• Školský internát

   • Usmernenie pre záujemcov o ubytovanie v školskom internáte v školskom roku 2021/2022

     

    INFO STRÁNKA Školského internátu Obchodnej akadémie v D. Kubíne

    https://oadk.edupage.org/a/skolsky-internat

    Prihlášku na ubytovanie v školskom internáte je potrebné doručiť ideálne elektronicky (sken prihlášky) do 26. júna 2021 na uvedený email:

    **prihláška na stiahnutie**

    skolskyinternatoadk@gmail.com

    K prihláške je žiadúce pripojiť úhradu o zaplatení rezervačného poplatku 20€ (aj keď sa chystáte bývať až v zimných mesiacoch)

    (č. účtu: 7000482830/8180, IBAN: SK3181800000007000482830)

    Do správy pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko žiaka resp. rodné číslo.

     

    Rozhodnutie o prijatí do ŠI bude vydané na základe uhradeného poplatku za ubytovanie v hodnote 20,-€, ktoré je potrebné uhradiť najneskôr do konca júla 2021.

    V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na tel. čísle 0907 712 434

    alebo mailom: skolskyinternatoadk@gmail.com

     

    Mgr. Jiřina Jonáková  vedúca vychovávateľka