• ZAUJÍMAVÉ EXKURZIE
    • ADELI Medical Center v Piešťanoch
    • Výučba PRVEJ POMOCI
    • ČASOPIS UZLÍK
    • Priateľstvo, nadšenie, tvorivosť, spolupráca, poznanie, ciele, radosť...
     Nájdete nás aj na Facebooku.
     • MAJÁLES PRE SENIOROV

      Dňa 31. 5. 2022 sa v MsKS konal Majáles pre seniorov, ktorého sa zúčastnilo viac ako 200 účastníkov. Táto skvelá akcia sa konala v spolupráci s pani Mgr. Gabikou Matkulčíkovou a mestom Dolný Kubín. Pripraviť ju stálo iste veľa síl a času dobrovoľníkov, medzi ktorými boli aj naše študentky z 3.B triedy - Patrícia Vlčáková, Katka Kšenzuláková a Lenka Tvarožková. Výzvu na túto dobrovoľnícku pomoc ochotne prijali a zhostili sa úlohy na 100%. Na druhý deň prišla spätná väzba od pani Mgr. Matkulčíkovej: „Vybrali ste šikovné a pracovité dievčatá. Veľmi nám pomohli...“ Aj touto cestou sa im chcem poďakovať za to, že si dokázali nájsť čas a venovať ho pomoci iným. Mgr. Katarína Bedrichová

     • MONITORING ZDRAVIA

      Výchova k zdraviu a zdravotné uvedomenie je nevyhnutné pre rozvoj a fungovanie spoločnosti. Cieľom zdravotnej výchovy je viesť ľudí chápať zdravie a chorobu, učiť zdravému správaniu, hygienickým zručnostiam, zdravému stravovaniu, poznaniu svojho zdravia a jeho odchýlok (krvný tlak, hladinu cukru...), vedieť poskytnúť prvú pomoc. S touto myšlienkou pedagógovia a študenti 3. ročníka Strednej zdravotníckej školy v Dolnom Kubíne zorganizovali 20. 6. 2022 Monitoring zdravia pre zamestnancov Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Dolnom Kubíne. Personál SOŠ si mohol nechať skontrolovať krvný tlak, pulz, telesnú teplotu, nasýtenie krvi kyslíkom, vyšetriť hladinu krvného cukru, krvnú skupinu, moč chemicky. Svoj životný štýl si mohli zamestnanci školy overiť výpočtom BMI, a zmeraním tuku. Študenti predviedli svoje zručnosti pri ukážkach prvej pomoci a nácviku techniky hygieny rúk pomocou U

     • PO STOPÁCH NAŠICH DEJATEĽOV

      Určite sú všetkým známe mená ako Janko Matúška, Ladislav Nádaši - Jégé či Pavol Országh Hviezdoslav. Významné osobnosti slovenskej literatúry. My žiaci 2.B triedy sme si na znak vďaky za to, čo nám tu zanechali, boli 21. 6. 2022 uctiť ich pamiatku na Historickom cintoríne v Dolnom Kubíne. Je naozaj úžasné, koľko práce ľudia vložili do ich pomníkov, ktoré hneď na prvý dojem vyžarujú tým, že boli naozaj neobyčajní. Možno vám je známy výrok P. O. Hviezdoslava: „Lebo nie ten, kto v rozkoši planúc žil, ale ten, kto tvoril a vytvoril, môže hovoriť, že žil!“ Musím povedať, že je vidieť, že oni žili naplno a svojimi dielami dokázali divy. Sme veľmi vďační p. uč. Bočkayovej za možnosť navštíviť toto čarovné miesto, o ktorom možno ani mnoho z nás nevedelo. Beáta Šikyňová, 2.B

     • PLAVECKÝ ALEBO AJ NIEČO INÉ...

      Taktiež milujete vodu ako naši druháci? V dňoch od 6. 6. 2022 do 9. 6. 2022 sme boli obe triedy 2. A, 2.B na plaveckom výcviku. Moje prvé pocity? Zistila som, že sa mi vlastne ani nechce ísť do tej studenej vody. Avšak na konci plaveckého výcviku sme všetci boli ako ryby vo vode. Dokonca sme nedobrovoľne museli ísť do teplého bazéna, lebo prišla iná škola na výcvik. Naši spolužiaci, ktorým plávanie až tak nešlo, najskôr išli zdokonaľovať svoje plávanie, no hneď na druhý deň sme už všetci plávali spoločne. Určite môžem za všetkých povedať, že ani jeden z nás neľutuje, že išiel na tento plavecký, lebo naozaj nám to prospelo, oddýchli sme si a zrelaxovali. Ďakujeme pánovi učiteľovi Takáčovi, že to s oboma triedami vydržal a ako sme si povedali, žiadne straty na životoch sa neprijímajú, tak sme aj splnili. ĎAKUJEME! Šinálová Timea, 2.B Ako už dobre viete, naši druháci sa zúčastnili plav

     • DEŇ ZDRAVIA PRE SENIOROV

      V pondelok 13. 6. 2022 sa študenti 3. B zúčastnili akcie Deň zdravia pre členov Klubu dôchodcov v Istebnom. Študenti preukázali svoje praktické zručnosti v meraní krvného tlaku, pulzu, saturácie kyslíka, hodnotení BMI indexu, poskytovaní prvej pomoci a nácviku správnej techniky hygieny rúk. Vysoká účasť a výborné výsledky zdravotného monitoringu potvrdili, že seniori z Istebného sú stále aktívni a svoje zdravie si vážia. Ďakujem žiakom 3.B za peknú reprezentáciu našej školy. Mgr. Ingrid Kahanová

     • EXPEDÍCIA DofE 2022

      V dňoch 13. 6. až 15. 6. 2022 sme sa zúčastnili kvalifikačnej expedície. Naša trasa viedla z Kubínskej hole až na priehradný múr Oravskej priehrady. Bola to krásna trasa plná nových zážitkov a skúseností. Spali sme v poľovníckom posede, ale aj v turistickom prístrešku. Chodili sme lesom aj lúkou a do tváre nám svietilo už skoro letné slnko. Prešli sme viac ako 60 kilometrov. Vrchy, ktoré sme zdolali: Kubínská hoľa, Príslop, Oslisko, Poľana, Javorová, Budín, Čierny vrch, Šubovka, Magura. Najkrajšie boli západy slnka a výhľady, ktoré sa nám naskytli z rôznych vrchov. Ale škoda je to opisovať, veď predsa sa hovorí: "Kto nezažil, ten nepochopí." Preto aj ty, neváhaj, a zaži svoju vlastnú DofE cestu. Náš tím: Andrej Vojtas, Noemi Gareková, Viktória Marettová, Barbora Masničáková. Ďakujeme našej školiteľke, vedúcej Mgr. Margite Snovákovej a školiteľke expedície PhDr. Silvii Rovnej, PhD. za

     • PRVÁ POMOC ZÁBAVNE

      Na hodine prvej pomoci sa učíme, ako poskytnúť prvú pomoc a zachrániť tak ľudský život. 15. 6. 2022 sme sa my žiaci 2.B triedy poriadne zabavili, „doriadili“ a aj niečo nové naučili. Pani učiteľka Chomisteková nám dala možnosť vyskúšať si namaskovať rôzne druhy rán. Sami sme sa čudovali, čo vlastne dokážeme. Bez pomoci špeciálnych pomôcok sme vykúzlili niečo naozaj až realistické. Objavilo sa množstvo poranení od pľuzgierov až po zlomeniny. Za svojich spolužiakov môžeme povedať, že to bola veľmi zaujímavá hodina a hlavne skúsenosť. Touto zábavnou formou sme bližšie spoznali aj jednotlivé poranenia, s ktorými sa môžeme v živote a v praxi stretnúť a následne poskytnúť prvú pomoc. Ďakujeme! Beáta Šikyňová, Timea Šinálová a kol. 2.B

