• ZAUJÍMAVÉ EXKURZIE
    • ADELI Medical Center v Piešťanoch
    • Výučba PRVEJ POMOCI
    • ČASOPIS UZLÍK
    • Priateľstvo, nadšenie, tvorivosť, spolupráca, poznanie, ciele, radosť...
     Nájdete nás aj na Facebooku.
     • ENVIRO PRIESKUM

      V dňoch 29. - 30.11. 2022 sa žiaci štvrtého ročníka zapojili do prieskumu, ktorého úlohou je zmapovať environmentálne povedomie žiakov stredných škôl v Žilinskom kraji. Výsledky prieskumu pomôžu účinnejšie podporovať enviro vzdelávanie v našom kraji. Mapovanie environmentálneho povedomia študentov prebiehalo prostredníctvom online dotazníkov. Prvý skúmal hodnoty a postoje študentov k environmentálnym témam. Druhý dotazník mapoval ich znalosti a reálnu orientáciu v problematike. Výstupy z tohto zberu dát medzi žiakmi stredných škôl kraj plánuje využiť pri podaní žiadosti o dotáciu z Enviro fondu SR. Prípadné získané prostriedky nasmeruje župa na organizovanie série workshopov zameraných na deficitné témy, ktoré sa ukážu počas prieskumu ako nedostatočné, prípadne o ktoré žiaci prejavia najväčší záujem.

     • O KROK BLIŽŠIE K MATURITE

      Štvrtina školského roka pre externých študentov II.V uplynul aj v získavaní vedomostí na exkurziách v DONsP v Dolnom Kubíne pod vedením Mgr. L. Dančovej, PhDr. A. Jarabákovej, PhDr. M. Hudecovej a Mgr. K. Bedrichovej. Pracovisko Dialýzy B BRAUN im odbornou prednáškou vrchnej sestry Mgr. B. Javorekovej pomohlo získať cenné informácie o nenahraditeľnej ošetrovateľskej starostlivosti pre pacientov so zlyhaním obličiek. Svoje vedomosti si ďalej doplnili na Oddelení klinickej mikrobiológie od p. primárky MUDr. Perželovej, ktorá so svojimi kolegyňami vysvetlila správny odber, spracovanie a vyhodnocovanie biologického materiálu. Nezabudnuteľná a plná emócií bola exkurzia 24.11. 2022 od vrchnej sestry Mgr. O. Pilkovej na Oddelení anesteziológie a intenzívnej medicíny, ktorá im poskytla pohľad na ošetrovateľskú starostlivosť o pacientov so zlyhávajúcimi životnými funkciami. Čas ukončenia štúdia

     • FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ & SOFTSKILLS

      V mesiaci november sa štvrté ročníky zúčastnili prezentácie projektu „FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ & SOFTSKILLS“. Prednášajúca vysvetlila študentom, čoho sa daný projekt týka. Dozvedeli sa že, „SOFTSKILLS“ alebo jemné zručnosti, začínajú byť pre úspešnú kariéru čoraz dôležitejšie.

      Projekt zahŕňa témy: MOJE ZRUČNOSTI, UMENIE KOMUNIKÁCIE, JEDNODUCHÁ PSYCHOLÓGIA, FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ, EKONOMICKÉ PLÁNOVANIE,...

     • CESTA SLOVENSKOU HISTÓRIOU

      Šermiarsko – divadelná kumpánia Via Historica nás navštívila s divadelným predstavením Cesta slovenskou históriou. Predstavenie bolo veľmi obohacujúce, zopakovali sme si poznatky z histórie, ale tiež sme sa dozvedeli veľa nových informácií, ktoré sú súčasťou našich dejín. Páni herci nám zábavnou formou ukázali, ako to vyzeralo v minulosti. Previedli nás históriou od bitky pri Viedni až k Štúrovcom. Dozvedeli sme sa viac o Jánošíkovi, Márii Terézii, ale aj Štúrovcoch. Všetci sme sa veľmi zabavili, zasmiali, ale aj niečo nové dozvedeli. Dúfame, že v budúcnosti sa takého predstavenie v našej škole zopakuje.

     • ŠKOLENIE ANGLIČTINÁROV

      Dňa 23.11.2022 sme s Mgr. Tatiana Olbertová zúčastnili metodického seminára EXPLORING TOGETHER AGAIN v Spojenej škole v Nižnej. Program bol zameraný na praktické aktivity pre našich študentov a globálne zručnosti na hodinách angličtiny. Odniesli sme si skvelé zručnosti, ktoré vieme aplikovať na výučbu vo všetkých ročníkoch našej školy.

     • WORKSHOP V MFN

      Dňa 18.11.2022 sa žiaci 4.A a 4.B, spolu s profesorkami Mgr. E. Balkovou, Mgr. A. Majdišovou a Mgr. I. Kahanovou, zúčastnili workshopu a exkurzie v Univerzitnej nemocnici v Martine. Získali sme veľa nových informácii v oblasti ošetrovania kolostómie, odsávania horných dýchacích ciest a hygieny dutiny ústnej. Počas exkurzie samotnej sme mali možnosť navštíviť napríklad neurologickú JIS a iné oddelenia....(Andrea Ragályi, 4.A)

     • MODERNÝ MANAŽMENT DOJČENIA

      Dňa 10.11. 2022 v Dolnooravskej nemocnici s poliklinikou MUDr. L. N. Jégého v Dolnom Kubíne organizoval Inštitút pre podporu dojčenia prednášku s názvom Moderný manažment dojčenia. Seminár viedli Mgr. Galková Michaela PhD, IBCLC a MUDr. Dobišová Irena IBCLC.

      Venovali nám 8-hodinový praktický seminár a bolo veľmi príjemné ich počúvať a zbierať nové informácie, ktoré sú pre nás ako budúce mamičky naozaj dôležité a vzácne. Nielenže nám prednášali, diskutovali s nami, ale mohli sme vidieť aj praktické ukážky. Seminár bol pre nás študentov určite osožný a veľa sme si z neho odniesli.

     • MIESTO FALOŠNEJ NÁDEJE

      Dňa 15.11. 2022 sme sa zúčastnili exkurzie v bývalom koncentračnom tábore Auschwitz-Birkenau v Osvienčime. Nacistický koncentračný tábor založili Nemci z dôvodu zredukovania národnostných skupín, najmä Židov. Tento bývalý koncentračný tábor je svedectvom histórie, miestom teroru, genocídy a holokaustu. V múzeu sa nachádzajú baráky väzňov, ktoré boli postavené z dreva, pozostatky niekoľkých železničných vlečiek a rámp, na ktoré boli privážané vlaky s ľuďmi deportovanými do tábora. Taktiež sme mohli vidieť plynové komory a spaľovne, ktorými prešlo vyše milión ľudí. Zhromaždené tu boli aj fotografie niektorých väzňov, ich odevy a rovnako aj ich osobné veci, ako napríklad okuliare, topánky či zbierka ženských ostrihaných vlasov, ktorých bolo viac ako tona. Mali sme možnosť vidieť bloky, pred ktorými väzni častokrát stáli celú noc, aj keď bolo –30 stupňov. Sme radi, že sme sa mohli dozvedie

     • NA POTULKÁCH NEMOCNICOU

      Dňa 11.11. sa študenti I. SAN, spolu s profesorkami Mgr. I. Žufkovou, Mgr. M. Turčinovou, PhDr. A. Jarabákovou, zúčastnili exkurzie na Oddelení operačných sál a centrálnej sterilizácie v DONsP. Po tejto exkurzii sme navštívili náročné, no o to krajšie oddelenie OAIM, kde sme mali možnosť vidieť, aká ťažká je práca na takomto oddelení. Za sprostredkovanie týchto exkurzii všetkým zúčastneným zo srdca ĎAKUJEME.

    • ŠTUDENTSKÁ KVAPKA KRVI
     • ŠTUDENTSKÁ KVAPKA KRVI

      Dňa 8.11. 2022 sa žiaci tretích a štvrtých ročníkov zúčastnili študentskej kvapky krvi na HTO DoNsP v Dolnom Kubíne. Všetci boli noví darcovia krvi, okrem jednej žiačky, ktorá už bola darovať krv po druhýkrát. Veľmi si vážim, že žiakom zdravotníckej školy pomoc iným aj formou darovania krvi nie je ľahostajné....

    • INFORMATICKÁ SÚŤAŽ - iBobor
     • INFORMATICKÁ SÚŤAŽ - iBobor

      Dnes 10. 11. 2022 sa konala celoslovenská informatická súťaž iBobor. Súťaže sa zúčastnilo 28 študentov našej školy v kategórii Juniori (študenti 1. a 2. ročníka stredných škôl a gymnázií). Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie u všetkých študentov.

      Najlepšie výsledky dosiahli študenti:

     • OKRESNÉ KOLO VO FLORBALE ŽIAKOV SŠ

      Dňa 9.11.2022 sa v telocvični Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne odohral turnaj žiakov SŠ vo florbale. Zúčastnili sa SŠ z okresu Dolný Kubín. Naši florbalisti obsadili krásne 5.miesto, o ktoré bojovali ako o dušu. Chcem vyjadriť poďakovanie celému nášmu tímu a prajem veľa motivácie do ďalších športových výkonov. Matúš Takáč

     • EXKURZIA - REZIDENCIA NESTOR

      Dnes 7. novembra sa žiaci 1.V (externisti) zúčastnili exkurzie v súkromnom zariadení pre seniorov Nestor - Zázrivá. Videli sme moderné a dôstojne zariadenie nie len pre seniorov ale aj pre ľudí na rehabilitačné pobyty. Venoval sa nám skúsený a ústretový personál vďaka, ktorému sme mohli vidieť rôzne časti tohto zariadenia či už išlo o izby pacientov, ale aj mnoho nadštandardných priestorov, ktoré toto miesto ponúka (rehabilitačná miestnosť ,relaxačná miestnosť...). Ďakujeme za túto skúsenosť a pevne veríme, že takýchto zariadení bude pribúdať a budú dostupné všetkým, ktorí to potrebujú.

     • VÝSTAVA ANNY FRANKOVEJ

      Tá dlhá cesta, ktorá nás študentov druhého ročníka zaviedla na putovnú výstavu v mesiaci október o Anne Frankovej, ktoré si pripravilo Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne. Naše kroky sa nedokázali zastaviť. Cesta plná prekážok ukázala svoje čaro. Naše oči uchvátené okolitým prostredím a naše uši naplnené novými informáciami, ktoré sme získali od mladých študentiek, ktoré nás s úsmevom privítali. Ich slová nás naplnili túžbou pomáhať ľuďom, nesúdiť ich podľa toho, kto alebo čo sú. Ako sa hovorí ,, Nesúď knihu podľa obalu." Všetci sme si rovní. Veľmi pekne ďakujeme za túto exkurziu p.p. PaedDr. Matúšovi Takáčovi, ktorý ju s nami absolvoval. Za kolektív triedy Janka Betíková

  • Partneri

   • asociácia stredných zdravotníckych škôl SR
  • ŠETRÍME ENERGIE !!!

   • ZRIAĎOVATEĽ

   • SLEDUJTE NÁS

   •    

   • ČASOPIS UZLÍK

   • DofE

   • Program DofE vám s radosťou sprostredkujeme aj na našej škole.

    V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte:

    Mgr. Margita Snováková, kabinet č. 323 - snovakova@szsdk.sk
    PhDr. Silvia Rovná PhD., zástupkyňa riaditeľa - rovna@szsdk.sk

   • PSYCHOLOGICKÁ POMOC

   • ORAVSKÁ POMOC

   •  
   • ČASOPIS KAM PO STREDNEJ

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje