Hlavná stránka ŠKOLA ROZVRH ŠTÚDIUM a LEGISLATÍVA FOTO SPRÁVY o VVČ ČASOPIS UZLÍK A INÉ EMAIL KONTAKT
Navigácia

Preškolenie zdrav.asistentov

Základné informácie

Riaditeľ školy oznamuje zamestnávateľom a absolventom SZŠ, ktorí zmaturovali v roku 2013 a skôr, že škola pripravuje preškolenia na vyššie kompetencie. Preškolenia budeme  realizovať v zmysle vyhlášky č. 28/2017 Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 13.02.2017, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z. z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov.

Absolventi, ktorí zmaturovali pred rokom 2009 musia mať absolvované aj školenie I. 

Preškolenie zabezpečuje zamestnávateľ v spolupráci  so SZŠ.

Prihlášky si môžu podať aj ​absolventi, ktorí nepracujú v súčasnosti v zariadení ústavnej starostlivosti. 

V pozvánke na preškolenie bude uvedená aj výška finančnej úhrady.