• Potvrdenia

   • POTVREDENIA ELEKTRONICKY TU: 

    1. možnosť: https://www.potvrdeniaonavsteveskoly.sk/

    2. možnosť po prihlásení sa do ETK: https://help.edupage.org/text.php?id=2755&lang=sk

    3. možnosť: osobne po dohode na sekretariáte riaditeľa školy u p. Mlynarčíkovej.

    POTVRDENIE O NÁVŠTEVE ŠKOLY

    Na účely uplatnenia prídavku na dieťa

    Poberatelia prídavkov na dieťa (väčšinou rodičia alebo iné oprávnené osoby) od 1.septembra 2019 už NEMUSIA na úrady práce doručovať papierové potvrdenia o návšteve školy. Prídavky na dieťa budú vyplatené AUTOMATICKY v bežnom výplatnom termíne obvyklým spôsobom.

    Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny JE POVINNÉ od 1.septembra 2019 získavať údaje o deťoch, žiakoch a študentoch z dostupného informačného systému Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

    Z uvedeného dôvodu študentom nie sú vydávané potvrdenia o návšteve školy pre tieto účely.

    Na účely uplatnenia daňového bonusu

    Potvrdenie na účely uplatnenia daňového bonusu na dieťa vydávame na základe predloženého potvrdenia, ktoré si prinesie študent vyplnené:

    V bode A – Údaje o oprávnenej osobe – žiadateľovi

    V bode B – Údaje o dieťati

    Linka na vyplnenie elektronicky: https://ipdf.sk/potvrdenia/potvrdenie-o-navsteve-strednej-vysokej-skoly-danovy-bonus

    Tlačivo na vytlačenie:  

    V prípade nevyplneného tlačiva Vám uvedené tlačivo nebude potvrdené!!!