• Školský psychológ: Mgr. Lenka Salajová

    Kancelária na I. poschodí č.d.:203

    Konzultačné hodiny:

    utorok 7:00 – 15:00

    streda 7:00 –15:00

    e–mail: salajova@szsdk.sk

    S čím ti ako školská psychologička môžem pomôcť?

    – ak máš náročné obdobie a prežívaš pocity, s ktorými si nevieš sám/sama poradiť,

    – ak prežívaš úzkosť, strach alebo trému,

    – ak máš ťažkosti v učení,

    – ak sa ti nedarí zapadnúť do kolektívu,

    – ak máš rodinné alebo osobné ťažkosti,

    – ak potrebuješ poradiť o tvojom ďalšom smerovaní, alebo v akejkoľvek inej téme, v ktorej by si uvítal/uvítala podporu.

    Témy o ktorých sa budeme spolu rozprávať sú dôverné a ostanú len medzi nami.