• Školský internát

   • Usmernenie pre záujemcov o ubytovanie v školskom internáte v školskom roku 2023/2024

     

    INFO STRÁNKA 

    https://oadk.edupage.org/a/skolsky-internat

     

    V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na tel. čísle:

    0907 712 434 - vedúca vychovávateľka

    0940 614 710  kancelária ŠI

    alebo mailom: skolskyinternatoadk@gmail.com

    Mgr. Jiřina Jonáková  vedúca vychovávateľka