• CANISTERAPIA

     • 20. 2. 2020 sa žiaci 3.A a 4. A triedy mali možnosť zúčastniť úkážky canisterapie (terapia so psom). Naším hlavným hosťom bola fenka Šelby a bola veľmi milá a prítulná. Na terapii sme si mohli skúsiť, ako táto fenka dokáže pomôcť invalidným pacientom či klientom. Spolu s jej psovodkyňou sme si ukázali pár ukážok, ako Šelby reaguje v daných situáciách a ako dokáže lúštiť hlavolamy. Nielenže dokáže riešiť hlavolamy, ale dokáže pomôcť invalidným pacientom pri rehabilitáciách s rôznym ochorením, od alzheimera až po fyzické ochorenia a imobilitu. Sme radi, že sme mohli vidieť, ako aj štvornohé stvorenia dokážu pomôcť človeku už len tým, že im vyčaria úsmev na tvári. Ďakujeme Mgr. Kataríne Šutej za organizáciu tejto besedy.  Natália Baleková, 3. A

     • PAŠERÁCI NEFORMÁLNEHO VZDELÁVANIA

     • Podporu učenia sa cez osobnú skúsenosť presadzoval už J. A. Komenský, ktorý tvrdil: „Čo sa má konať, tomu sa každý musí učiť konaním.“ Náhľad na výchovu a vzdelávanie sa mení s rozvojom spoločnosti, o čom sme sa presvedčili aj my na vzdelávaní, ktorého  sme sa zúčastnili dňa 19.2.2020 v Ružomberku na Gymnáziu sv.  Andreja. Vzdelávanie viedol Dávid Králik, garant programu IPVR a mentor, za čo mu nesmierne  ďakujeme. Mgr. Daniela Janoľová, Mgr. Janka Povalová

     • ZDRAVOTNÍCI V ARMÁDE

     • Dňa 19.02.2020 sme v našej škole privítali príslušníkov 5. pluku špeciálneho určenia zo Žiliny, ktorí štvrtákom prednášali o živote vojakov a vojenských medikov. Je to elitný pluk, ktorého príslušníci sú posielaní na misie po celom svete, hlavne v Afganistane. V úvode sa nám predstavil veliteľ oddielu, ktorý nám priblížil výcvik vojaka, ako napr. skok z padáka z výšky až do 10m, turistiku, potápanie, atď. Opísal nám, čo všetko je potrebné splniť, aby sa človek dostal do armády. Je potrebné prejsť fyzickými a psychickými testami a nesmie mať žiadne ochorenie. Ďalej sa slova ujal zdravotník, ktorý slúži v armáde už viac ako 20 rokov. Predviedol nám, čo všetko musí obsahovať výstroj. Opísal nám aj úlohy zdravotníka v boji, čo nie je len záchrana života, ale aj naučiť vojakov, ako sa postarať o seba, pokiaľ nablízku žiadny zdravotník nie je. Taktiež nám na ukážku priniesli rôzne drony, ktoré využívajú na zbieranie informácií alebo na sledovanie nepriateľského územia. Pri prednáške sa zapojil aj bývalý študent našej školy, ktorý pracuje pre ozbrojené sily SR. Na záver sme si všetci mohli prezrieť zbrane, výbavu zdravotníka, vyskúšať si, aké to je pohybovať sa vo vojenskej výstroji, ale hlavne nám ukázali armádu z bližšej perspektívy. Určite to v nás všetkých zanechalo rôzne pocity a ďakujeme za skvelú prednášku. Simona Kliačiková a Miriam Grofčíková, 4. A - K poďakovaniu za úžasnú interaktívnu prednášku sa pridávajú nielen ostatní štvrtáci, ale aj žiaci 2. A a 2. B. Viac si prečítate v časopise Uzlík. 

        

     • INTERVIEW – Prvé miesto v okresnom kole olympiády ANJ

     • Elenka Turbeková je žiačkou 1. A triedy. Pochádza z malebnej dedinky na bielej Orave - z Lokce. Má 16 rokov. „Je výborná v angličtine,“ povedala nám Mgr. Eva Hanková, ktorá ju pripravovala na olympiádu. Elenka vyhrala 1. miesto v okresnom kole olympiády ANJ,  na kraji sa umiestnila na 7. mieste. Okrem angličtiny miluje prírodu. Bola súčasťou environmentálneho projektu spolu s Rebekou Uramovou a Evou Bakošovou z 1. B, v rámci ktorého chodili vysádzať stromčeky na Orave. Išlo o revitalizáciu našich lesov, do ktorej by sa chceli zapojiť aj ďalší študenti našej školy, tak veríme, že sa nám podarí niečo vymyslieť... Keďže nás zaujíma, ako môže prváčka vyhrať 1. miesto na OK OANJ, položili sme jej pár otázok:

      - Aké si mala pocity na olympiáde?

      - Bola to pre mňa nová skúsenosť, zistila som, kde mám medzery a kde by som sa mala zlepšiť. Výhodou bolo, že som nestresovala, keďže som to brala skôr tak, že sa idem zúčastniť a nie vyhrať. Myslím, že to, že som to brala s pokojom, mi pomohlo k takým výsledkom.

      - Ako dlho sa venuješ angličtine?

      - To vlastne ani neviem opísať, keďže prvýkrát som sa s angličtinou stretla už v škôlke. Ďalej som navštevovala rôzne krúžky na prvom stupni základnej školy a potom už anglický jazyk ako predmet od tretieho ročníka základnej školy. 

      - Aké sú tvoje záujmy okrem angličtiny?

      - Momentálne sa ničomu nevenujem, ale mám rada zvieratá a hlavne psíky, s ktorými rada trávim voľný čas. Ale ten hlavne vypĺňajú kamaráti a rodina.  

      - Čo by si chcela robiť v budúcnosti?

      - To je celkom skoro nad týmto rozmýšľať v prvom ročníku, ale až tu na zdravotníckej škole som prišla na to, že práve angličtine by som sa chcela venovať aj v budúcnosti. 

      Držíme palce a prajeme ešte veľa úspechov a radosti zo zdokonaľovania sa! (rr)  

     • Exkurzia I. V PS v zaradení Trojlístok v Ružomberku

     • Dňa 11. februára 2020 sa študenti prvého ročníka externého večerného štúdia odboru praktická sestra zúčastnili dvoch exkurzií v Ružomberku. Naša prvá zastávka bola v Ústrednej vojenskej nemocnici na Klinike anesteziológie a intenzívnej  medicíny, kde nás pán prednosta kliniky MUDr. Marián Berešík, PhD.  oboznámil s usporiadaním a fungovaním  KAIM, ktoré má lôžkovú časť, anestéziologickú časť, centrálnu JIS pre chirurgické odbory (všeobecná chirurgia, neurochirurgia, angiochirurgia, ortopédia – traumatológia), anestéziologickú ambulanciu a ambulanciu pre liečbu chronickej bolesti. Centrálnou JIS nás previedla vedúca sestra KAIM p. PhDr. Katarína Fúrová.

      Z ÚVN naše kroky viedli do Centra sociálnych služieb Trojlístok v Ružomberku. Je to pracovisko DSS pre deti a dospelých, ktoré poskytuje ambulantnú i týždennú pobytovú formu sociálnej služby 40 chlapcom a dievčatám s mentálnym znevýhodnením. Je tu  realizovaná bazálna stimulácia, snoezelen terapia,  pracovné terapie, rehabilitácia. Pre prijímateľov sociálnych služieb sú organizované rôzne výstavy prác prijímateľov sociálnych služieb, návštevy kina, divadla, zúčastňujú sa na kultúrno-spoločenských podujatiach, pravidelných výletoch, pobytoch. Aj v čase našej návštevy sa pripravovali na fašiangovú diskotéku a oslavy Dňa sv. Valentína. Veľmi sa nám páčilo, že dvojposchodová budova zariadenia sa nachádza uprostred záhrady blízko centra mesta, čo radi využívajú v prípade pekného počasia na pobyt vonku, prácu v záhrade, hry. Zaujímavé a obohacujúce bolo vidieť jednotlivé pracoviská a dielničky, napr. hrnčiarsku dielňu, v ktorých pracovali na plnení individuálnych výchovných plánov.

      Počas celej exkurzie sme prežívali veľmi príjemnú a pokojnú atmosféru, ktorá je výsledkom profesionálnej starostlivosti celého kolektívu zamestnancov, do ktorého patrí aj naša študentka Helenka Korenčiaková. Najmä vďaka nej sme mohli absolvovať obidve exkurzie, za čo jej veľmi ďakujeme.

      PhDr. Andrea Jarabáková a Mgr. Katarína Ružičková

        

     • Exkurzia I. V PS v zariadení Nestor Zázrivá

     • Dňa 28. januára 2020  sa študenti  prvého ročníka externého večerného štúdia odboru praktická sestra zúčastnili  exkurzie v Rezidencii Nestor v Zázrivej.  Je to zariadenie opatrovateľskej  i ošetrovateľskej starostlivosti, denný stacionár a špecializované zariadenie, ktoré je určené pre seniorov a aj pre ľudí s psychiatrickými a neurologickými ochoreniami. Jeho snahou je riešiť súčasný celospoločenský problém starnutia populácie. Mladí ľudia sa častokrát sťahujú za prácou alebo vzdelaním ďaleko od rodičov a tí ostávajú v mnohých prípadoch odkázaní sami na seba. Osamelosť, nízky príjem, zvýšené výdavky na zdravotnú starostlivosť, potreba orientovať sa v stále viac meniacom sa sociálnom živote, prirodzený proces starnutia a ďalšie faktory vytvárajú predpoklady pre komplikované životné situácie nezlučujúce sa s dôstojným prežívaním.

      Zariadenie sa nachádza uprostred krásnej prírody. Pre rezidentov je vytvorené útulné a bezpečné zázemie. Zaujala nás veľkosť a komfortnosť celého zariadenia, vybavenosť potrebnými pomôckami, ergonomicky usporiadané apartmány,  polohovateľné lôžka a starostlivo navrhnuté spoločenské priestory zabezpečujúce pohodu a bezpečnosť pri zachovaní potrebnej intimity a súkromia každého obyvateľa. Každému rezidentovi je vytváraný individuálny plán starostlivosti. Celým zariadením nás sprevádzala manažérka ošetrovateľskej starostlivosti Mgr. Veronika Podbrežná. Prváci si odniesli z exkurzie pekné zážitky a najmä nové odborné skúsenosti. PhDr. Andrea Jarabáková a Mgr. Katarína Bedrichová

       

     • BAŠTRNG - ORAVSKÁ POMOC

     • Naši študenti Michal Steinocher (3. B), Karol Pjentek (3. A) a Marek Kurtulík (4. A) z Oravskej rakety, ktorí svoj projekt Oravská pomoc realizujú nielen na Orave, ale aj v iných regiónoch Slovenska, upútali aj Michala Kubovčíka z Baštrngu. Jeho odporúčanie si môžete pozrieť sami! Chalani, nech sa vám darí!!!