Hlavná stránka ŠKOLA ROZVRH ŠTÚDIUM a LEGISLATÍVA FOTO SPRÁVY o VVČ ČASOPIS UZLÍK A INÉ KONTAKT
Navigácia

 

Okresný úrad Žilina, odbor školstva, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08    Žilina

 

Organizačné pokyny 42. ročníka Stredoškolskej odbornej činnosti

           

V zmysle Smernice Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  číslo 23/2017 o súťažiach, vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  42. ročník súťaže Stredoškolská odborná činnosť.

Celoštátna odborná komisia SOČ v spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania ( www.siov.sk )   a  realizátorom zodpovedá za obsah a plnenie Organizačno-technických pokynov v školskom roku 2019/2020. Pri organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaže je potrebné dodržiavať Organizačný poriadok súťaže SOČ č. 2017/971:63-10E0 s účinnosťou od 1. januára 2018.

Súťaž  sa uskutoční v školských, okresných, krajských kolách a vyvrcholí celoštátnou prehliadkou.

Termíny súťažných prehliadok sú záväzné a žiadame o ich dodržanie.  

Školské   

a  okresné  kolá

Termíny určuje okresný koordinátor.

OK SOČ:

Krajské kolo                       

realizovať do 3. apríla 2020

výsledky z krajských kôl súťaže nahrať do el. systému do 10.apríla 2020, poslať na SPŠ stavebnú Trenčín do 17.apríla 2020

Celoštátne kolo                

27.- 30. apríl 2020

 

Krajské centrum voľného času, Pod Sokolicami 519/14, 911 01 Trenčín

riaditeľlka: PaedDr. Renáta Bieliková

mail: renata.bielikova@kcvc.sk

kontakt: +421 905 201 030

 

Stredná priemyselná škola stavebná, Emila Belluša, Staničná 350/4, 911 05 Trenčín

riaditeľka: Ing. Martina Knappová

mail: marina.knappova@sosstn.sk

kontakt: +421 32 650 5911

               +421 32 652 2479

 

Štátny inštitút odborného vzdelávania, odbor podpory smerovania mládeže, Bellova 54/a, Bratislava,

mail: vlasta.puchovska@siov.sk

         eva.bugajova@siov.sk

 

 

 

Predsedníctvo Celoštátnej odbornej komisie SOČ na svojim zasadnutí dňa 5. júna 2019 schválilo a prehodnotilo  pre 42. ročník súťaže  17 súťažných odborov:

 

01 Problematika voľného času

02 Matematika, fyzika

03 Chémia, potravinárstvo

04 Biológia                                                                                                                                                               

05  Životné prostredie, geografia, geológia

06 Zdravotníctvo a farmakológia

07 Pôdohospodárstvo (poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo)

08 Cestovný ruch, hotelierstvo,  gastronómia

09 Strojárstvo, hutníctvo, doprava

10 Stavebníctvo, geodézia, kartografia

11 Informatika

12 Elektrotechnika, hardware, mechatronika

13 História, filozofia, právne vedy

14 Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

15 Ekonomika a riadenie

16 Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba

17 Pedagogika, psychológia, sociológia

 

Pri práci postupujte podľa metodiky z roku 2013 : Ako písať, prezentovať a obhajovať prácu SOČ (Anna Sandanusová, Vlasta Púchovská, Eva Bugajová)

 

Okresné kolá po organizačnej stránke zabezpečujú okresní koordinátori SOČ:

okres Žilina

PhDr. Alica Virdzeková, Gymnázium, Varšavská cesta 1, Žilina, alickav@gmail.com ,

0917 391 006

okres Bytča

Mgr. Renáta Kotúčková, Gymnázium, Štefánikova 219/4, Bytča, kotuckova.renata@gmail.com

okres KNM- Ing. Peter Tvrdý., Spojená škola, Nábrežná 1325, Kysucké Nové Mesto,

tvrdy@spsknm.sk,  tel. č.: 0907 377 855

okres Čadca

Ing. Mária Hrušková, Stredná odborná škola obchodu   a služieb, Ul. 17. Novembra2579, Čadca, h.jama@post.sk, 0908 609 919

okres Martin a okres Turčianske Teplice

Ing. Milan Čiljak, SPŠ, Novomeského 5/24, Martin.ciljak@gmail.com, office@spsmt.sk ,

0908 857 042

okres Liptovský Mikuláš

Mgr. Marta Hochmalová, SOŠ-e, Celiny 536,  Liptovský Hrádok
mhochmal@soselh.sk, mhochmal@hradok.net , 0903 274 516

okres Ružomberok

Ing. Anna Kyseľová, SOŠ polytechnická, Sládkovičova ulica 104, Ružomberok, annakyselova@centrum.sk , 0910 545 058

okres Dolný Kubín

Ing. Miloš Kubáň, Stredná odborná škola obchodu a služieb Dolný Kubín , 0918 370 851                                 ing.kuban@gmail.com

okres Tvrdošín

Ing. Magdaléna Gillová, Spojená škola, Hattalova 471, Nižná,  gillova@centrum.sk,

0911 208 365

okres Námestovo - Ing. Viera Bakošová, SSOŠ EDUCO, Slanická osada, Námestovo, bakosovav@gmail.com , 0908 273 402

Žilina, 24. 1. 2017     Ing. Anna Trauerová v. r.

                                                                                                            predsedníčka KK SOČ

                                                                                                                  Žilinského kraja

Dobrý deň, vážení žiaci,

systém on-line prihlasovania SOČ by mal už fungovať. Nezabudnite práce nahrať do školského kola (prizrite, prosím,  svojich zverencov, aby stihli termín, lebo potom sa už nedá nič robiť, lebo práca musí byť v systéme od školského kola ) v termíne a v termíne ich posunúť do OK. Prosím nezabúdajte, že každá práca sa musí  prihlásiť pod prístupovým právom svojho autora (autor sa prihlási a svoju prácu nahrá), keby ste posúvali pod jedným autorom práce sa  v systéme prepisujú a ostane iba tá posledná !!!!!!!!

Práce zo školského kola posúvajú do príslušného okresného kola. Čiže žiak-súťažiaci (každý samostatne) –nahrá prácu do školského kolaškolský metodik SOČ (garant) – posunie prácu do okresného kola, okresný koordinátor - do krajského kola, organizátor KK SOČ - do celoslovenského kola.

Ak potrebujete prístupové heslá do školského kola, okresného kola, krajského kola, alebo nové heslo (ak ste zabudli J  ) prosím napísať mi do e-mailu:

Meno a priezvisko

trieda

e-mail adresu (na ktorú Vám príde heslo)

a požiadavku do ktorého kola : školské, okresné, krajské .

+ pridávam organizačné pokyny

Organizacne_pokyny_2016_2017_OU_ZA_1.docx

Zatiaľ veľmi pekne ďakujem za spoluprácu!

 

S pozdravom

 

PhDr. Mária Hudecová

 

 

 

 

Návod a metodická príručka ako písať záverečnú stredoškolskú prácu

Súbory na stiahnutie:

Organizačný poriadok súťaže SOČ

Ako písať, prezentovať a obhajovať SOČ.pdf

Metodika SOČ