeľ školy 31.08.2018
Faktúra OFD 2/2018 členský príspevok Asociácia 200,00 bez DPH 10.04.2018 Asociácia SZŠ SR Stredná zdravotnícka škola Dolný Kubín PaedDr. Peter Takáč riaditeľ školy 12.02.2018
Faktúra OFD 3/2018 seminár 45,00 bez DPH 10.04.2018 Akadémia vzdelávania Stredná zdravotnícka škola Dolný Kubín PaedDr. Peter Takáč riaditeľ školy 11.04.2018
Faktúra OFD 1/2018 seminár 39,00 bez DPH 15.02.2018 Združenie obcí Regionálne vzdelávacie centrum Stredná zdravotnícka škola Dolný Kubín PaedDr. Peter Takáč riaditeľ školy 17.01.2018
Faktúra OFD 7/2017 diskusné sústredenia 10,00 bez DPH 20.09.2017 Slovenská zdravotnícka univerzita Stredná zdravotnícka škola Dolný Kubín PaedDr. Peter Takáč riaditeľ školy 21.09.2017
Faktúra OFD 6/2017 miestny poplatok za komunálne odpady r. 2017 569,98 bez DPH 1620201805 09.03.2017 Mesto Dolný Kubín Stredná zdravotnícka škola Dolný Kubín PaedDr. Peter Takáč riaditeľ školy
Faktúra OFD 4/2017 členský príspevok 130,00 bez DPH 24.02.2017 Asociácia SZŠ SR Stredná zdravotnícka škola Dolný Kubín PaedDr. Peter Takáč riaditeľ školy 24.02.2017
Faktúra OFD 5/2017 seminár 39,00 bez DPH 01.02.2017 Združenie obcí Regionálne vzdelávacie centrum Stredná zdravotnícka škola Dolný Kubín PaedDr. Peter Takáč riaditeľ školy 02.02.2017
Faktúra OFD 3/2017 vzdelávacie podujatie 55,00 s DPH 18.01.2017 EDOS-PEM, Inštitút vzdelávania Stredná zdravotnícka škola Dolný Kubín PaedDr. Peter Takáč riaditeľ školy 20.01.2017
Faktúra OFD 2/2017 odborný seminár 35,00 bez DPH 17.01.2017 KANTORKA, n.o. Stredná zdravotnícka škola Dolný Kubín PaedDr. Peter Takáč riaditeľ školy 18.01.2017
Faktúra OFD 1/2017 seminár 53,00 s DPH 10.01.2017 EDOS-PEM, Inštitút vzdelávania Stredná zdravotnícka škola Dolný Kubín PaedDr. Peter Takáč riaditeľ školy 11.01.2017
Faktúra OFD 11/2016 seminár 39,00 bez DPH 07.11.2016 Združenie obcí Regionálne vzdelávacie centrum Stredná zdravotnícka škola Dolný Kubín PaedDr. Peter Takáč riaditeľ školy 08.11.2016
Faktúra OFD 10/2016 seminár 39,00 bez DPH 02.11.2016 Združenie obcí Regionálne vzdelávacie centrum Stredná zdravotnícka škola Dolný Kubín PaedDr. Peter Takáč riaditeľ školy 03.11.2016
Faktúra OFD 9/2016 seminár 53,00 s DPH 03.10.2016 EDOS-PEM, Inštitút vzdelávania Stredná zdravotnícka škola Dolný Kubín PaedDr. Peter Takáč riaditeľ školy 04.10.2016
Faktúra OFD 8/2016 účastnícky poplatok 10,00 bez DPH 06.09.2016 Slovenská zdravotnícka univerzita Stredná zdravotnícka škola Dolný Kubín PaedDr. Peter Takáč riaditeľ školy 07.09.2016
Faktúra OFD 7/2016 seminár 50,00 s DPH 01.06.2016 EDOS-PEM, Inštitút vzdelávania Stredná zdravotnícka škola Dolný Kubín PaedDr. Peter Takáč riaditeľ školy 06.06.2016
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/299