• Prijímacie konanie

  • PRIJÍMACIE KONANIE  V ŠKOLSKOM ROKU 2023/2024

   D E N N É    Š T Ú D I U M

   PRAKTICKÁ SESTRA 5361 M

   (denné 4-ročné štúdium absolventov ZŠ)

   (60 žiakov = 2 triedy - denné 4-ročné štúdium)
    

   KRITÉRIÁ NA PRIJATIE UCHÁDZAČOV DO 1. ROČNÍKA

    

   kriteria_SZS_DK_23-24.pdf

   kriteria_SZS_DK_24-25.pdf

    

   VÝSLEDKY A ĎALŠÍ POSTUP TU: 

   nastupenie_-_nenastupenie_ziaka.doc

   odvolanie.docx


   E X T E R N É    Š T Ú D I U M 2022/2023

   • Zdravotnícky asistent 5356 N (24 žiakov = 1 trieda - vyučovanie 2 prac.dni)

   Kriteriá_externé_štúdium_PS(1).pdf

   Prihláška na externé štúdium

   • Sanitár 5371 H  (24 žiakov = 1 trieda - vyučovanie 2 prac.dni)

   Kriteriá_externé_štúdium_SAN(1).pdf

   Prihláška na externé štúdium


   PROGRAM PRIJÍMACIEHO KONANIA A ZÁPISU NA ŠTÚDIUM

   Úvodné pokyny pre všetkých uchádzačov:

   • Termín stretnutia: 23.6. 2022 (čas a miesto - uvedené nižšie v organizačných pokynoch)
   • Evidovaní uchádzači dostali pozvánku prostredníctvom SMS resp. emailu 10.6. 2022.
   • Ak sa nemôžete zúčastniť prijímacieho konania/zápisu informujte nás najneskôr do 23.6. 2022 do 8:00 hod. na: 0917/557174 (SMS) príp. email: riaditel@szsdk.sk
   • Bezdôvodná neúčasť na zápise a prijímacích skúškach sa považuje za nezáujem o štúdium a Vaša žiadosť o prijatie bude stornovaná !!!
   • Ak ste k prihláške posielali neoverený doklad o vzdelaní doneste si originál na kontrolu !!!

   Organizácia stretnutia:

   • Uchádzači o štúdium v študijnom odbore zdravotnícky asistent (praktická sestra):

   8:30 hod. - prezentácia uchádzačov v budove školy (zasadačka školy)

   9:00 hod. - informácie o štúdiu a organizačné info pre uchádzačov 

   9:30 -  10:00 hod. - TEST z Biológie (obsah učiva Biológie 7.ročník ZŠ – ľudské telo)

   12:00 hod. výsledky, zápis a odovzdanie rozhodnutia o prijatí na sekretariáte školy. 

   • Uchádzači o štúdium v učebnom odbore Sanitár: 

   10:00 hod. - prezentácia uchádzačov 

   10:30 hod. - informácie o štúdiu a organizácii vyučovania

   11:30 - zápis a odovzdanie rozhodnutia o prijatí na sekretariáte školy. 

    

   Ďakujeme za Váš záujem študovať na našej škole povolanie, ktoré má obrovskú perspektívu

   a možnosti využitia aj pre osobný život. Prajeme všetkým uchádzačom veľa úspechov pri prijímacom konaní a radosť zo štúdia na našej škole.

   Kolektív učiteľov SZŠ v Dolnom Kubíne.

   S pozdravom Mgr. Šutý - riaditeľ školy