Hlavná stránka ŠKOLA ROZVRH ŠTÚDIUM a LEGISLATÍVA FOTO SPRÁVY o VVČ ČASOPIS UZLÍK A INÉ KONTAKT
Navigácia

2% dane

Milí rodičia a priatelia školy!

Oslovujeme Vás o podporu našej túžby skvalitniť výučbu na našej škole.

 

Našim cieľom je nainštalovať do každej triedy a učebne rolety, ktoré by zabezpečili správnu klímu v letných mesiacoch a zároveň tienenie, pre využitie premietania cez videoprojekciu na vyučovaní.

 

Ďakujeme za akýkoľvek príspevok z 2% dane alebo príspevoky ako dar na rodičovské združenie.

 

ÚČET na PODPORU a MIMORIADNE DARY:

Rodičovské združenie:  SK92 7500 0000 004007214181

do správy pre prijímateľa uveďte – dar a svoje meno príp. triedu žiaka.

 

AKO POSTUPOVAŤ:

Do 15.2.2019 požiadajte zamestnávateľa o ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň.

Odovzdajte tlačivo na poukázanie 2% z dane svojmu zamestnávateľovi, ktoré je tu priložené.

Ako postupovať

Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?

 1. Do 15.2.2020 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
 4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.
 5. Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:
  Obchodné meno alebo názov: Rodičovské združenie pri Strednej zdravotníckej škole
  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: M. Hattalu 2149, 02601 Dolný Kubín
  Právna forma: občianske združenie
  Identifikačné číslo (IČO/SID): 17319617/1229
 6. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2020 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Podávate si daňové priznanie sami?

 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
 3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
  Obchodné meno alebo názov: Rodičovské združenie pri Strednej zdravotníckej škole
  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: M. Hattalu 2149, 02601 Dolný Kubín
  Právna forma: občianske združenie
  Identifikačné číslo (IČO/SID): 17319617/1229
 4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2020) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Postup pre právnické osoby

 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
 3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
  Obchodné meno alebo názov: Rodičovské združenie pri Strednej zdravotníckej škole
  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: M. Hattalu 2149, 02601 Dolný Kubín
  Právna forma: občianske združenie
  Identifikačné číslo (IČO/SID): 17319617/1229
 4. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
 5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.