• ZAUJÍMAVÉ EXKURZIE
   • ADELI Medical Center v Piešťanoch
   • VÝUČBA PRVEJ POMOCI
   • ČASOPIS UZLÍK
   • Priateľstvo, nadšenie, tvorivosť, spolupráca, poznanie, ciele, radosť...
    Nájdete nás aj na Facebooku.
     • DEŇ NARCISOV 2024

      Liga proti rakovine pomáha na Slovensku onkologickým pacientom a ich blízkym už 34 rokov, a to aj vďaka známej zbierke Deň narcisov. Aj tento rok sme sa 18. apríla 2024, ako dobrovoľníci, vybrali do ulíc mesta Dolný Kubín. Počasie nebolo veľmi priaznivé, napriek tomu sme sa stretli v veľkou ústretovosťou ľudí, ktorí sa pri nás zastavili, porozprávali a finančne prispeli. Žiakom 3. A sa podarilo vyzbierať sumu 2116,46 EUR.

     • EXKURZIA NA ODDELENÍ KLINICKEJ MIKROBIOLÓGIE

      Dňa 16. 4. 2024 sme mali možnosť zúčastniť sa exkurzie na oddelení klinickej mikrobiológie v DONsP v Dolnom Kubíne. Oddelením nás sprevádzala pani primárka MUDr. Adriana Perželová a vedúca laborantka Mgr. Jana Svorenčíková. Ich zásluhou sme mohli vidieť a lepšie pochopiť fungovanie oddelenia a priebeh kultivačných, sérologických a mikroskopických metód v praxi pri diagnostikebakteriálnych, vírusových, parazitárnych a mykotických ochorení dôkazom mikroorganizmov. Vďaka patrí aj PhDr. Andrei Jarabákovej a PhDr. Márii Hudecovej za sprostredkovanie exkurzie. Klára Krakovská a Natália Bachledová, 3.B.

     • STAROSTLIVOSŤ O RANY

      Dňa 16.4.2024 sme sa zúčastnili odbornej exkurzie v DONsP na chirurgickej príjmovej ambulancii. Sestra nám demonštrovala prípravu sterilného stolíka na sutúru,abláciu, excíziu. Priblížila nám špecifickú problematiku pomôcok na sutúru, ktoré nám aj ukázala. Následne na to nám vysvetlila starostlivosť o pomôcky po výkone. Ďakujeme za takto sprostredkované vedomosti a skúsenosti našim odborným vyučujúcim PhDr. Hudecovej a PhDr. Jarabákovej.

     • RIKŠA

      V rámci medzinárodného úspechu v projekte „ RIKŠA “ sa v Centre sociálnych služieb Brezovec 10. apríla 2024 konala slávnostná prezentácia, odovzdanie a uvedenie Rikše do prevádzky. Slávnostnú prezentáciu obohatila svojím kultúrnym programom naša študentka Erika Mäsiarová zo IV.A . Svojím talentom nezištne rozdáva radosť a potešenie seniorom, za čo jej chcem v mene seniorov i zamestnancov Centra sociálnych služieb poďakovať.

     • EDUKAČNÁ ŠÁLKA ČAJU

      Žiaci II.A a II.B triedy a učitelia si vypočuli cenné informácie o histórii čaju - o čaji ako takom, o správnej príprave čaju. Dozvedeli sa niečo nové na tému: čaj a zdravie – o vhodných čajoch na niektoré ochorenia, o bylinkách, ktoré nájdeme v našom regióne, doplnení energie prostredníctvom čaju, zdravom životnom štýle. Majitelia Čajovne z Námestova Ema a Denis mali pre nás okrem cenných informácií pripravenú aj ochutnávku ich netradičných čajov. Veľmi pekne ďakujeme za príjemnú atmosféru a množstvo informácií. Z vďaky od našej žiačky krátka báseň pre vás:

     • DEŇ NARCISOV 2024

      Milí rodičia a priatelia našej školy,

      Liga proti rakovine pomáha na Slovensku onkologickým pacientom a ich blízkym už 34 rokov aj vďaka známej zbierke Deň narcisov, ktorá sa bude konať i prostredníctvom dobrovoľníkov z našej školy už tento štvrtok - 18. apríla. V tento deň, pripnutím kvietku narcisu, môžeme vyjadriť spolupatričnosť onkologickým pacientom a dobrovoľne ich finančne podporiť.

     • PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY

      Dňa 11. 4. 2024 sme spolu s triedou 4. B absolvovali našu poslednú exkurziu v rámci štúdia na zdravotníckej škole.

      Psychiatrickou liečebňou v Sučanoch nás sprevádzala vedúca sestra rehabilitačného oddelenia PhDr. Mária Pronajová. Pracuje tam už celých štyridsať rokov, takže sme si nemohli priať lepšieho sprievodcu, ako je ona. Zdôraznila, aká dôležitá je práca sestry pri sledovaní správania a hlavne zmien správania pacientov v ich liečbe.

