• ZAUJÍMAVÉ EXKURZIE
    • ADELI Medical Center v Piešťanoch
    • Výučba PRVEJ POMOCI
    • ČASOPIS UZLÍK
    • Priateľstvo, nadšenie, tvorivosť, spolupráca, poznanie, ciele, radosť...
     Nájdete nás aj na Facebooku.
     • SVÄTÝ MIKULÁŠ NAVŠTÍVIL CSS

      V pondelok 5. decembra zavítal Mikuláš aj s anjelmi medzi seniorov, aby im spríjemnil predvianočné obdobie. Táto milá a dlho očakávaná návšteva všetkým priniesla dobrú náladu, úsmev na tvári a sladké dobroty. Niektorí seniori si radi zaspievali, aj zatancovali. Spoločne sme si pripomenuli čas blížiacich sa Vianoc. Demčáková Martina, Fazekasová Natália, Dupčáková Žaneta, Matečková Karolína, Spišiaková Lucia, Stasová Vanesa, Poláčková Michaela, Matečková Karolína, Chreneková Soňa II.A. Gareková Noemi IV.A. Na heligónke nás sprevádzala Mäsiarová Erika III.A.

     • KAIM MARTIN

      Nepredstaviteľné si vieme predstaviť a nevyskúšané sme mali možnosť si vyskúšať ĎAKUJEME celému tímu lekárov a sestier, ktorí nám 1.12.2022 umožnili nahliadnuť na ich prácu na Klinike anestéziológie a intenzívnej medicíny UN v Martine. Čoraz viac si uvedomujeme, aká náročná a obetavá, no zároveň krásna je práca zdravotníkov. Ďakujeme Mgr. Zuzane Šúthovej za sprostredkovanie exkurzie, MUDr. Janke Hošalovej za úchvatnú ukážku KPR, intubácie a mechanizovaného stláčania hrudníka prístrojom LUCAS 3, Mgr. Vladimírovi Mojžíšovi, ktorý nám priblížil legislatívu a etické princípy darcovstva orgánov a Mgr. Eve Koričárovej, ktorá nám ukázala veľké množstvo pomôcok a prístrojov používaných na ich oddelení, ktoré uľahčujú a skvalitňujú prácu zdravotníkov, a zároveň zvyšujú komfort pacientov. Ďakujeme! Mgr. Jana Povalová a kolektív 3. B

     • SPOLU AJ CEZ VÍKEND

      V sobotu 3.12.2022 sa stretli tri učiteľky a šesť žiačok, ktorých spája láska k horám a víkendy venujú zdolávaniu kopcov a spoznávaniu prírody.

      Rozhodli sme sa, že naše kroky budú smerovať k Chate pri Zelenom plese, ktorú turisti volajú Brnčalka. Osem kilometrov ku chate sme zvládli s veľmi dobrou náladou, nadšené výhľadmi, ktoré nám Tatry ponúkli. Keď sme v diaľke zbadali chatu, boli sme ohromené rozprávkovým prostredím, v ktorom sa chata nachádza. Nad chatou sa vypínajú mohutné tatranské štíty a pri tomto výhľade sme si v chate vychutnali výbornú kapustnicu. Už cestou z chaty sme si naplánovali ďalšiu spoločnú túru a veríme, že nabudúce sa k nám pridajú viacerí žiaci z našej školy. Veď nie je nič krajšie, ako stráviť deň túlaním sa v horách.

     • 1. DECEMBER– SVETOVÝ DEŇ BOJA PROTI AIDS – ROVESNÍCKE VZDELÁVANIE

      Pripnutím červenej stužky si aj študenti našej školy pripomenuli Svetový deň boja proti AIDS formou rovesníckeho vzdelávania. Študentky zo 4.B – Gitka Tomáňová, Lenka Tvarožková, Anetka Jankolová a Paťka Vlčáková si pripravili na túto tému zaujímavú vzdelávaciu prezentáciu, ktorej cieľ bol zameraný hlavne na prevenciu proti tomuto ochoreniu. Na záver prezentácie si študenti jednotlivých tried overili získané vedomosti v kvíze, kde najlepšie dopadla 4.A trieda a získala plných 100%. Ďakujeme aj študentom 1.A triedy, ktorí v rámci krúžku „ Výchova k zdraviu“ pripravili leták a stužky.

     • ENVIRO PRIESKUM

      V dňoch 29. - 30.11. 2022 sa žiaci štvrtého ročníka zapojili do prieskumu, ktorého úlohou je zmapovať environmentálne povedomie žiakov stredných škôl v Žilinskom kraji. Výsledky prieskumu pomôžu účinnejšie podporovať enviro vzdelávanie v našom kraji. Mapovanie environmentálneho povedomia študentov prebiehalo prostredníctvom online dotazníkov. Prvý skúmal hodnoty a postoje študentov k environmentálnym témam. Druhý dotazník mapoval ich znalosti a reálnu orientáciu v problematike. Výstupy z tohto zberu dát medzi žiakmi stredných škôl kraj plánuje využiť pri podaní žiadosti o dotáciu z Enviro fondu SR. Prípadné získané prostriedky nasmeruje župa na organizovanie série workshopov zameraných na deficitné témy, ktoré sa ukážu počas prieskumu ako nedostatočné, prípadne o ktoré žiaci prejavia najväčší záujem.

     • O KROK BLIŽŠIE K MATURITE

      Štvrtina školského roka pre externých študentov II.V uplynul aj v získavaní vedomostí na exkurziách v DONsP v Dolnom Kubíne pod vedením Mgr. L. Dančovej, PhDr. A. Jarabákovej, PhDr. M. Hudecovej a Mgr. K. Bedrichovej. Pracovisko Dialýzy B BRAUN im odbornou prednáškou vrchnej sestry Mgr. B. Javorekovej pomohlo získať cenné informácie o nenahraditeľnej ošetrovateľskej starostlivosti pre pacientov so zlyhaním obličiek. Svoje vedomosti si ďalej doplnili na Oddelení klinickej mikrobiológie od p. primárky MUDr. Perželovej, ktorá so svojimi kolegyňami vysvetlila správny odber, spracovanie a vyhodnocovanie biologického materiálu. Nezabudnuteľná a plná emócií bola exkurzia 24.11. 2022 od vrchnej sestry Mgr. O. Pilkovej na Oddelení anesteziológie a intenzívnej medicíny, ktorá im poskytla pohľad na ošetrovateľskú starostlivosť o pacientov so zlyhávajúcimi životnými funkciami. Čas ukončenia štúdia

     • FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ & SOFTSKILLS

      V mesiaci november sa štvrté ročníky zúčastnili prezentácie projektu „FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ & SOFTSKILLS“. Prednášajúca vysvetlila študentom, čoho sa daný projekt týka. Dozvedeli sa že, „SOFTSKILLS“ alebo jemné zručnosti, začínajú byť pre úspešnú kariéru čoraz dôležitejšie.

      Projekt zahŕňa témy: MOJE ZRUČNOSTI, UMENIE KOMUNIKÁCIE, JEDNODUCHÁ PSYCHOLÓGIA, FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ, EKONOMICKÉ PLÁNOVANIE,...

     • CESTA SLOVENSKOU HISTÓRIOU

      Šermiarsko – divadelná kumpánia Via Historica nás navštívila s divadelným predstavením Cesta slovenskou históriou. Predstavenie bolo veľmi obohacujúce, zopakovali sme si poznatky z histórie, ale tiež sme sa dozvedeli veľa nových informácií, ktoré sú súčasťou našich dejín. Páni herci nám zábavnou formou ukázali, ako to vyzeralo v minulosti. Previedli nás históriou od bitky pri Viedni až k Štúrovcom. Dozvedeli sme sa viac o Jánošíkovi, Márii Terézii, ale aj Štúrovcoch. Všetci sme sa veľmi zabavili, zasmiali, ale aj niečo nové dozvedeli. Dúfame, že v budúcnosti sa takého predstavenie v našej škole zopakuje.

     • ŠKOLENIE ANGLIČTINÁROV

      Dňa 23.11.2022 sme s Mgr. Tatiana Olbertová zúčastnili metodického seminára EXPLORING TOGETHER AGAIN v Spojenej škole v Nižnej. Program bol zameraný na praktické aktivity pre našich študentov a globálne zručnosti na hodinách angličtiny. Odniesli sme si skvelé zručnosti, ktoré vieme aplikovať na výučbu vo všetkých ročníkoch našej školy.

     • WORKSHOP V MFN

      Dňa 18.11.2022 sa žiaci 4.A a 4.B, spolu s profesorkami Mgr. E. Balkovou, Mgr. A. Majdišovou a Mgr. I. Kahanovou, zúčastnili workshopu a exkurzie v Univerzitnej nemocnici v Martine. Získali sme veľa nových informácii v oblasti ošetrovania kolostómie, odsávania horných dýchacích ciest a hygieny dutiny ústnej. Počas exkurzie samotnej sme mali možnosť navštíviť napríklad neurologickú JIS a iné oddelenia....(Andrea Ragályi, 4.A)

  • Partneri

   • asociácia stredných zdravotníckych škôl SR
  • SRDCOM ZDRAVOTNÍK

   Detské centrum Slovensko - 2 percentá z dane - komu 2 percentá

   ĎAKUJEME :-)

   • ZRIAĎOVATEĽ

   • VIRTUÁLNA PREHLIADKA

   • STANTE SA NAŠÍM FANÚŠIKOM

   •    

   • ČASOPIS UZLÍK

   • DofE

   • ORAVSKÁ POMOC

   •  
   • ČASOPIS KAM PO STREDNEJ

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje