• Novinky

     • OCENENÝ ŽILINSKÝM SAMOSPRÁVNYM KRAJOM

      MAREK KURTULÍK z Vavrečky patrí medzi najlepších študentov ŽSK!

      Vedenie našej školy nominovalo Mareka Kurtulíka zo 4. A v šk. roku 2019/2020 medzi najlepších študentov ŽSK. A Žilinský samosprávny kraj Mareka ocenil! (9. 7. 2020 - kvôli korone prebehlo oceňovanie inak ako po iné roky.) Kto Mareka pozná, vie, že si to zaslúži – svojou osobnosťou, hodnotami, vzťahom k ľuďom, prácou v Oravskej pomoci, rekonštrukciou starej fary v Bzinách a jej premenu na detské tábory... SRDEČNE BLAHOŽELÁME!!! (Viac si o Marekovi prečítate v časopise Uzlík č. 2 )

    • ISIC karty - vyzdvihnutie / objednanie
     • ISIC karty - vyzdvihnutie / objednanie

      ISIC karty si môžete vyzdvihnúť na vrátnici školy od 1.7. do 10.7. 2020 v čase od 7:00 do 12:00 hod. Doneste si vypísanú a podpísanú žiadanku a fotku. Ak ste platili za vydanie karty šekom alebo ste platili internetbankingom bez udanie správnych údajov doneste kópiu dokladu o platení resp. pošlite na email: riaditel@szsdk.sk

     • POCHVALA RIADITEĽOM ŠKOLY 1. - 3. ročník

      Žiaci s riaditeľskou pochvalou a odmenou v školskom roku 2019/20

      1.A - Ema Šimjaková prospela s vyznamenaním 1,00, Natália Jendrušáková, Bianka Kurcinová, Laura Rafajová, Ivana Šprláková, Elena Turbeková + za reprezentáciu v ANJ a športovú aktivitu, Andrej Vojtas – rádio Avokádo

      Dobrovoľníci: Sára Gáliková, Ivana Šprláková

     • PRVÝ DEŇ PO KORONE - SPOLU

      Znova v škole a všetci spolu. 29. 6. 2020 - historický deň! Čo sme robili? Odovzdávali sme knihy, priniesli veci na projekt Mary´s meals, vrátili sme knihy do školskej knižnice, druháci dostali svoje prvé uniformy, stretli sme sa s triednymi učiteľmi, pozdravili našich vyučujúcich a tešili sa, že sme znova všetci spolu – zdraví, šťastní, s vierou, že je korona už za nami, a aj múdrejší... Lebo koronakríza nám ukázala, že si máme vážiť skutočné hodnoty, rodinu, priateľov, jeden druhého... Naučila nás pokore a dala nám poznanie, že každú vyspelú dokonalosť môže zničiť maličký, neviditeľný vírus. Preto buďme k sebe milší, a hlavne ľudskejší... Nezabúdajme ani na kúzelné slovíčka, lebo práve tie sú prvým krokom, aby sme boli lepší...

     • NAŠE PRVÉ UNIFORMY

      Veľké poďakovanie patrí pani profesorke Mgr. Daniele Janoľovej, ktorú ani koronakríza neodradila, a zabezpečila nám naše prvé uniformy. Dnešný deň 29. 6. 2020 je pre nás dňom, na ktorý sme sa veľmi tešili a nikdy nezabudneme. Ešte raz ĎAKUJEME! 2. A, B

  • Partneri

   • asociácia stredných zdravotníckych škôl SR