     • STAROSTLIVOSŤ O NAŠE ZDRAVIE

      Svoje zdravie si musíme chrániť, starať sa o seba, aby sme boli zdraví, neublížili si, učíme sa to od rodičov, starých rodičov, v MŠ a v škole. Dnes 11. 4. 2024 sme sa pod vedením učiteľky Mgr. Lissovej zúčastnili dňa prevencie na Základnej škole Pavla Országha Hviezdoslava Trstená. Navštívili sme žiakov 1. a 3. ročníka, kde sme sa zamerali na starostlivosť o naše zdravie, deti sa naučili správne si umývať ruky, zuby alebo ako sa starať o celé telo, deti mali možnosť vyskúšať si UV lampu a rôzne aktivíty. Ďakujeme za túto možnosť, žiačky 3.A

     • SVET KNÍH

      Prečítaj knihu a napíš/nakresli recenziu. To bolo úlohou v celoškolskej súťaži „Svet kníh“, do ktorej sa zapojilo vyše 100 študentov našej školy. Cieľom súťaže je každoročne motivovať mladých ľudí k čítaniu kníh. Ďakujeme vedeniu školy, že podporilo našich študentov aj finančným príspevkom na kúpu novej knihy... Sci-fi autori aj humoristi hovoria, že zatiaľ čo ľudia trávia väčšinu svojho času na sociálnych sieťach, umelá inteligencia, roboti by ho venovali čítaniu beletrie... Často si sami nevážime skutočných hodnôt ľudskej civilizácie, ktorá sa už od staroveku snaží obohatiť nás o hodnoty a „know how“ , ako byť lepšími – hodnotnejším človečenstvom. 9. 4. 2024 riaditeľ školy Mgr. A. Šutý ocenil: - 1. miesto: Ema Florková, 2. B, Dominika Magová, 2. B, Ester Kubiznová, 2. A, Karolína Maceková, 1. A, - 2. miesto: Anna Serdelová, 3. A, Timea Šilláková, 1. B, Zuzana Dibdiaková, 1. A, Ni

     • DIABETES MELLITUS

      Sme vďační, že sme mali možnosť absolvovať exkurziu v NEDÚ v Ľubochni. V prednáškach bola zahrnutá funkčnosť a starostlivosť o inzulínovú pumpu, dozvedeli sme sa o modernej technológii CGM, ktorá kontroluje hladinu glukózy v krvi a odosiela údaje do zobrazovacieho zariadenia. Pacient môže namerané hodnoty glukózy sledovať na prijímači bez nutnosti merania glykémie z prsta. Ďalšou zaujímavou témou bol syndróm diabetickej nohy a zásady stravovania diabetikov. Veríme, že tieto nové poznatky využijeme v praxi.

     • EXKURZIE V HNsP 3.A TRIEDA

      „Byť šťastný a iných urobiť šťastnými – to je úloha človeka.“ Bernard Balzano

      Aj to je náplňou našej prípravy na zdravotnícke povolanie, ktoré absolvujeme štvrtok a piatok v HNsP. Chceme sa podeliť o svoje dojmy z našej praxe. Začínali sme na detskom oddelení a oddelení dlhodobochorých, inerným oddelením – JIS, gynekologicko-pôrodníckym, chirurgickým oddelením, paliatívným oddelením a exkurziou na fyziatricko-rehabilitačnom oddelení. Podnetnú prednášku nám predniesla laktačná sestrička Majka. Ďakujeme personálu za trpezlivosť počas našej praxe a možnosť vidieť niečo nové, ktoré nám umožňuje získavať nové poznatky, vedomosti a zručnosti.

     • EXKURZIA NA ODDELENÍ KLINICKEJ BIOCHÉMIE, HEMATOLÓGIE A TRANSFÚZIOLÓGIE

      DONsPDňa 26. 3. 2024 sme mali možnosť zúčastniť sa exkurzie na OKB a HTO v DONsP. Počas nej sme sa mohli dozvedieť od vedúcej laborantky OKB Mgr. Daniely Žatkuliakovej mnoho dôležitých a zaujímavých informácií o odberoch biologického materiálu od jeho prijatia na oddelenie, možnostiach jeho vyšetrenia, spracovania až po vyhodnotenie výsledkov vyšetrení, aby sme sa vyhli prípadným chybám pri odberoch alebo transporte materiálu, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť liečbu pacientov.Mgr. Jarmila Mrišková, vedúca laborantka HTO nás ochotne previedla oddelením a vysvetlila nám ako funguje darcovstvo krvi, spracovanie a uskladnenie darovanej krvi, transfúzia, hematologické vyšetrenia... Akt darcovstva je ušľachtilý čin, ktorý môže zachrániť nejeden ľudský život.Touto cestou by sme chceli vyjadriť poďakovanie PhDr. Márii Hudecovej a PhDr. Andrei Jarabákovej za sprostredkovanie exkurzie. Klára K

     • NA HREBENI MALEJ FATRY

      Nadšenci turistiky z našej školy sa 23.3.2024 stretli, aby zdolali tretí najvyšší vrch Malej Fatry s názvom Chleb. No neostali sme iba na Chlebe, naša cesta smerovala ďalej po hrebeni a dostali sme sa až na Poludňový Grúň. Pre všetkých to bola nezabudnuteľná turistika s prekrásnymi výhľadmi na okolité vrchy. Cestou sme prekonali úseky plné blata, ale tiež hromady snehu, do ktorého sme sa zabárali. Museli sme si poradiť aj s vetrom a zábudlivci rukavíc si hravo so zimou poradili vďaka ponožkám na rukách. Zo začiatku sme si mysleli, že počasie nám priať nebude, no stal sa opak. Vyšlo slnko a my sme dovideli na vrcholky veľmi vzdialených hôr. Po veľkej námahe a mnohých pádoch, ktoré našťastie skončili bez zranení, sme si vychutnali dobré jedlo v Chate na Grúni. Ďakujeme všetkým, ktorí v túto sobotu uprednostnili turistiku pred domácimi prácami a najväčšie ďakujem patrí našim pani profesor

     • VOLEJBAL MIX

      Študenti našej školy sa zúčastnili 21. 3. 2024 turnaja zmiešaných družstiev vo volejbale Mix na Cirkevnej spojenej škole v Dolnom Kubíne. Medzi piatimi školami obsadil náš tím vynikajúce 2. miesto. Bol som milo prekvapený výkonmi našich žiakov. Ďakujem im za krásny športový zážitok.

      PaedDr. M. Takáč

     • KRAJSKÉ KOLO SOČ

      Stredoškolská odborná činnosť dáva priestor študentom rozvíjať ich talent, nadanie, zanietenie pre výskum, analýzu témy alebo problému... Študenti môžu ukázať, čo sa v nich skrýva, vytvoriť niečo nové alebo vylepšiť niečo, v čom sa dobre vyznajú, čo ich zaujíma, čomu sa venujú... 26. 3. 2024 sa v Kysuckom Novom Meste konalo krajské kolo SOČ, do ktorého postúpili aj naše študentky Natália Hucíková a Tatiana Matušková z 3. B, ktoré sa pod odborným vedením Mgr. Daniely Janoľovej venovali téme: „Psychické zdravie u mladých ľudí“. V ich kategórii súťažilo 14 stredoškolských odborných prác zo ŽSK. Do celoslovenského kola mohli postúpiť len prvé dve práce. Aj napriek tomu, že naše študentky nepostúpili do celoštátneho kola, poukázali na dôležitosť psychického zdravia mladých ľudí, na faktory, ktoré ho ovplyvňujú, čo im môže pomôcť ai. Taktiež získali nové skúsenosti a ukázali, že aj popri štú

     • NÁŠ DEŇ UČITEĽOV

      „Niekedy aj malé slovíčko vie narobiť veľké komplikácie,“ zneli slová našej lektorky Vladiny Sarvašovej, s ktorou sme ako správni UČITELIA začali tohtoročný Deň učiteľov. Previedla nás tajomstvami tak často opakujúceho sa slova komunikácia. Pracovali sme na nových prípadových štúdiách zo školstva, kde bolo úlohou identifikovať „egostav“ a previesť rozhovor do „egostavu dospelého“ (transakčná analýza). Vyskúšali sme si aj komunikáciu cez osobu JA, bez emócií. Veľa času sme venovali chybám v komunikácii s konkrétnymi cvičeniami. Urobili sme si cvičenie na aktívne počúvanie bez snahy riešiť, aj keď často chceme dávať riešenie, a možno to tá druhá strana ani nepotrebuje, alebo to naše riešenie nie je vhodné. Záver patril komunikačným „the best“ tipom, ako byť v komunikácii efektívny čo najviac. Ostáva to teda na nás, aplikovať naučené do praxe, pravidelne to skúšať, aby sme nevychladli:) Ďak

     • Aj 2% (3%) sú prínosom...

      Pomôžte nám skvalitniť rozvoj Vaších detí a našich žiakov darovaním 2% z dane alebo ľubovoľným darom!!!

      Darovať 2 % (3%) zo svojich daní z príjmov môžete občianskemu združeniu SRDCOM ZDRAVOTNÍK. Váš DAR Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2%(3% )pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%! A tiež nás poteší, ak viete prispieť aj mimoriadnym darom, ktorým dokážeme podporiť rozvoj mladých ľudí.

  • Partneri

   • asociácia stredných zdravotníckych škôl SR
   • SLEDUJTE NÁS

   •    

   • ČASOPIS UZLÍK

   • Obrázok 2023-10-21 20:40:35

   • ZRIAĎOVATEĽ

   • DofE

   • Program DofE vám s radosťou sprostredkujeme aj na našej škole.

    V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte:

    Mgr. Margita Snováková, kabinet č. 323 - snovakova@szsdk.sk
    PhDr. Silvia Rovná PhD., zástupkyňa riaditeľa - rovna@szsdk.sk

   • ORAVSKÁ POMOC

   •  
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje