• Prijímacie konanie

  • PRIJÍMACIE KONANIE  V ŠKOLSKOM ROKU 2023/2024

   D E N N É    Š T Ú D I U M

   PRAKTICKÁ SESTRA 5361 M

   (denné 4-ročné štúdium absolventov ZŠ)

   (60 žiakov = 2 triedy - denné 4-ročné štúdium)
    
   VÝSLEDKY PRIJÍMACIEHO KONANIA AKTUÁLNE !!!
    

   Výsledková listina: VYSLEDKY_PRIJIMACIEHO_KONANIA_2023.pdf

   Prijímacie konanie pre uchádzačov o denné štúdium v študijnom odbore praktická sestra 5361M bolo 26.5. 2023 ukončené.

   Naplnili sme kapacitu prijatia na 100%. Z tohto dôvodu 2. kolo prijímacích skúšok nebudeme organizovať.

   Ďakujeme všetkým za záujem o našu školu. Všetkým prajeme úspešné štúdium na našej škole resp. na iných školách. 

    
   ORGANIZÁCIA PRIJÍMACIEHO KONANIA
    

   KRITÉRIÁ NA PRIJATIE UCHÁDZAČOV DO 1. ROČNÍKA

   kriteria_SZS_DK_23-24.pdf

   kriteria_SZS_DK_24-25.pdf

   VÝSLEDKY A ĎALŠÍ POSTUP TU: 

   nastupenie_-_nenastupenie_ziaka.doc

   odvolanie.docx


   E X T E R N É    Š T Ú D I U M 2023/2024

   • Praktická sestra 5361 N (24 žiakov = 1 trieda - vyučovanie 2 prac.dni)

   Kriteriá_externé_štúdium

   Prihláška_praktická_sestra-ex.

   • Sanitár 5371 H  (24 žiakov = 1 trieda - vyučovanie 2 prac.dni)

   Kriteriá_externé_štúdium_SAN

   Prihláška na externé štúdium


   PROGRAM PRIJÍMACIEHO KONANIA A ZÁPISU NA ŠTÚDIUM

   Termín stretnutia: 23.6. 2023

   • Evidovaní uchádzači dostali pozvánku prostredníctvom SMS resp. emailu 9.6. 2023.
   • Ak sa nezúčastnite prijímacieho konania/zápisu informujte nás do 23.6. 2023 do 8:00 hod. na: 0917/557174 (SMS) príp. email: riaditel@szsdk.sk
   • Neúčasť na zápise a prijímacích skúškach sa považuje za nezáujem o štúdium a Vaša žiadosť o prijatie bude stornovaná.
   • Ak ste k prihláške posielali neoverený doklad o vzdelaní doneste si originál na kontrolu.
   • V deň zápisu je potrebné mať spracovanú komplet prihlášku aj s dokladom o vzdelaní (originál resp. overenú kópiu) inak Vaša prihláška bude stornovaná.
   • V odbore sanitár sú uprednostnení uchádzači, ktorí aktuálne pracujú v zdravotníckom alebo sociálnom zariadení.

   Organizácia stretnutia:

   • Praktická sestra:
   • 8:00 hod. - prezentácia uchádzačov v budove školy (zasadačka školy)
   • 8:30 hod. - informácie o štúdiu a organizačné info pre uchádzačov 
   • 8:45 -  9:15 hod. - TEST z Biológie (obsah učiva Biológie 7.ročník ZŠ – ľudské telo)
   • 12:00 hod. výsledky, zápis a odovzdanie rozhodnutia o prijatí na sekretariáte školy. 
   • Sanitár: 
   • 9:30 hod. - prezentácia uchádzačov 
   • 10:00 hod. - informácie o štúdiu a organizácii vyučovania
   • 11:30 - zápis a odovzdanie rozhodnutia o prijatí na sekretariáte školy. 

    Ďakujeme za Váš záujem študovať na našej škole povolanie, ktoré má obrovskú perspektívu

   a možnosti využitia aj pre osobný život. Prajeme všetkým uchádzačom veľa úspechov pri prijímacom konaní a radosť zo štúdia na našej škole.

   Teší sa na Vás kolektív učiteľov SZŠ v Dolnom Kubíne.

   V Dolnom Kubíne 9.6. 2023                                      Mgr. Šutý - riaditeľ školy