• ZAUJÍMAVÉ EXKURZIE
    • ADELI Medical Center v Piešťanoch
    • Výučba PRVEJ POMOCI
    • ČASOPIS UZLÍK
    • Priateľstvo, nadšenie, tvorivosť, spolupráca, poznanie, ciele, radosť...
     Nájdete nás aj na Facebooku.
     • EXKURZIA NA OAIM

      Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny (OAIM) v Dolnooravskej nemocnici s poliklinikou v Dolnom Kubíne sa dňa 7. februára 2023 stalo odbornou a formačnou platformou pre poslucháčov prvého ročníka externého štúdia na Strednej zdravotníckej škole v Dolnom Kubíne. Úvodný exkurz o danom oddelení, jeho organizácii, fungovaní, kompetenciách, realizovaných špecializovaných výkonoch, ako aj o jeho personálnom obsadení, kapacitách a materiálno-technickom vybavení nám sprostredkovala vedúca sestra oddelenia, pani Mgr. Oľga Pilková.

     • TRIEDIME AJ BIOODPAD

      Veľké množstvo odpadu, ktorý tvoríme, je biologicky rozložiteľný odpad, ktorý nepatrí do koša na komunálny odpad, ale do hnedých košov na bioodpad. Takéto koše pribudli aj v našej škole. Sú umiestnené na chodbách na každom poschodí. Do koša môžete vkladať šupky z ovocia, zvyšky zeleniny a ovocia, škrupiny z orechov, usadeniny z kávy a čajové vrecúška. Do koša nemôžete vkladať zvyšky desiaty a mäsové produkty. Desiatu, ktorú nezjete, môžete odovzdať pani kuchárke v jedálni.Tešíme sa, že aj naša škola sa stáva stále viac ekologickou :) .

     • POĎAKOVANIE ZA ZBIERKU

      Touto cestou chcem vyjadriť poďakovanie všetkým študentom a zamestnancom školy, ktorí sa zapojili do zbierky oblečenia a materiálnych vecí pre klientov OZ Dobrý pastier v Kláštore pod Znievom. Poďakovanie patrí aj pánovi Rastislavovi Kubalovi, ktorý opakovane zabezpečuje odvoz vyzbieraných vecí z našej školy, či už do Kláštora pod Znievom alebo do Rožňavy.

     • P O Ď A K O V A N I E

      Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do zbierky na pomoc Ukrajine. Za rekordné tri dni sme naplnili viac ako obrovskú krabicu dlhohoriacich sviečok. Dnes sú už na ceste k ukrajinským ľuďom, ktorí ostali bez svetla, tepla, bez energií... Nech svetlo každej sviečky im prinesie aj náš pozdrav spolupatričnosti, vieru v skoré víťazstvo, mier a slobodu. Aj my im ĎAKUJEME, lebo BOJUJÚ AJ ZA NÁS.

     • AKO SA STAŤ PROFESIONÁLNYM VOJAKOM?

      1.februára 2023 nás navštívili príslušníci ozbrojených síl 2. Mechanizovaného práporu v Martine. Ochutnali sme niečo zo sveta ozbrojených síl, ale aj sa dozvedeli, ako sa stať profesionálnym vojakom. Mali sme prednášku s veľmi príjemnými ľuďmi, ktorí pracujú ako vojaci Slovenskej republiky. Dostali sme možnosť dozvedieť sa viac o ich práci aj o prijímacích skúškach pre výkon tohto povolania. Myslím si, že mnoho z nás to oslovilo, pretože sme mali možnosť rozobrať a následne poskladať zbrane, vyskúšať si výzbroj, dozvedieť sa mnoho odpovedí na naše otázky... Taktiež sme besedovali s bývalým absolventom našej školy Bc. Marekom Chlpíkom, ktorý po maturite vstúpil do armády a dnes pracuje ako vojenský zdravotník v NsP v Dolnom Kubíne. Momentálne si svoju kvalifikáciu zvyšuje na magisterskom štúdiu v odbore ošetrovateľstvo. Bolo to naozaj veľmi zaujímavé a všetci sme určite veľmi vďační,

     • PREPOJENIE VEDOMOSTÍ S PRAXOU

      V utorok 31.1. sme ukončili prax zaujímavou prednáškou na príjmovej chirurgickej ambulancii v Dolnom Kubine . Zdravotný brat nám ukázal a vysvetlil ako správne pripraviť preväzový stolík na malý chirurgický zákrok a čo všetko musí obsahovať. Vďaka tejto prednáške sme si zopakovali naše vedomosti, ale aj sme sa dozvedeli mnoho nových veci , ktoré využijeme v našej budúcej profesii. Bolo to veľmi zaujímavé a ďakujeme pani učiteľke Lívii Záhorovej, že sme sa mohli zúčastniť tejto exkurzie, ktorá obohatila každého z nás.

     • EXKURZIA NA ODDELENÍ PATOLÓGIE

      Dnes nám naša triedna pani učiteľka sprostredkovala exkurziu na oddelení, ktoré je pre mnohých ľudí postrachom - oddelení patológie.

      Pán primár nás ochotne sprevádzal a ubezpečil, že pitvy sa na dolnokubínskej nemocnici už dávno nevykonávajú. Na oddelení sa analyzujú histologické a cytologické vzorky od žijúcich pacientov: vzorky kože, tkanív, výterov, sterov, punkcií, operačných materiálov a podobne. Vykonávajú sa tu aj tzv. peroperačné biopsie, kedy v priebehu operácie, za 20-30 minút, hlásia diagnózu operatérovi, ktorý potom prispôsobí ďalší operačný postup.Na podložných sklíčkach sme si pod mikroskopom mali možnosť pozrieť benígne aj malígne vzorky.Odobratý materiál sa na oddelení skladuje dva mesiace pre prípad, ak by ho lekár potreboval spätne zanalyzovať.

     • TALENTY SZŠ 2022

      TALENTY SZŠ 2022

      25. 1. 2023 sme zažili nezabudnuteľný deň prezentácie talentov našich budúcich zdravotníkov. Všetci účinkujúci si získali naše srdcia. VŠETCI BOLI VÍŤAZMI! Obrovským prekvapením bol náš hosť – absolvent našej školy Fero Joke, ktorého sme privítali ohlušujúcim potleskom a vyspovedali v interview. ĎAKUJEME všetkým, ktorí sa zapojili a pomohli s realizáciou talentovej show. Zdravotník má srdce umelca, ruky a telo športovca a dušu anjela...

     • USPOR ENERGIU - CHRÁŇ PLANÉTU!

      Viem, že aj ty v poslednom čase počúvaš z každej strany o energetickej kríze. Vedel si, že ušetriť vieš len stiahnutím ventilu na radiátore alebo obmedzením používania rýchlo-varnej kanvice? V každej triede sa už onedlho objavia plagáty, ktoré ti prinesú viac podobných typov na rýchlu úsporu energie! Pridaj sa k nám a malými krokmi šetri viac energie nie len v škole ale aj u seba doma.

     • UČÍME SA STÁLE NIEČO NOVÉ ...

      Dňa 18. 01. 2023 sme absolvovali odborný seminár Ošetrovanie chronických rán pre odborné učiteľky a žiačky IV.B. Seminár viedli reprezentantky firmy Fidia pani Mgr. M. Javorová a Mgr. Kováčiková. Ich odborná prezentácia a sprievodný výklad prispeli k rozšíreniu našich vedomostí, ktoré využijeme na odbornej praxi. Mgr. E. Balková

     • ŽIVOTNÉ JUBILEUM SENIOROV

      Dňa 20.01.2023 sa konala oslava životného jubilea seniorov v CSS Brezovec. Pri tejto príležitosti im primátor mesta Dolný Kubín odovzdal gratulačný list. Krásne, kultúrno - spoločenské podujatie nezištne podporili a seniorov svojim spevom a hudbou potešili aj naše študentky Erika Mäsiarová z 3.A a Lenka Stelinová z 1.A triedy. Touto cestou sa im chcem zo srdca poďakovať za ich ochotu rozdávať radosť, úsmev a svoj talent. Týmto svojím prístupom a postojom sú pre nás vzorom a povzbudením.

     • RECYKLOHRY

      Na začiatku školského roka sa naša škola zapojila v rámci environmentálnej výučby do programu Recyklohry. V rámci Slovenska sa vyzbieralo až 24 506 starých mobilov, ktoré budú vďaka vám zrecyklované a suroviny získané pri recyklácii sa opätovne použijú pri výrobe nových telefónov.Pri losovaní výhier pre žiakov zapojených do zberu sa šťastie usmialo aj na študentku našej školy, a to na Kláru Krakovskú z 2.B. Srdečne jej gratulujeme k výhre a ďakujeme, že sa do tohto zaujímavého programu zapojila! (pk)

     • EXKURZIA NA ODDELENÍ KLINICKEJ MIKROBIOLÓGIE

      17.1. sa študenti prvého ročníka externého štúdia v odbore praktická sestra zúčastnili exkurzie na oddelení klinickej mikrobiológie. Dozvedeli sme sa čo je obsahom klinickej mikrobiológie,ako diagnostikujú bakteriálne, vírusové, mykotické, parazitálne ochorenia. Aké metódy používajú - kultivačné, mikroskopické, serologické. Názorné ukážky nám pomohli lepšie si predstaviť prácu v laboratóriu. Ďakujeme pani primárke MUDr. Adriane Perželovej a Mgr Janke Mackovej za sprevádzanie na oddelení mikrobiologie.

     • Energizér pre učiteľa

      Ako efektívnejšie a zmysluplnejšie viesť prácu učiteľa ("horieť, ale nevyhorieť") nám 10.1. 2023 prišla zvedomiť lektorka Mgr. R. Taligová. Jej energický príspevok plný otázok, myšlienok a aktivít pomohol všetkým zúčastnením pochopiť myšlienky IKIGAI, 5 jazykov ocenenia a vytoviť si vnútorný zdroj sebaúcty a pochopenia. (rš)

  • Partneri

   • asociácia stredných zdravotníckych škôl SR
  • SRDCOM ZDRAVOTNÍK

   Detské centrum Slovensko - 2 percentá z dane - komu 2 percentá

   ĎAKUJEME :-)

   • ZRIAĎOVATEĽ

   • VIRTUÁLNA PREHLIADKA

   • STANTE SA NAŠÍM FANÚŠIKOM

   •    

   • ČASOPIS UZLÍK

   • DofE

   • ORAVSKÁ POMOC

   •  
   • ČASOPIS KAM PO STREDNEJ

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje