• Výpožičné hodiny

    • Knižnica v šk.r. 2021/2022 otvorená nasledovne:

      

     Streda:    11:00 - 12:15 hod.

      Štvrtok:   07:15 – 10:15 hod.

      

       Zodpovedná: Mgr. Jana Lissová

      

     Milí žiaci, rada vás obslúžim v školskej knižnici, prosím vás však, aby ste prečítané knihy včas vrátili. Ďakujem.