• Hlavným cieľom združenia je podporovať predovšetkým vzdelávacie programy a projekty v oblasti zdravotníckeho a všeobecného vzdelávania v škole aj mimo nej.
    • CESTA ZDRAVIA
    • Projekt našej školy realizovaný v spolupráci s mestom Dolný Kubín.
    • Výučba PRVEJ POMOCI
    • PRVÉ UNIFORMY
    • DOBROVOĽNÍCI
    • Pomáhame všade, kde je to potrebné...
    • SME TVORIVÍ...
    • Imatrikulácia prvákov
    • DofE - EXPEDÍCIA
    • Podporujeme osobnostný rozvoj študentov.
    • ČASOPIS UZLÍK
    • Priateľstvo, nadšenie, tvorivosť, spolupráca, poznanie, ciele, radosť...
    • VITAJTE v našej škole!
    • MIKULÁŠ dištančne...
  • Partneri

   • asociácia stredných zdravotníckych škôl SR
  • !!! ŠKOLSKÝ SEMAFOR !!!

   DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE

   od 30. 11. 2021

    !!! AKTUÁLNE TU !!!

   • NÁŠ UZLÍK

   • VIDEOPREZENTÁCIA ŠKOLY

   • ČASOPIS KAM PO STREDNEJ

   • NOVÉ ČÍSLO 

  • SRDCOM ZDRAVOTNÍK

   ĎAKUJEME :-)

   • OFFICE 365

   • ZRIAĎOVATEĽ

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje