• Základné informácie

   • Najbližší termín kurzu prvej pomoci pre vodičov

    je 18. septembra 2020 (piatok) o 14:00 hodine

    v priestore Strednej zdravotníckej školy v D.Kubíne (Brezovec) 

    (účastník kurzu musí mať rúško, pero, 21,00 eur, p.p.tekutiny na pitný režim.

    Dezinfekciu a rukavice zabezpečíme.

     

    SZŠ v Dolnom Kubíne je oprávnená vykonávať kurz PP na základe  rozhodnutia MZ SR  o akreditácií kurzu prvej pomoci zo dňa 26.04.2013, číslo rozhodnutia:220327-2013- OZdV

    Kurz je určený:
    pre vodičov a  žiadateľov o vodičské oprávnenie, pre širokú verejnosť, organizácie -  BOZP.

    •Podmienkou uskutočnenia kurzu je minimálny počet 10 účastníkov.

    •Podrobnejšie informácie získate na tel. č. 0905114844

    Vyplnenú prihlášku pošlite ako prílohu na e-mail i.kosa@post.sk, prípadne sa môžete prihlásiť telefonicky na vyššie uvedenom telefónnom čísle.

     Prihláška na kurz: Prihláška