• 2% Dane

   • Pomôžte nám skvalitniť rozvoj Vaších detí a našich žiakov darovaním 2% z dane alebo ľubovoľným darom!!!

    Zákon umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov občianskemu združeniu - neziskovej organizácii, ako je naše občianske združenie SRDCOM ZDRAVOTNÍK. Váš DAR Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%! A tiež nás poteší, ak viete prispieť aj mimoriadnym darom, ktorým dokážeme podporiť rozvoj mladých ľudí. 

    Finančné prostriedky budú použité na: exkurzie, projekty, súťaže, ocenenia, školenia, workshopy pre žiakov a mnoho ďalších aktivít... 

    DAR môžete poslať za pár sekúnd pomocou QR kódu: 

    Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.

 • Ako postupovať

  Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?
  1. Do 15.2.2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
  2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
  3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.
  5. Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:
   Obchodné meno alebo názov: SRDCOM ZDRAVOTNÍK
   Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: M. Hattalu 2149, 02601 Dolný Kubín
   Právna forma: občianske združenie
   Identifikačné číslo (IČO/SID): 52412253
  6. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2024 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
  Podávate si daňové priznanie sami?
  1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
  2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
  3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
   Obchodné meno alebo názov: SRDCOM ZDRAVOTNÍK
   Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: M. Hattalu 2149, 02601 Dolný Kubín
   Právna forma: občianske združenie
   Identifikačné číslo (IČO/SID): 52412253
  4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2024) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
  Postup pre právnické osoby
  1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
  2. Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
  3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
   Obchodné meno alebo názov: SRDCOM ZDRAVOTNÍK
   Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: M. Hattalu 2149, 02601 Dolný Kubín
   Právna forma: občianske združenie
   Identifikačné číslo (IČO/SID): 52412253
  4. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
  5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.