• Nepedagogickí zamestnanci

  • Zoznam nepedagogický zamestnancov školy

    

   Por. č.

   Meno a Priezvisko

   Pracovné zaradenie

   1.

   Adriana Laštíková

   hlavný ekonóm školy

   2.

   Mgr. Tatiana Mlynarčíková

   hospodárka

   3.

   Mária Poláková

   personalistka

   4.

   Blanka Fúriková

   upratovačka

   5.

   Jozef Kurťák

   údržbár

   6.

   Mária Kurťáková

   upratovačka

   7.

   Beata Jedláková

   upratovačka

   8.

   Lenka Mikitová

   školník – informátor

   9.

   Jana Žúborová

   pomocná kuchárka