     • MEDZINÁRODNÁ PRVÁ POMOC

      Získavať nové vedomosti a skúsenosti, zdokonaľovať sa v našom budúcom povolaní, o to sa usilujeme neustále. Pomáha nám v tom aj Mgr. Eva Chomisteková, ktorá nás učí prvú pomoc a zapája nás do rôznych projektov a súťaží. Tak tomu bolo aj v dňoch 20. 5 - 26. 5. 2022, keď sa naša škola spoločne so študentmi zo Strednej zdravotníckej školy v Čadci zúčastnila Medzinárodného projektu First Aid Global Mobility. Tento projekt sa konal v Poľsku v dedine Murzasichle. Keďže bol tento projekt medzinárodný, zúčastnili sa ho aj štáty Poľsko, Slovensko, ale aj štáty spoza oceánu, a to Uruguay, Chille.

     • CVIČNÁ EXPEDÍCIA DofE

      Pred pár dňami sa končil mesiac máj, ktorý sme ako skupina dofákov zakončili cvičnou expedíciou, na ktorú sme sa všetci veľmi tešili.

      Našu expedíciu sme začali v Oravskom Bielom Potoku, z ktorého sme sa vybrali na okolité kopce. Na začiatku sme netušili, čo nás čaká, keďže si vyberáme trasy, ktoré nepoznáme. 30. mája sme zdolali Mních, sedlo Prieková, Kopec, Bane a v Oravskom Bielom Potoku sme sa opäť zvítali s našimi hodnotiteľkami. Neskôr sme spolu vyšli na Starú mať, kde sme strávili noc v stane. Západ slnka sme si užívali pri ohni, ktorý nás príjemne hrial a spokojní sme si mohli ísť ľahnúť, aby sme boli pripravení zvládnuť ďalší deň expedície. Ráno sme vstali s príjemnou náladou, ktorú sme medzi sebou zdieľali po celý deň. Počas druhého dňa sme prešli jednoduchšiu trasu ako predchádzajúci deň. Zdolali sme Košariská, Nad studienkami a Mikulovku, kde sme si všetci dali šlofíka a n

     • HODINA OST TROCHU INAK

      Dňa 20.05 sme si hodinu OST spríjemnili prednáškou o liečivých bylinkách, ktorú sme prepojili aj s hodinou latinského jazyka, kde sme sa naučili rôzne latinské názvy liečivých bylín. Počas hodiny sme si popri rozprávaní spoločne pripravovali rôzne čaje. Dozvedeli sme sa prospešné účinky týchto čajov, ale aj tie, ktoré by nám mohli v niektorých stavoch uškodiť. Chceli by sme sa poďakovať pani profesorke Mgr. Lissovej a PhDr. Jarabákovej, ktoré túto prednášku zorganizovali. Natália Fazekasová, Veronika Smolárová I.A

     • BOHATÍ ALEBO CHUDOBNÍ

      V pondelok 16.5 sme absolvovali prednášku z finančnej gramotnosti na tému BOHATÍ alebo CHUDOBNÍ, ktorú viedla pani Marcela Capuliaková. Prednáška bola veľmi poučná a žiaci sa aktívne zapájali, keďže táto téma sa týka každého z nás. Pani Capuliaková nás naučila veľa nového a som si istá, že každý si z tejto prednášky odniesol niečo čo v budúcnosti využije. Lucia Spišiaková I.A

     • ZACHRÁŇ ŽIVOT, BUĎ HRDINOM

      Občianske združenie „Oravská pomoc“ zorganizovalo 16. 5. 2022 na Strednej zdravotníckej škole v Dolnom Kubíne súťaž v prvej pomoci pre stredné školy ŽSK "Zachráň život, buď hrdinom". Cieľom súťaže bolo prejsť piatimi reálnymi modelovými situáciami, na ktorých dozeral vyškolený personál. Súťažiaci si overili svoje vedomostné, ale hlavne praktické zručnosti. Jednotlivé modelové situácie sa nachádzali v rôznych lokalitách a vzdialenostiach - v škole, v lese, na kopci... Každá škola mohla zostaviť len jeden súťažný tím v zložení štyroch členov. Hodnotenie pozostávalo z prvotného a druhotného vyšetrenia, ošetrenia samotného akútneho stavu, zistenia diagnózy a volania na tiesňovú linku. Hodnotil sa aj celkový čas, za ktorý súťažný tím prešiel päť modelových situácií a dĺžku trate. Za chyby na jednotlivých modelových situáciách sa pripočítavali trestné sekundy. Porota zároveň zisťovala, ako

     • LIEČEBŇA V NÁRUČÍ STROMOV

      Dňa 17. 5. 2022 sa naša trieda 3. A spolu s I.V zúčastnila exkurzie do Národného ústavu detskej tuberkulózy a respiračných chorôb v Dolnom Smokovci pod vedením pani profesorky Mgr. J. Lissovej, Mgr. I. Žufkovej a Mgr. L. Dančovej - Holečkovej. I napriek nepríjemnému počasiu sa náš výlet vydaril. Po ústave nás sprevádzala vedúca sestra Mgr. Hrabovská, ktorá nám pomohla zariadenie lepšie spoznať. "Celý čas nám spolu s kolegyňami všetko trpezlivo vysvetľovala a s úsmevom skrytým za respirátorom odpovedala na naše otázky. Priestory ústavu boli krásne zariadené, či už hovoríme o ubytovacej časti, učebniach alebo miestnosti s bazénom a saunou. Taktiež sme mali možnosť porozprávať sa s malými pacientmi, ktorí sa nás zo začiatku trošku hanbili," zdieľa svoje zážitky Kristína Juricová z 3. A.

     • EXKURZIA V NEMOCNIČNEJ KUCHYNI

      Prilákala nás vôňa jedla...

      Žiaci I.B a odborné vyučujúce OST sa 17. 5. 2022 zúčastnili exkurzie v DONsP na pracovisku nemocničnej kuchyne a v sadrovni ortopedickej ambulancie. Nakoľko nemocničná kuchyňa zabezpečuje liečebnú výživu nielen všetkým hospitalizovaným pacientom nemocnice v rôznych diétach, ale aj stravu celému personálu nemocnice, boli sme zvedaví, ako to všetko prebieha. Vedúca kuchyne nám ochotne poukazovala všetky časti: čistú, nečistú, sklady, zariadenia na prípravu diét a diétna sestra nám vysvetlila zásady prípravy jednotlivých diét a spracovanie dokumentácie objednávania stravy na oddelenia nemocnice, začo im obom zo srdca ďakujeme. PhDr. M. Hudecová

     • EXKURZIA 1. B V SADROVNI

      Žiaci I.B a odborné vyučujúce sa v rámci OST 17. 5. 2022 zúčastnili exkurzie v sadrovni v DONsP. Sadrovňa je materiálne zabezpečená na repozíciu luxácií a zatvorených zlomenín a následnú imobilizáciu sadrou, obväzom, alebo iným špeciálnym spôsobom fixácie (Dessaultov obväz …). Súčasťou sadrovne je sklad materiálu, kde sme videli rôzne druhy kompenzačných a protetických pomôcok. Odborný prístup personálu veľmi oceňujeme a keďže sa blížia prázdniny, dúfame, že vedomosti sprístupnené formou exkurzie využijeme... PhDr. Mária Hudecová

     • SVIATOK DRUHÁKOV

      Nové uniformy, nové farby, radosť všetkých a poďakovanie Mgr. Daniele Janoľovej za ich zabezpečenie a realizáciu... Dnes 13. 5. 2022 si naši druháci prevzali svoje PRVÉ UNIFORMY! Posúďte sami, ako im pristanú :-)

  • Partneri

   • asociácia stredných zdravotníckych škôl SR
  • SRDCOM ZDRAVOTNÍK

   Detské centrum Slovensko - 2 percentá z dane - komu 2 percentá

   ĎAKUJEME :-)

   • ZRIAĎOVATEĽ

   • VIRTUÁLNA PREHLIADKA

   • STANTE SA NAŠÍM FANÚŠIKOM

   •    

   • ČASOPIS UZLÍK

   • DofE

   • ORAVSKÁ POMOC

   •  
   • ČASOPIS KAM PO STREDNEJ

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje