• ZAUJÍMAVÉ EXKURZIE
    • ADELI Medical Center v Piešťanoch
    • Výučba PRVEJ POMOCI
    • ČASOPIS UZLÍK
    • Priateľstvo, nadšenie, tvorivosť, spolupráca, poznanie, ciele, radosť...
     Nájdete nás aj na Facebooku.
     • ŠETRIME SPOLU AJ V ŠKOLE

      Z každej strany sa na nás z médií valia informácie o zdražovaní cien energií. Predstavitelia vlády vyzývajú ľudí, aby energiami začali šetriť vo svojich domácnostiach. Vyššie ceny energií však budú musieť platiť všetky inštitúcie aj naša škola. Začnime preto spolu šetriť! Začnime úplne od základov. Keď prídete do tried, vytiahnite žalúzie a zhasnite svetlo, pri umývaní rúk si vystačíte s omnoho menším množstvom vody, ako zvyčajne používate. Aby sme na tieto jednoduché veci nezabudli, do tried nám pribudli nálepky, ktoré nám to pripomínajú. Dúfame, že spolu si takýto spôsobom uvedomíme dôležitosť energií a ich šetrenie.

     • REZIDENCIA V SRDCI ORAVSKEJ PRÍRODY

      Dňa 23.9. naši sanitári absolvovali exkurziu DSS NESTOR v Zázrivej pod vedením vrchnej sestry, ktorá nám ochotne odpovedala na všetky naše otázky. Prešli sme celým interiérom zariadenia, kde sme videli zariadenie izieb, rehabilitačnú aj relaxačnú časť, ktorej súčasťou je aj snoezelen miestnosť.

      Dúfame, že počas exkurzie sme sa všetci niečo nové naučili a získané vedomosti využijeme v najbližšom čase. Mgr. I. Žufková, Mgr. E. Chomisteková.

     • ĎAKUJEME

      Ďakujem všetkým darcom, ktorí sa zapojili do akcie Mary’s Meals Charity Run.

      Podarilo sa vyzbierať sumu vo výške 55€. Svojim príspevkom tak pomôžeme pokryť stravu na jeden školský rok pre 3 deti.

     • MARY’S MEALS VIRTUAL CHARITY RUN

      V dňoch 10. – 26.9.2022 prebieha akcia pod názvom MARY’S MEALS VIRTUAL CHARITY RUN. Študenti a učitelia našej školy sa pripojili charitatívnym behom. Tí, ktorí sa behu nemohli zúčastniť prispeli finančne. Len pripomínam, že ešte dnes máte možnosť prispieť do žltej pokladničky na vrátnici. Jedlo na celý školský rok pre jedno dieťa predstavuje sumu 18,30€. Aktuálne organizácia sýti a poskytuje jedlo pre 2 279 941 detí žijúcich v extrémnej chudobe v 20 krajinách sveta, a to v mieste ich vzdelávania. Viac sa o projekte môžeš dozvedieť na https://marysmeals.sk/beh.

     • ZDOLALI SME MALÝ ROZSUTEC

      Greg Child raz napísal: „Niekde medzi spodnou časťou výstupu a vrcholom sa nachádza odpoveď na záhadu, prečo lezieme.“ A my, 3.A a 3.B, sme túto záhadu vylúštili. Ohromilo nás čaro šumiacej prírody, keď sme pri zdolávaní Malého Rozsutca prekonali nadmorskú výšku 1344 m.n.m. Myslíme si, že každý z nás si v tejto výprave našiel svoje. Niektorí si zamilovali výhľady na vynímajúce sa stromy či majestátne hory. Iných naplnil pocit, že pohybom zlepšujú svoje zdravie. Vďaka skvelým profesorom sme spoznali nové miesto, zabavili sa i zašportovali. Ani boľavé stehná či lýtka nás neodradili a svoj cieľ sme síce s reptaním, no takmer bez prestávok, splnili. Neľutujeme! Ochotne a s úsmevom na tvári s nami túto expedíciu podnikli PhDr. Takáč, Mgr. Povalová, PhDr. Košarišťanová, Mgr. Karcolová. Všetkým ďakujeme!

     • TÝŽDEŇ DOBROVOĽNÍCTVA

      V dňoch 16. – 22.9.2022 prebieha Týždeň dobrovoľníctva. Aj študentky našej školy sa aktívne zapojili. V utorok Lenka Stelinová a Ester Kubiznová z I.A svojím spevom a hrou na heligónke spríjemnili chvíle seniorom v CSS Brezovec a spoločne si s nimi zaspievali.

      V stredu sme s aktivitami pokračovali. Lucia Kormanová, Chiara Bandíková, Dominika Dragošová z III.A , Janka Betíková a Veronika Naništová z II.B mali príležitosť pomôcť pri skrášľovaní a úprave okolia zariadenia a tiež stráviť príjemné chvíle s klientami.

    • Aj v učiteľovi je líder...
     • Aj v učiteľovi je líder...

      Riaditeľské voľno 16.9. 2022 využila väčšina učiteľov na profesijný rozvoj v rámci programu Aktualizačného vzdelávania učiteľa. Rozvíjali sme proaktívny jazyk, osobnú swot analýzu, efektívnu komunikáciu a spätnú väzbu, aktívne počúvanie a time managment. Aktivity boli vedené skúsnou lektorkou a koučkou PaedDr. Lenkou Holíkovou, ktorá nás interaktívnymi aktivitami previedla celým kurzom. Veríme, že tieto skúsenosti a zručnosti budú aktívne využívané učiteľmi na vyučovaní.

     • EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY

      Pohľad na centrá alebo vstupy do našich miest, ktoré sú zahltené automobilmi, nás čoraz častejšie presviedča o dlhodobo neudržateľnej dopravnej situácií.

      Individuálna automobilová doprava dominuje na úkor udržateľných spôsobov dopravy vo väčšine slovenských miest. Začína zlyhávať obslužnosť miest a tie už nie sú schopné zabezpečiť dobré podmienky pre prepravu osôb a tovarov.

     • RADOSŤ V SRDCI

      Dňa 13.9. 2022 sme boli poctení návštevou klientmi z Denného stacionára MIŠKO D.K., ktorý poskytuje profesionálnu starostlivosť ťažko zdravotne postihnutým ľuďom. Navštívili nás pri príležitosti Svetového dňa prvej pomoci a strávili sme s nimi krásne chvíle v priestoroch školy. Ukázali sme im naše odborné učebne anatómie a prvej pomoci. Klienti centra si na vlastnej koži mohli vyskúšať prvú pomoc pri popáleninách, zlomeninách a kardiopulmonálnu resuscitáciu. Radosť zo stretnutia bola obojstranná. Vyjadrila ju jedna zo študentiek týmito slovami: „Ďakujeme za takú krásnu príležitosť a skúsenosť, ktorú sme dnes mohli zažiť.“

    • Riaditeľské voľno
     • Riaditeľské voľno

      Riaditeľ školy v súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, udeľuje všetkým žiakom školy z organizačných dôvodov, dňa 16. 09. 2022 (piatok) riaditeľské voľno.

     • UKÁŽKY PRVEJ POMOCI A MONITORING ZDRAVIA

      Naši budúci maturanti 4.A triedy, preukázali pod vedením Mgr. E. Chomistekovej, Mgr. I. Kahanovej, svoje zručnosti v poskytovaní prvej pomoci, monitorovaní zdravia. Študentom SOŠ polytechnická Kňažia predviedli ukážky kardiopulmonálnej resuscitácie, prvú pomoc pri dusení, tepnovom krvácaní, epilepsii, žiaci si mohli nechať zmerať krvný tlak, pulz, telesnú teplotu, saturáciu kyslíka, hladinu krvného cukru.

     • DALI SME TO

      8.9.2022 sa študenti I. ročníka spolu s učiteľmi PaedDr. Takáčom a Mgr. Dankovou zúčastnili Virtuálneho behu Mary´s Meals. Akcia má charitatívny cieľ. Jedlo v sume 18,30€ na celý školský rok pre jedno dieťa v najchudobnejších oblastiach sveta je možné podporiť i týmto spôsobom. Nie si bežec? Nevadí........ Môžeš sa zúčastniť aj vhodením akejkoľvek sumy do pokladničky, ktorá je umiestnená na vrátnici školy do 20.9.2022.

     • Ochota je cesta

      Dňa 8.9.2022 sme sa zúčastnili workshopu o Dobrovoľníctve v CSS Brezovec. Miška Bedrichová zo Žilinského dobrovoľníckeho centra nám priblížila formy a možnosti dobrovoľníckej činnosti, ako i program OCHOTA JE CESTA do ktorého sa môžeme zapojiť. Ďakujeme za cenné informácie aj za malé občerstvenie, ktoré bolo pre nás pripravené. Chcem sa poďakovať všetkým ochotným študentom, ktorí sa workshopu zúčastnili.

    • Dobrovoľníctvo je našou doménou!
     • Dobrovoľníctvo je našou doménou!

      Kolektív učiteľov si štvrtkové poobedie našiel čas na aktualizáciu dobrovoľníckej angažovanosti. Spoločne s lektorkami Mgr. Helenou Macušovou zo Sekcie pre mládež ŽSK a Mgr. Michaelou Bedrichovou zo Žilinského dobrovoľníckeho centra OZ V.I.A.C, sme objavovali, diskutovali a tvorili projekty a myšlienky rozvoja dobrovoľníctva vo výchovno-vzdelávacom procese.

     • EXKURZIA V NÚTPCHaHCH VYŠNÉ HÁGY

      Dňa 08.09 2022 sme mali možnosť zúčastniť sa exkurzie s triedou 4.B v Národnom ústave tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie vo Vyšných Hágoch. Táto exkurzia nás obohatila o mnoho vedomostí a poznatkov ohľadom vyšetrení a liečebných procesov súvisiacich s dýchacími cestami. Navštívili sme spánkové laboratórium, oddelenie funkčnej diagnostiky, rádiodiagnostické oddelenie, JIS a fyziatricko-rehabilitačné oddelenie. Ku koncu nášho výletu sme sa ešte vybrali na krátku túru na Popradské pleso, ktorú sme zvládli ľavou zadnou. Chceme sa poďakovať pani profesorkám Mgr. Alene Majdišovej, Mgr. Tatiane Olbertovej a Mgr. Ivete Žufkovej za možnosť zúčastniť sa exkurzie. Ďakujeme.

  • Partneri

   • asociácia stredných zdravotníckych škôl SR
  • SRDCOM ZDRAVOTNÍK

   Detské centrum Slovensko - 2 percentá z dane - komu 2 percentá

   ĎAKUJEME :-)

   • ZRIAĎOVATEĽ

   • VIRTUÁLNA PREHLIADKA

   • STANTE SA NAŠÍM FANÚŠIKOM

   •    

   • ČASOPIS UZLÍK

   • DofE

   • ORAVSKÁ POMOC

   •  
   • ČASOPIS KAM PO STREDNEJ

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje