• Krúžky

  • Ponuka krúžkov na školský rok 2020/2021

   • Dramatický krúžokVedúca krúžku:
    Mgr. Petra Karcolová
   • Inovácie ZOAVedúca krúžku:
    Mgr. Eva Chomisteková
   • Moderné ošetrovateľstvoVedúca krúžku:
    Mgr. Ľudmila Michalicová
   • Krúžok - Prvá pomoc AVedúca krúžku:
    Mgr. Monika Hackenbergová
   • Rozhlasový krúžokVedúca krúžku:
    Mgr. Katarína Šutá
   • Šport a zdravie AVedúci krúžku:
    PaedDr. Matúš Takáč
   • Turistika naplnoVedúca krúžku:
    Mgr. Lívia Záhorová
   • DofEVedúca krúžku:
    Mgr. Margita Snováková
   • Mladý dobrovoľník BVedúca krúžku:
    Mgr. Katarína Bedrichová
   • Tvorivosť a súťaživosťVedúca krúžku:
    Mgr. Renáta Bočkayová