• ZAUJÍMAVÉ EXKURZIE
    • ADELI Medical Center v Piešťanoch
    • Výučba PRVEJ POMOCI
    • ČASOPIS UZLÍK
    • Priateľstvo, nadšenie, tvorivosť, spolupráca, poznanie, ciele, radosť...
     Nájdete nás aj na Facebooku.
     • KONFERENCIA POĎ S NAMI A ZAŽI DOBROVOĽNÍCTVO

      Dňa 13.12.2022 sme sa zúčastnili konferencie Poď s nami a ZAŽI DOBROVOĽNÍCTVO, ktorá sa konala v Žiline. Už na začiatku nás uvítali veľmi príjemní organizátori, ktorí nás uviedli do programu a postupne si volali členov organizácií, ktorí nám ukázali, že sú aj iné možnosti dobrovoľníctva. Zistili sme nové veci a rôzne príhody zo života iných dobrovoľníkov. Po týchto prezentáciách nás čakalo výborné občerstvenie prichystané organizátormi, ktoré si všetci užili. Neskôr sme sa mohli porozprávať s členmi týchto organizácií osobne. Bol to príjemne strávený deň kedy sme sa naučili niečo nové.

     • AKADÉMIA PLUS

      Projekt “plus” nám dal základne informácie ohľadom našich, ale aj rodinných financií, s ktorými prichádzame do styku denno-denne. Snažili sa nám vysvetliť a naučiť nás základne veci, ako s financiami pracovať a rozumne hýbať, aby sme o naše úspory neprišli. Lektori nám veľmi profesionálne vysvetlili, kde sa naše financie strácajú a niekedy si to ani neuvedomujeme. Na konci prednášky sme mali možnosť formou “testíku” si zasútažiť o licenciu v ich akadémii. Myslím, že finančná gramotnosť je dôležitá pre nás všetkých a ľudia by mali ovládať základne informácie, aby sme všetci vedeli rozumnejšie financovať.

     • SLOBODNÍ

      My ako 3.B trieda veríme v to, že všetci svojim konaním dokáže dopomôcť ku zmene sveta k lepšiemu. Dňa 28.11.2022 sme si mali možnosť spolu so žiakmi všetkých tried našej školy pozrieť a vypočuť príbeh dvoch takýchto ľudí, ktorí ani nachvíľu nezaváhali a pomáhali ľudstvu k lepšiemu životu v období komunizmu. Boli to Vladimír Jukl a Silvester Krčméry, alebo aj „generáli tajnej cirkvi.” K ich činom ich viedla čistá láska. Láska k Bohu i blížnemu. Táto láska ich povzbudzovala k tomu, aby išli za svojím cieľom cez nemalé prekážky, prenasledovanie i mreže. Tento príbeh mnohých z nás inšpiroval k lepšiemu životu i vytrvalosti. Za túto úžasnú príležitosť, vďaka ktorej sme si uvedomili mnoho, a na ktorú len tak nezabudneme, sme naozaj veľmi vďační.

     • SPOLOČNE SA NÁM PODARILO VYZBIERAŤ 500€

      Dňa 7.12.2022 sa uskutočnili Mikulášske trhy, do ktorých sa zapojila celá škola. Žiaci nešetrili svojou kreativitou a vytvorili jedno krásne trhovisko a všade bola prítomná predvianočná atmosféra. Celou školou sa ozývali koledy a žiaci si na trhoch mohli vychutnať teplý punč, hranolky, wafle, palacinky, skvelé koláčiky či hot dogy. Mohli si kúpiť knihy, hračky, ale aj bižutériu. Celá akcia sa niesla v charitatívnom duchu, keďže všetky vyzbierané peniaze budú venované jednotlivcom a charitatívnym organizáciám, ktoré to najviac potrebujú. Vďaka všetkým študentom a zamestnancom školy sa podarilo vyzbierať krásnych 500€. Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do organizovania trhov alebo finančne prispeli. Všetkým patrí jedno obrovské ĎAKUJEME!

     • VIANOČNÁ POŠTA JEŽIŠKOVI

      Vianočnou poštou Ježiškovi väčšinou píšu deti svoje želania, čo by si priali dostať pod stromček na Vianoce. ALE môžu si želať aj „darčeky“ pre druhých... ČO VY BY STE ŽELALI DRUHÝM? Napíšte nám svoje želanie a zaveste ho na stromček pri našej redakcii Uzlík. Stačí papier, pero a trošku nitky, ktorou to zavesíte na konárik. Môže to byť anonymné alebo sa len podpísať menom, môžete aj priezviskom... Je to na Vás. Vaše želania ozdobia náš stromček a budú zverejnené v novom čísle časopisu Uzlík. VOPRED ĎAKUJEME! My sami sme tvorcami každého dňa aj našej budúcnosti... Ak na stromček zavesíte aj vianočnú ozdobu, budeme len radi... POTEŠÍ TO NÁS VŠETKÝCH...

     • NAVŠTÍVIL NÁS SV. MIKULÁŠ

      6. decembra navštívil našu školu sv. Mikuláš aj s jeho pomocníkmi anjelikmi a čertíkmi. Tak ako každý rok aj tento nezabudol priniesť košíky plné cukríkov, ktoré dostali všetci žiaci. Žiaci Mikuláša potešili básničkami a pesničkami a sľúbili, že budúci rok budú ešte lepší a stále budú poslúchať svojich učiteľov.

     • NOVÉ POZNATKY PRE NÁS

      V tento adventný čas mali možnosť žiaci 1.V. počuť a vidieť naozaj cenné informácie a rady od pani Bc. Brodňanskej, hlavnej fyzioterapeutky z DONsP, ktorá nám podrobne vysvetlila polohovanie a starostlivosť pri manipulácii s pacientom. Videli sme praktické ukážky, ktoré nám pomôžu pri profesionálnej starostlivosti o pacienta, ale aj to, ako odbremeniť pri tejto náročnej práci náš chrbát. Zároveň sme sa opakovane dostali k tomu, aká je v týchto ťažkých stavoch dôležitá podpora rodinných príslušníkov. A keď tieto elementy spolu fungujú, potom môže často nezvratný stav mať pozitívny progres .

     • SVÄTÝ MIKULÁŠ NAVŠTÍVIL CSS

      V pondelok 5. decembra zavítal Mikuláš aj s anjelmi medzi seniorov, aby im spríjemnil predvianočné obdobie. Táto milá a dlho očakávaná návšteva všetkým priniesla dobrú náladu, úsmev na tvári a sladké dobroty. Niektorí seniori si radi zaspievali, aj zatancovali. Spoločne sme si pripomenuli čas blížiacich sa Vianoc. Demčáková Martina, Fazekasová Natália, Dupčáková Žaneta, Matečková Karolína, Spišiaková Lucia, Stasová Vanesa, Poláčková Michaela, Matečková Karolína, Chreneková Soňa II.A. Gareková Noemi IV.A. Na heligónke nás sprevádzala Mäsiarová Erika III.A.

     • KAIM MARTIN

      Nepredstaviteľné si vieme predstaviť a nevyskúšané sme mali možnosť si vyskúšať ĎAKUJEME celému tímu lekárov a sestier, ktorí nám 1.12.2022 umožnili nahliadnuť na ich prácu na Klinike anestéziológie a intenzívnej medicíny UN v Martine. Čoraz viac si uvedomujeme, aká náročná a obetavá, no zároveň krásna je práca zdravotníkov. Ďakujeme Mgr. Zuzane Šúthovej za sprostredkovanie exkurzie, MUDr. Janke Hošalovej za úchvatnú ukážku KPR, intubácie a mechanizovaného stláčania hrudníka prístrojom LUCAS 3, Mgr. Vladimírovi Mojžíšovi, ktorý nám priblížil legislatívu a etické princípy darcovstva orgánov a Mgr. Eve Koričárovej, ktorá nám ukázala veľké množstvo pomôcok a prístrojov používaných na ich oddelení, ktoré uľahčujú a skvalitňujú prácu zdravotníkov, a zároveň zvyšujú komfort pacientov. Ďakujeme! Mgr. Jana Povalová a kolektív 3. B

     • SPOLU AJ CEZ VÍKEND

      V sobotu 3.12.2022 sa stretli tri učiteľky a šesť žiačok, ktorých spája láska k horám a víkendy venujú zdolávaniu kopcov a spoznávaniu prírody.

      Rozhodli sme sa, že naše kroky budú smerovať k Chate pri Zelenom plese, ktorú turisti volajú Brnčalka. Osem kilometrov ku chate sme zvládli s veľmi dobrou náladou, nadšené výhľadmi, ktoré nám Tatry ponúkli. Keď sme v diaľke zbadali chatu, boli sme ohromené rozprávkovým prostredím, v ktorom sa chata nachádza. Nad chatou sa vypínajú mohutné tatranské štíty a pri tomto výhľade sme si v chate vychutnali výbornú kapustnicu. Už cestou z chaty sme si naplánovali ďalšiu spoločnú túru a veríme, že nabudúce sa k nám pridajú viacerí žiaci z našej školy. Veď nie je nič krajšie, ako stráviť deň túlaním sa v horách.

     • 1. DECEMBER– SVETOVÝ DEŇ BOJA PROTI AIDS – ROVESNÍCKE VZDELÁVANIE

      Pripnutím červenej stužky si aj študenti našej školy pripomenuli Svetový deň boja proti AIDS formou rovesníckeho vzdelávania. Študentky zo 4.B – Gitka Tomáňová, Lenka Tvarožková, Anetka Jankolová a Paťka Vlčáková si pripravili na túto tému zaujímavú vzdelávaciu prezentáciu, ktorej cieľ bol zameraný hlavne na prevenciu proti tomuto ochoreniu. Na záver prezentácie si študenti jednotlivých tried overili získané vedomosti v kvíze, kde najlepšie dopadla 4.A trieda a získala plných 100%. Ďakujeme aj študentom 1.A triedy, ktorí v rámci krúžku „ Výchova k zdraviu“ pripravili leták a stužky.

  • Partneri

   • asociácia stredných zdravotníckych škôl SR
  • ŠETRÍME ENERGIE !!!

   • ZRIAĎOVATEĽ

   • SLEDUJTE NÁS

   •    

   • ČASOPIS UZLÍK

   • DofE

   • Program DofE vám s radosťou sprostredkujeme aj na našej škole.

    V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte:

    Mgr. Margita Snováková, kabinet č. 323 - snovakova@szsdk.sk
    PhDr. Silvia Rovná PhD., zástupkyňa riaditeľa - rovna@szsdk.sk

   • PSYCHOLOGICKÁ POMOC

   • ORAVSKÁ POMOC

   •  
   • ČASOPIS KAM PO STREDNEJ

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje