• Členovia rady školy

   • 30.10.2018

    Mgr. Margita Snováková – predseda RŠ

    Mgr.  Tatiana Olbertová – zástupca pedagogických pracovníkov

    Mária Poláková – zástupca nepedagogických pracovníkov

    Mária Tomanová – zástupca rodičov

    Martin Laš – zástupca rodičov

     Ivan Matúška– zástupca rodičov

    Ing. Martina Gajdárová – zástupca za zriaďovateľa

    PhDr. Peter Polák - zástupca za zriaďovateľa  

    Mgr. Júlia Vráblová - zástupca za zriaďovateľa

    Ing. Ján Prílepok- zástupca za zriaďovateľa

    Martina Šeligová – zástupca žiakov