• Výpožičné hodiny

    • Knižnica v šk.r. 2020/2021 otvorená nasledovne:

      

     Streda:    12:00 - 13:00 hod.

      Štvrtok:   10:00 – 12:00 hod.

      

       Zodpovedná: Mgr. Jana Lissová

      

     Milí žiaci, rada vás obslúžim v školskej knižnici, prosím vás však, aby ste prečítané knihy včas vrátili. Ďakujem.