• ZAUJÍMAVÉ EXKURZIE
    • ADELI Medical Center v Piešťanoch
    • Výučba PRVEJ POMOCI
    • ČASOPIS UZLÍK
    • Priateľstvo, nadšenie, tvorivosť, spolupráca, poznanie, ciele, radosť...
     Nájdete nás aj na Facebooku.
     • EXKURZIA POD TATRAMI

      Aj keď boli Vysoké Tatry ukryté v oblakoch, mali sme obrovský zážitok. 18. 5. 2023 sme sa zúčastnili exkurzie vo Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej službe v Poprade - AIR TRANSPORT EUROPE. Síce nám nevyšlo počasie podľa našich predstáv, aj tak sme si tento čas užili. Pani riaditeľka tohto zariadenia nám rozšírila obzory ohľadom vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby a bližšie nám vysvetlila, ako zvyčajne prebiehajú zásahy. Po jej prezentácii nás čakala exkurzia pri vrtuľníkoch v hangároch. Táto skúsenosť nám "otvorila" oči. Zistili sme, že byť záchranárom nie je žiadna sranda. Viditeľná bola vysoká profesionalita zamestnancov a ich chuť do práce, ktorá je plná rôznorodých zážitkov a skúseností. Bolo úžasné vidieť to zblízka! Ďakujeme aj našej triednej PhDr. M. Vicáňovej, PhD. za organizáciu tejto exkurzie.

     • DÔVERA = ZODPOVEDNOSŤ

      Študijná cesta – Fínske školy

      Vzťah, sprevádzanie, pravidlá, hľadanie informácií...... Aj toto všetko bolo cieľom mojej študijno-pracovnej cesty vo Fínsku. Riaditeľ z FINPEDY nás oboznámil zo školstvom vo Fínsku od materskej až po vysokú školu. Bol to čas hľadania nových informácií, ale aj skúseností, ktoré mnohé môžeme aplikovať do nášho školstva. Na to je ale potrebná zmena myslenia, ktorú musí urobiť každý za seba.

     • ZÁCHRANKA DOLNÝ KUBÍN

      Dňa 12.5. trieda I.SAN, pod vedením Mgr. M. Turčinovej, Mgr. I. Žufkovej a PhDr. A. Jarabákovej, navštívila Záchrannú zdravotnú službu v Dolnom Kubíne. Počas exkurzie sme mali možnosť vidieť a prakticky vyskúšať rôzne pomôcky, transport pacienta v ľahu a aj po schodoch. Veľmi zaujímavé bolo aj ich rozprávanie o ich dlhoročných skúsenostiach z praxe a zaujímavých prípadoch .Za možnosť zúčastniť sa tejto exkurzie by sme sa chceli poďakovať celému tímu ZZS, ktorý tvorili aj naši bývalí absolventi školy, čo nás veľmi potešilo.

     • VIAC NEŽ LEN VOLEJBAL

      VIAC NEŽ LEN VOLEJBAL

      Počas dní 6. 5. - 7. 5. 2023 sme sa ako žiačky Strednej zdravotníckej školy v Dolnom Kubíne zúčastnili akcie KUBCUP, ktorá niesla slogan: „Viac než len volejbal.“ Pôsobili sme ako zdravotníčky v troch telocvičniach v Dolnom Kubíne, kde sa uskutočnili turnaje vo volejbale. S príjemným športovým zážitkom sme sa stretli aj s malými úrazmi členkov, prstov, ale aj zlomeniny. Našim športovcom sme poskytli základnú prvú pomoc, a ďalej s úsmevom na perách sme povzbudzovali našich športovcov. Športu zdar!

     • VYČISTIME SPOLU KRAJ

      Dňa 5.5 2023 sme navštívili CSS Brezovec, nakoľko sa v dňoch od 22.4. - 12.5. 2023 koná IV. ročník výzvy VYČISTIME SPOLU KRAJ. Upratali sme okolie aj záhradky. Do práce sa zapojili aj klienti zariadenia spolu so sociálnou pracovníčkou p.Dibdiakovou. Ďakujeme za možnosť zúčastniť sa pani profesorke Bedrichovej. Ch. Bandíková, D. Dragošova, L. Kormanová, J. Betikova.

     • MONITORING ZDRAVIA NA SSOŠ V DOLNOM KUBÍNE

      Úrazy oka či amputácia prsta? Ako by ste si s tým poradili? Podobné otázky kládli študenti 3. A a 3. B triedy Strednej zdravotníckej školy v Dolnom Kubíne 3. 5. 2023 svojim rovesníkom na Súkromnej strednej odbornej škole v Dolnom Kubíne, spolu s našim monitoringom zdravia. Študentom, ale aj učiteľom sme priblížili, ako podať prvú pomoc prostredníctvom rôznych modelových situácií, ktoré môžu nastať pri ich praxi či v budúcej práci. Svoje zručnosti a schopnosti si mohli vyskúšať na rôznych modelových situáciách. Okrem starostlivosti o druhých im boli pripravené aj stanovištia, na ktorých bolo postarané o samotných študentov aj učiteľov. Zmerali sme im glykemický profil, vitálne funkcie, krvný tlak, saturáciu kyslíka v krvi, či si dokážu správne vydezinfikovať ruky... Sme radi, že sme mohli pomôcť, a tiež podeliť sa s našimi vedomosťami. Navyše, nikdy neviete, kedy budete musieť poskytnúť p

     • REGIONÁLNE KOLO SÚŤAŽE PRVEJ POMOCI ZDRAVOTNÍCKYCH ŠKÔL

      Prvá pomoc? Pod týmto výrazom si mnohí vybavia vedomosti, iní si predstavia výkony, ktoré k tomu patria ako sú zástava krvácania, KPR a podobne. Ja som sa spolu s mojím tímom presvedčila, že každá pomoc je pomoc len nesmie prísť neskoro. Na súťaži, ktorá sa konala v Žiline sme si preverili vedomosti aj zručnosti. Mnoho modelových situácii, mnoho rôznych zranení, to bola súčasť náplne nášho súťažného dňa. Ako nám povedali v úvode aj pracovníci záchrannej služby, prvá pomoc nie je len o poučkách a vedomostiach, ale hlavne o tom ,,sedliackom” rozume. O tom ako zareagovať a pracovať, aby sme dokázali pomôcť a zachrániť to najdôležitejšie - ľudské životy. Dozvedeli sme sa nové zaujímavé veci, ale hlavne sme sa utvrdili v tom, že prvá pomoc nie je o biflení ale o tom prvom impulze reagovania na danú situáciu. Ďakujeme, že sme toto mohli zažiť a určite odporúčame takúto skúsenosť všetkým. Zapoj

     • FESTIVAL KAZUISTÍK V NIŽNEJ 2023

      Ďakujeme, že sme sa mohli zúčastniť interaktívneho podujatia pre zdravotníkov. Vypočuli sme si zaujímavé kazuistiky z každodennej ambulantnej praxe: Očkovanie a liečba Covid-19 v ambulancii VLD, Artériová hypertenzia, Úspešný príbeh redukcie a dlhodobej kontroly hmotnosti u muža s ťažkým stupňom obezity, Výhody párovej terapie v komplexnom manažmente obezity. Dozvedeli sme sa o dôležitej úlohe sestry v starostlivosti o pacienta nielen s hypertenziou. Zaujal nás aj originálny model komunikácie - interaktívne hlasovanie prostredníctvom smartfónov z auditória, ktoré reagovalo na položené otázky prezentujúceho.

     • ŠKOLENIE NOVONORDISK

      Diabetes mellitus patrí v súčasnej dobe k najzávažnejším ochoreniam látkovej premeny. Ohrozuje všetky vekové kategórie vrátane detí. MUDr. M. Šabík v odbornej prednáške poukázal na prevenciu, diagnostiku a liečbu pacientov s diabetom. Prednáška bola pre nás obohatením o nové poznatky z tejto oblasti. Naším spoločným cieľom je, aby sa o prevencii nielen hovorilo, ale aby sa aj skutočne realizovala.

     • Kultúra vzťahov v školskom prostredí

      Práca učiteľa je klbkom rôznych vzťahov, ktoré býva náročné správne riešiť. Mgr. R. Taligová poukázala na zaujímavé myšlienky, ktorými rozšírila možnosti nás učiteľov. Spoločne sme riešili atribúty správnej komunikácie, filter vnímania, stratégie riešenia konfliktov a rôzne ďalšie nielen formou prednášky, ale aj praktickými cvičeniami a vzájomným sa zdieľaním.

     • CELOSLOVENSKÉ OCENENIE REDAKCIE UZLÍK

      Na celoslovenskej súťaži stredoškolských a vysokoškolských časopisov Štúrovo pero 2023, ktorá sa konala 21. – 22. apríla 2023 vo Zvolene, naša redakcia Uzlík získala OCENENIE MINISTRA ZAHRANIČNÝCH VECÍ A EURÓPSKYCH ZÁLEŽITOSTÍ SR. Pán minister Rastislav Káčer toto ocenenie udelil len dvom redakciám študentských časopisov zo Slovenska, a my sme boli jednou z nich. „ČESTNÉ UZNANIE za to, že sme sa popri svojich študentských témach venovali aj zahraničnopolitickým otázkam.“ ĎAKUJEME! Touto cestou sa chcem poďakovať redakčnej rade a všetkým študentom aj pedagógom za ich aktivity, ktorými obohacujú nielen našu školu, ale aj časopis Uzlík. Mgr. R. Bočkayová

     • BOLI SME OBDAROVANÍ...

      Na našu školu zavítal skúsený lektor na budovanie správnych vzťahov Pavol Hudák. Jeho celodennú prednášku vydržali počúvať žiaci a preto sme ich vyzvali na ich názor a vyjadrenie.

      • Ďakujem pánovi Pavlovi Hudákovi za úžasnú prednášku, otvoril veľa ľudom oči a prajem mu všetko dobré a nech sa mu da
     • DOPOLUDNIE V CSS ORAVA - TVRDOŠÍN

      „Žijeme z toho, čo dostávame, ale život si tvoríme tým, čo dávame“

      28.4. 2023 sa 13 žiačok z 3.B triedy spolu s vyučujúcimi zúčastnilo v CSS ORAVA akcie Monitorovanie zdravotného stavu klientom a zamestnancom CSS, cieľom stretnutia je začať niečo robiť pre seba a svoje zdravie. Výstupom je odovzdať Kartu môjho zdravia. Naši žiaci klientom a personálu premerali vitálne hodnoty, vyšetrili moč, vypočítali BMI, glykemický profil, KS predviedli im základy PP. Zároveň sme s klientmi a personálom tohto zariadenia zúčastnili stavania mája , ktorí sme privítali tancom a spevom. „ Máj , máj, máj zelený pod okienkom sadení ....“ Ďakujeme za krásne dopoludnie personálu a klientom tohto zariadenia.

     • EXKURZIA V PROSTREDÍ LIPTOVA

      27.4. 2023 sa študenti I.SAN, pod vedením Mgr. Turčinovej a Mgr. Žufkovej, zúčastnili exkurzie Kúpeľov v Lúčkach. Za možnosť navštíviť kúpeľné zariadenie sa chceme poďakovať p. vedúcej balneocentra, ktorá nás veľmi ochotne sprevádzala po jednotlivých liečebných procedúrach. Medzi liečebné procedúry patria napr. minerálne kúpele, hydromasáže, rašelinové zábaly, elektroliečba, individuálny a skupinový telocvik a mnohé ďaľšie. Mali sme možnosť vidieť ako funguje škótska sprcha, oxygenoterapia, inhalácie, plynové injekcie oxidu uhličitého, lymfodrenáže. Mohli sme nachvíľu vstúpiť aj do soľnej jaskyne. Exkurzia bola zaujímavá a pre nás veľmi prínosná.Žufková

  • Partneri

   • asociácia stredných zdravotníckych škôl SR
  • ŠETRÍME ENERGIE !!!

   • ZRIAĎOVATEĽ

   • SLEDUJTE NÁS

   •    

   • ČASOPIS UZLÍK

   • DofE

   • ORAVSKÁ POMOC

   •  
   • ČASOPIS KAM PO STREDNEJ

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje