• Prijímacie konanie

  • PRIJÍMACIE KONANIE  V ŠKOLSKOM ROKU 2020/2021

   D E N N É    Š T Ú D I U M

   Praktická sestra 5361 M

   (60 žiakov = 2 triedy - denné 4-ročné štúdium)

    

   VÝSLEDKY A ĎALŠÍ POSTUP TU: 

   vysledky_PS_2021.pdf

   nastupenie_-_nenastupenie_ziaka.doc

   odvolanie.docx

   V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte - sms, tel., email.

   Kontakty sú uvedené na konci výsledkovej listiny.

    


   POZVÁNKA PRE UCHÁDZAČOV: pozvánka_PS_.pdf

   Uchádzači sa pri vstupe do školy preukazujú tlačivom o bezinfekčnosti podľa aktuálneho Usmernenenia ministra školstva.  USMERNENIE MS

   DOKLAD O BEZINFEKČNOSTI:  bezinfekcnost_ziak.docx

   Všetci uchádzači budú oslovení prioritne SMS alebo emailom!!!

   KRITÉRIA NA PRIJATIE UCHÁDZAČOV DO 1. ROČNÍKA V ŠK. R. 2021/2022     


   E X T E R N É    Š T Ú D I U M - AKTUALIZOVANÉ !!!

   • Praktická sestra 5361 N  (24 žiakov = 1 trieda - externé štúdium - vyučovanie 2 prac.dni)

   KRITÉRIA NA PRIJATIE UCHÁDZAČOV V ŠK. R. 2021/2022

   Prihláška na externé štúdium

   • Sanitár 5371 H  (24 žiakov = 1 trieda - externé štúdium - vyučovanie 2 prac.dni)

   KRITÉRIA NA  PRIJATIE UCHÁDZAČOV V ŠK. R. 2021/2022

   Prihláška na externé štúdium


   PROGRAM ZÁPISU a PRIJÍMACIEHO KONANIA:

   Ak sa nemôžete zúčastniť prijímacieho konania / zápisu dajte vedieť do 25.6. 2021 do 8:00 hod. na: 0917/557174 (SMS) príp. email: riaditel@szsdk.sk

   Neúčasť na zápise a prijímacích skúškach sa považuje za nezáujem o štúdium a preto nebude po tomto termíne akceptovaná žiadosť o prijatie !!!

   Ak ste k prihláške posielali neoverený doklad o vzdelaní doneste si originál na kontrolu !!!

   Stretnutie je vyhradené len pre uchádzačov, ktorí potvrdia svoju bezinfečnosť pri prezentáciii uchádzačov !!!

   TERMÍN STRETNUTIA 25.6. 2021 

   SANITÁR: 

   10:00 hod. - prezentácia uchádzačov 

   10:30 hod. - informácie o štúdiu a organizácii vyučovania

   11:30 - zápis a odovzdanie rozhodnutia o prijatí na sekretariáte školy. 

   PRAKTICKÁ SESTRA:

   8:30 hod. - prezentácia uchádzačov v budove školy učebňa ANF

   9:00 hod. - informácie o štúdiu a organizačné info pre uchádzačov 

   9:30 -  10:00 hod. - TEST z Biológie

   12:00 hod. výsledky, zápis a odovzdanie rozhodnutia o prijatí na sekretariáte školy. 

   Prijímací test bude z obsahu učiva Biológie 7. ročníka na ZŠ - ľudské telo. 

   Ďakujeme za Váš záujem študovať na našej škole povolanie, ktoré má obrovskú perspektívu

   a možnosti využitia aj pre osobný život. Prajeme všetkým uchádzačom veľa úspechov pri prijímacom konaní a radosť zo štúdia na našej škole.

   Kolektív učiteľov SZŠ v Dolnom Kubíne.

   S pozdravom Mgr. Šutý - riaditeľ školy