• ZAUJÍMAVÉ EXKURZIE
    • ADELI Medical Center v Piešťanoch
    • Výučba PRVEJ POMOCI
    • ČASOPIS UZLÍK
    • Priateľstvo, nadšenie, tvorivosť, spolupráca, poznanie, ciele, radosť...
     Nájdete nás aj na Facebooku.
     • BEHOM MÔŽEŠ ZMENIŤ PRÍBEH DIEŤAŤA

      Ak nemôžeš nasýtiť sto ľudí, nasýť aspoň jedného”

      Matka Tereza

      Prihlás sa na tohtoročný Charitatívny beh Mary’s Meals Charity Run. Štartovným 18,30 EUR zabezpečíš jedlo v škole pre hladujúce dieťa na celý školský rok. Tvoje úsilie tak bude mať ešte väčší zmysel.

      Ako sa môžeš zapojiť?

      1. VIRTUÁLNY BEH – zabehneš si akúkoľvek trasu, kdekoľvek od 5. - 25.9.2022

    • Školský rok 2022/2023 (dôležité info)
     • Školský rok 2022/2023 (dôležité info)

      Školský rok bol slávnostne otvorený v telocvični školy štátnou hymnou, príhovorom riaditeľa školy a zástupcov študentov Školského parlamentu. Celý týždeň je zameraný na adaptáciu študentov od 5.9 až do 9.9. s tým, že bude skrátené vyučovanie do 11:30 a z tohto dôvodu nebudú poskytované obedy. Všetky dôležité informácie poskytujú študentom triedni učitelia a tiež budú denne aktualizované na web-stránke školy.

    • Zelená otvoreným školám (školský semafor)
     • Zelená otvoreným školám (školský semafor)

      Tento školský rok nahradí "Školský semafor" dokument "Zelená otvoreným školám", ktorý je manuálom pre bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a mimoriadnej situácie. Celé znenie dokumentu TU.

      Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti TU. (potrebné je pri nástupe do školy 5.9. 2022 - písomne alebo cez edupage a neskôr pri 5 a viac dňovej absencii žiaka vrátane víkendov, sviatkov a prázdnin.)

     • NOVÉ ČÍSLO UZLÍKA V PREDAJI UŽ OD PONDELKA

      Nové číslo študentského časopisu UZLÍK si môžete kúpiť od pondelka 5. 9. 2022 spolu so ŽOLÍKOM ZDRAVOTNÍKOM v kabinete SJL/ redakcii časopisu. Cena: 2 eurá. Pripomíname, že žolík Zdravotník platí na celý šk. rok na všetkých vyučovacích predmetoch. Je neodňateľný, nescudziteľný, neprenosný, použiteľný len raz. KEDY? Keď ťa učiteľ vyvolá, a ty náhodou nebudeš pripravený/pripravená. POZOR, neplatí na vopred ohlásené písomky! Mgr. Renáta Bočkayová

    • OZNAM PRE EXTERNÉ ŠTÚDIUM
     • OZNAM PRE EXTERNÉ ŠTÚDIUM

      Prvé stretnutie bude:
      I.V praktická sestra 12.09.2022 pondelok o 8,00 hod v budove školy (výučba bude prebiehať pondelky a utorky)
      I. SAN 09.09.2022 piatok o 8,00 hod v budove školy (výučba bude prebiehať štvrtok a piatok)


      Prajeme príjemný prvý krok k návratu do školských lavíc! zrš

     • AJ CEZ PRÁZDNINY UČÍME

      V našej škole od 22.8 - 26.8. 2022 prebiehalo preškolenie a doplnenie kompetencií, ktorého sa zúčastnilo 5 ZA z toho 3 si svoje zručnosti preverili aj pri lôžku v nemocnici, ktoré môžu zúročiť vo svojom profesijnom živote. Prajeme im veľa úspechov Mgr. Eva Chomistekova, Mgr.Daniela Janolova

     • 3. MIESTO V CELOSLOVENSKEJ SÚŤAŽI

      Stredná zdravotnícka škola v Trenčíne v spolupráci s Asociáciou stredných zdravotníckych škôl na Slovensku organizovala 24. 6. 2022 spojený 12. a 13. ročník celoslovenskej súťaže časopisov stredných zdravotníckych škôl „Žurnálový stetoskop“. I keď sme sa vyhodnotenia aktívne nezúčastnili, náš UZLÍK v konečnom hodnotení získal 3. miesto. ĎAKUJEME za ocenenie, diplom, plaketu aj vzácny vecný dar a pozdravujeme našich kolegov do Trenčína... Krásne letné prázdniny prajeme všetkým! Mgr. Renáta Bočkayová

     • BATÔŽKOVÝ PROJEKT v školskom roku 2021/2022

      "Ten, kto má dvoje šiat, nech dá tomu, kto nemá žiadne a ten, kto má čo jesť, nech dá i tomu, kto nemá.“ (Lk 3-11). Tieto slová sa premenili v našej škole vďaka Vám v skutky milosrdnej lásky voči blížnym a najmä voči bezbranným deťom. V januári 2020 sa rozhodla naša škola zapojiť do aktivít Mary's Meals, medzi ktoré patrí aj Batôžkový projekt. V septembri 2020 sa nám podarilo zabezpečiť odvoz 106 batôžkov do skladu v Bratislave, odkiaľ putovali na miesto určenia do najchudobnejších krajín sveta. V novembri 2021 v spolupráci s krúžkom dobrovoľníctva sme pripravili a odviezli ďalších 28 naplnených batôžkov z našej školy. V projekte sme sa rozhodli pokračovať a výsledkom je neskutočných 181 kompletných batôžkov, čiže za tento školský rok 209. Touto cestou chcem poďakovať všetkým žiakom, rodičom a najmä zamestnancom školy, ktorí pomohli pri ich napĺňaní, či už finančnou pomocou, zakúpení

    • Dôležité oznamy na koniec školského roka !!!
     • Dôležité oznamy na koniec školského roka !!!

      STRAVNÍCI:
      - záujemci o stravovanie sa v školskej jedálni - odovzdať vyplnenú prihlášku (viď. príloha)
      - nezáujem o stravovanie sa - odovzdať vyplnenú odhlášku (viď. príloha) - bude vám na začiatku júla vrátený preplatok na uvedený účet v odhláške.
      Vyplnené tlačivo odovzdať na vrátnici školy príp. triednemu učiteľovi!!!
      V prípade otázok kontakt na jedáleň: SOŠP Kňažia p. Bíziková. jedalen@sospknazia.sk, +421 905 754 413

     • NESMIERNE SME SI TO UŽILI

      V nedeľu 26. 6. 2022 skoro ráno sme sa začali zhromažďovať na železničnej stanici v Ružomberku. Pomaly sme všetci poprichádzali a nevedeli sa dočkať vlaku, ktorý smeroval do nášho cieľa – Prahy. Veľmi sme sa tešili. Cesta vo vlaku bola dlhá, trvala 7 hodín. My sme si ju ale spríjemnili gitarou a spevom, rozhovorom či hraním kariet. Keď sme konečne vystúpili, naša triedna pani profesorka Mgr. J. Lissová nám išla kúpiť lístky na metro, a potom sme sa presunuli do Hostela Seven. V hosteli sme sa usadili a rozdelili si izby. Niektorí si išli dať rýchlu sprchu na osvieženie a plní očakávania sme vykročili do tohto nádherného mesta. Ešte v nedeľu večer sme išli na výletnú loď, ktorá sa plavila po rieke Vltava. Po plavbe sme si dali večeru, ktorá nám po tomto dni padla vhod. Po nej sme sa rozdelili a v skupinkách sme sa ešte poprechádzali tam, kde nás to lákalo. Začiatok nového týždňa sme za

     • OČARENÍ PRAHOU

      Všetko sa začalo 23. 6. 2022 o 1:30 ráno, keď sme v Ružomberku nastúpili na nočný vlak. Vybrali sme sa na koncoročný výlet do nádhernej Prahy. Všetci sme boli zvedaví, plní očakávania a tešili sme sa na nové zážitky... Veľmi ĎAKUJEME Klaudii Záhorovej, absolventke biomedicíny na Vysokom učení technickom v Prahe, ktorá nám celý program pripravila a zároveň nás naším dvojdňovým pobytom po celý čas sprevádzala. Nesmierne si vážime jej ochotu a trpezlivosť s nami. Vďaka nej sme z krás stovežatej Prahy videli maximum. Dokonca nám vybavila finančne veľmi výhodnú plavbu loďou po Vltave s chutnou večerou a občerstvením. Bolo to úžasné!!!

     • IT FITNESS TEST 2022

      V mesiaci jún sa 108 žiakov prvého a druhého ročníka zúčastnilo 11. ročníka najväčšieho testu digitálnych zručností na Slovensku pod názvom IT FITNESS TEST. Tento rok sa jeho certifikačná časť na Slovensku koná od 26. apríla do 31. júla, spolu s testovaním v ďalších krajinách Vyšehradskej skupiny. Ide o overený spôsob merania digitálnych zručností, ktorý poskytne skutočný obraz o úrovni IT zručností testovaného respondenta. Testovanie je zamerané predovšetkým na žiakov základných a študentov stredných škôl, aby dokázali objektívne zhodnotiť svoju pripravenosť na ďalšie štúdium alebo zamestnanie. Hlavným cieľom testovania je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie u žiakov.

  • Partneri

   • asociácia stredných zdravotníckych škôl SR
  • SRDCOM ZDRAVOTNÍK

   Detské centrum Slovensko - 2 percentá z dane - komu 2 percentá

   ĎAKUJEME :-)

   • ZRIAĎOVATEĽ

   • VIRTUÁLNA PREHLIADKA

   • STANTE SA NAŠÍM FANÚŠIKOM

   •    

   • ČASOPIS UZLÍK

   • DofE

   • ORAVSKÁ POMOC

   •  
   • ČASOPIS KAM PO STREDNEJ

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje