• ZAUJÍMAVÉ EXKURZIE
    • ADELI Medical Center v Piešťanoch
    • Výučba PRVEJ POMOCI
    • ČASOPIS UZLÍK
    • Priateľstvo, nadšenie, tvorivosť, spolupráca, poznanie, ciele, radosť...
     Nájdete nás aj na Facebooku.
     • EXKURZIA V ROOSEVELTOVEJ NEMOCNICI A V SUSCCH

      NEZABUDNUTEĽNÁ EXKURZIA

      Dňa 12. 5. 2022 sme sa my žiaci 1. B triedy zúčastnili odbornej exkurzie - návštevy OUP vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici a v Stredoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb v Banskej Bystrici pod vedením pani profesorky Mgr. Kataríny Bedrichovej a Mgr. Ivety Žufkovej. Exkurziu pre nás zorganizovala naša triedna PhDr. Michaela Vicáňová, PhD. začo aj jej nesmierne ĎAKUJEME! Tento deň nám priniesol mnoho nových skúseností, vedomostí a zážitkov. Hneď na začiatku nás privítala staničná sestra, ktorá bola veľmi milá a sprevádzala nás počas celej našej exkurzie. Aké zážitky si odniesli spolužiaci? Ponúkame vám niektoré z nich... Janka Betíková, 1. B

     • REZIDENCIA NESTOR ZÁZRIVÁ

      Dňa 12.5. 2022 študenti 1.SAN, pod vedením PhDr. Márie Hudecovej, Mgr. Lenky Dančovej, Mgr. Ingrid Kahanovej, navštívili zariadenie pre seniorov " Rezidencia Nestor Zázrivá". Exkurziou nás sprevádzala vedúca sestra Mgr. Veronika Podbrežná, ktorá po úvodnej prezentácii zariadenia ochotne zodpovedala všetky zvedavé otázky našich študentov. Po prehliadke priestorov zariadenia sme sa aj osobne presvedčili, že v lone prekrásnej oravskej prírody sa nachádza bezpečné a útulné miesto pre seniorov. Moderné zariadenie, spĺňa požiadavky aj náročných klientov, samozrejmosťou je kvalitná a pestrá strava, maximálne odborná ošetrovateľská starostlivosť, individuálny prístup, pestrý kultúrny program, rehabilitácie, terapia prácou, relaxačné aktivity... Ďakujeme Mgr. Veronike Podbrežnej za jej čas a krásnu exkurziu. Mgr. Ingrid Kahanová

     • EXKURZIA V SADROVNI

      Dňa 11. 5. 2022 sa I. A zúčastnila exkurzie v sadrovni v DONsP pod vedením triednej učiteľky Mgr. Ľ. Michalicovej a PhDr. A. Jarabákovej. Mali sme možnosť priamo vidieť, ako správne naložiť sadrový obväz a dlahy. Ošetrovatelia nám tiež ochotne ukázali rôzne druhy dláh, nástroje, špeciálny materiál, ktorý používajú pri práci. Exkurzia sa nám veľmi páčila a sme radi, že sme mohli vidieť tento praktický výkon priamo v nemocnici. Rebeka Revajová, I.A.

     • MIESTO ZÁZRAKOV

      Pod organizačným vedením triednej učiteľky Mgr. Janky Povalovej a pedagogického dozoru Mgr. Kataríny Bedrichovej študenti 2. B triedy navštívili 11. 5. 2022 ADELI Medical Center - medzinárodné rehabilitačné centrum, ktoré sa špecializuje na liečbu pacientov s neurologickými poruchami pohybu. (Rehabilitačné centrum pre deti a dospelých s poškodeniami mozgu a centrálnej nervovej sústavy, pre stavy ako cievna mozgová príhoda, kraniotrauma, bdelá kóma, predčasniatka...) Naši študenti spoznali nielen vysokú profesionalitu a odbornosť, ale aj radosť z úspechu a pokroku pacientov, ktorá vychádza srdcom k srdcu, pohľadom k pohľadu, pohladením, úprimným záujmom... Ich výsledky sú úžasné, preto sa nemožno diviť, že do ADELI prichádzajú ľudia z celého sveta, dokonca aj zo Švajčiarska, Saudskej Arábie, Kuvajtu, Egypta, Brazílie, USA, Kanady... (Viac o tomto „mieste zázrakov“ sa dozviete v časopis

     • TEÓRIA V PRAXI

      Dňa 9. 5. 2022 sme my žiaci 2. A v rámci výchovnovzdelávacieho procesu navštívili Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb v Dolnom Smokovci pod vedením pani profesorky Mgr. L. Záhorovej a Mgr. M. Snovákovej. Naša exkurzia dopadla nad naše očakávania. Príjemný kolektív a mnoho milých ľudí nás vítalo pri vstupe do budovy Národného ústavu. Počas našej exkurzie nás sprevádzala vedúca sestra Mgr. Hrabovská, ktorá nás na úvod cez prezentáciu zoznámila s cieľom, významom a bližším spoznaním ich zariadenia. Po krátkom predstavení ústavu v Dolnom Smokovci sme si spoločne prezreli jeho časti. Videli sme ubytovanie, kde sú mamičky spolu s deťmi počas pobytu, rehabilitačné miestnosti, herne a prekvapilo nás, že je tam aj bazén a sauna. Prešli sme si aj priestory, kde sa detičky vzdelávajú, miesta, kde prebieha diagnostický a liečebný proces. Vo vonkajších priestoroch sme poobdivova

     • UČÍME SA KAŽDÝ DEŇ

      Život po cievnej mozgovej príhode

      Po mozgovej príhode dôjde zvyčajne k závažnej poruche pohybu, koordinácie a tiež k narušeniu vzpriameného stoja a chôdze. Lekári dokážu pomocou liekov tlmiť bolesť, bolestivé svalové stuhnutia a kŕče, ale pohybové funkcie treba obnovovať a trénovať dlhodobou cielenou rehabilitáciou. Vo štvrtok 5. 5. 2022 k nám prišla pani Bc. Brodňanská, aby nám ukázala niečo nové o polohovaní pacienta po cievnej mozgovej príhode. Počas prednášky sme boli oboznámení, ako správne polohovať pacienta, predchádzať dekubitom a ako cvičiť s takýmto pacientom. Dozvedeli sme sa veľa užitočných informácií, vďaka ktorým môžeme pacientom s cievnou mozgovou príhodou pomôcť. Ďakujeme našej triednej Mgr. Ľudmile Michalicovej za sprostredkovanie tejto zaujímavej prednášky. Vanesa Stasová, Rebeka Revajová, foto Anna Serdelová, I.A

     • SILNÁ RUKA STREDOŠKOLÁKOV 2022 – MÁME ZLATO!

      V celoštátnom finále súťaže Silná ruka stredoškolákov, ktoré sa konalo 29. 4. 2022 v Košiciach, naša študentka Sára Pukajová z 3. A získala zlatú medailu v kategórii do 60 kg! Srdečne blahoželáme aj trénerovi PaedDr. Matúšovi Takáčovi, ktorý opakovane už niekoľko rokov pripravuje zlaté celoslovenské finalistky. Pekné umiestnenie si z Košíc priniesli aj naše dievčatá z 1. B - Nikoleta Horemužová sa umiestnila na 5. mieste v kategórii nad 60 kg, Natália Hucíková v kategórii do 60kg na 6. mieste a Ema Bakalová v kategórii nad 60 kg sa umiestnila tiež na 6. mieste. Ešte raz BLAHOŽELÁME a tešíme sa, že znova aj tento rok putovalo celoslovenské zlato na Strednú zdravotnícku školu v Dolnom Kubíne. Jednoducho, zdravotníčky sú TOP!

     • MAŤ SRDCE NIELEN ANATOMICKY

      1. HUMANITÁRNE ZBIERKY pre vojnových utečencov z Ukrajiny

      - 25. 2. 2022 sme sa rozhodli pridať k výzve Spišskej katolíckej charity, ktorá sa snaží pomôcť vojnovým utečencom z UA s ubytovaním, materiálne aj komunikáciou. Vyhlásili sme zbierku oblečenia, obuvi, hygienických potrieb a potravín pre ženy a deti - zimnej obuvi, drogérie a trvanlivých potravín pre ľudí, ktorí to najviac potrebujú;

     • POMOC PRE DETI A MAMY Z UKRAJINY

      ĎAKUJEME všetkým žiakom a zamestnancom školy, ktorí sa zapojili do zbierky na pomoc vojnou skúšanej Ukrajine. Dňa 29. 4. 2022 sa nám podarilo naložiť plné nákladné auto potrebného oblečenia, obuvi a hygienických potrieb pre ukrajinské ženy a deti, ktoré našli útočisko v rodinách v Rožňavskej diecéze. Odvoz zabezpečil pán Rastislav Kubala pre saleziánske združenie - Inštitút dcér Márie Pomocnice, ktoré je sprostredkovateľom pomoci pre ľudí v núdzi a vojnových odídencov. PhDr. A. Jarabáková

     • JARNÉ UPRATOVANIE MESTA

      Pri príležitosti Dňa Zeme sa študenti našej zdravotníckej školy pod organizačným vedením Mgr. L. Záhorovej a Mgr. P. Karcolovej zapojili do akcie mesta Dolný Kubín – SPOLOČNÉ JARNÉ UPRATOVANIE A SKRÁŠĽOVANIE MESTA. „Fľaše, dáždnik, cigarety a dokonca zdravotnícke pomôcky. Takýto odpad už nie je iba na smetiskách či popri cestách, ale rovno v blízkosti nemocnice a našej školy. Životné prostredie pre nás znamená niečo krásne, o čom treba viac rozprávať. Príroda nám dáva život, a preto sa o ňu musíme starať. Aj preto sme sa 29. apríla 2022 triedy 2. A a 2. B zapojili do upratovania týchto areálov. Užili sme si veľa zábavy, ale hlavne práce a zhrozených pohľadov nad množstvom vyzbieraného odpadu. Vyzbierali sme veľa vriec a aspoň takýmto spôsobom prispeli k pomoci našej planéte. Budeme veľmi radi, ak sa takáto možnosť znova naskytne, a dúfame, že sa ku nám pripoja aj ďalší. Ešte raz ďakuje

     • DEŇ NARCISOV 28. 4. 2022

      Študenti 3. A triedy sa spolu s vyučujúcimi Mgr. Monikou Hackenbergovou a Mgr. Ľudmilou Michalicovou vybrali do ulíc mesta Dolný Kubín, aby podporili 26. ročník Dňa narcisov – zbierky na pomoc slovenským onkologickým pacientom a ich rodinám. V uliciach mesta Dolný Kubín sme vyzbierali 1808,44 eur! Ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodli prispieť!!! Onkologickým pacientom posielame odkaz, že na nich myslíme a majú našu podporu. Prispievať môžete aj naďalej až do 6. 5. 2022, a to zaslaním SMS na číslo 848 alebo na účet SK09 0900 0000 0054 5454 5454. Viac o možnostiach prispenia i o tom, ako pomáha Liga proti rakovine, nájdete na www.dennarcisov.sk.

     • PRIVÍTALI SME ICH CHLEBOM A SOĽOU

      „Slovan sa svojom seje, i žne len na svojom, cudzie nežiada...“ Tento dávny zvyk starých Slovanov, ktorí nikdy neviedli dobyvačné vojny, vážili si ľudský život, mier, slobodu, prírodu, zem - danú im od Boha, sme chceli oživiť a pripomenúť si aj v súčasnosti. Práve preto sme našich hostí – pedagógov zo Strednej školy Ivana Vazova z Burgasu, ktorí prišli do našej školy 27. 4. 2022 v rámci projektu Erazmus+, privítali chlebom a soľou. „Aj my máme taký zvyk,“ povedali nám so záujmom a spolupatričnosťou, keď ochutnávali slovenský domáci chlebík. Samozrejme, veď sme predsa Slovania. Kultúrny program, ktorý si pripravili naše budúce zdravotníčky na privítanie, potešil nielen našich hostí. V nejednom oku sa zaleskla aj slzička... Ďakujeme našim priateľom z Bulharska, že si vybrali práve našu zdravotnícku školu, a všetkým, ktorí sa zapojili do tohto projektu. Veď Erazmus+ je práve o tom – o pri

     • ÚŽASNÉ PREKVAPENIE VEĽKÉHO CHOČA

      Keďže predpoveď počasia hlásila sobotu bez dažďa, rozhodli sme sa to využiť. Náš štart sa začal vo Valaskej Dubovej a cieľom bol Veľký Choč. Zrána nás chytil jemný dážď s hmlou. Začali sme sa obávať, že z vrcholu nič neuvidíme, ale hory a počasie nám boli naklonené a po našom výstupe nás čakalo milé prekvapenie. Priamo pred našimi očami sa hmla rozplynula a my sme mohli byť svedkami krásnej inverzie. S menšími prestávkami sme to všetko zvládli a ako odmenu nás pani profesorka zobrala na pizzu. Už teraz sa tešíme na ďalšiu spoločnú túru plnú zážitkov. Chceme sa poďakovať pani profesorke Mgr. L. Záhorovej za zorganizovanie a naplánovanie tohoto krásneho výletu plného skvelých zážitkov a dúfame, že sa nabudúce stretneme v hojnejšom počte...
      Viktória Marettová, 2.A

     • OCENENÉ PRIMÁTOROM MESTA

      „Ak sa človek má stať človekom, musí sa vzdelávať,“ povedal učiteľ národov J. A. Komenský. Po dvoch rokoch pandémie primátor Dolného Kubína Ing. Ján Prílepok pri príležitosti Dňa učiteľov v roku 2022 znova oceňoval pedagógov Dolného Kubína. Za našu strednú zdravotnícku školu bola za dosiahnuté úspechy vo výchove a vzdelávaní ocenená MUDr. Mária Lalinská a Mgr. Alena Majdišová. SRDEČNE BLAHOŽELÁME A ĎAKUJEME, ŽE STE MEDZI NAMI!

     • BURZA OBLEČENIA

      Mnohí z nás mali oblečenie, ktoré už nepotrebovali. Preto sme si 12. - 13. 4. 2022 pripravili burzu oblečenia. Vymeniť či predať veci medzi sebou je dobrý nápad nielen na to, ako môže poslúžiť ďalej, ale aj na to, ako niekomu spraviť radosť. Naša burza prebiehala dva dni, zúčastnilo sa jej naozaj veľa žiakov. Predávajúcich alebo kupujúcich. Myslím si, že obe strany boli veľmi spokojné. Mne aj mojim spolužiakom sa táto akcia veľmi páčila. Mnoho z nás si našlo nové outfity do svojich šatníkov. Na svoje si prišli rovnako chlapci ako aj dievčatá. Množstvo šiat, tričiek a iného si našli nového majiteľa. Burza má aj ten význam, že oblečenie, ktoré nepotrebujeme, nemusíme vyhadzovať, ale stačí ho posunúť ďalej. Týmto spôsobom môže slúžiť ešte veľa dní. Tým pádom táto burza nepomohla len nám žiakom osviežiť si svoje šatníky, ale pomohla aj odľahčiť prírodu. Myslím si, že viacerých by potešilo

     • DEŇ NARCISOV

      PODPORTE AJ VY DEŇ NARCISOV – 28.4.2022 – zbierka v uliciach Slovenska

      Milí kolegovia, rodičia, žiaci a priatelia školy,

      Deň narcisov sa vracia po dvoch rokoch pauzy späť do ulíc. Napriek neľahkej dobe, spôsobenej tak pandémiou ako i aktuálnou situáciou, denne vnímame, že onkologickí pacienti našu pomoc veľmi potrebujú. Na svete sú rôzne zbierky, avšak pre slovenských onkologických pacientov je práve zbierka Deň narcisov tá najvzácnejšia. Tento rok ju Liga proti rakovine realizuje opäť aj v uliciach. Prispieť môžete aj zaslaním SMS na číslo 848 – od 21.4. do 6.5.2022. Viac o možnostiach prispenia i o tom, ako pomáha Liga proti rakovine, nájdete na www.dennarcisov.sk.

     • UMELCI MEDZI NAMI

      Ďakujeme pánovi Antonovi Vavrečanovi, študentovi v odbore sanitár, za krásnu veľkonočnú výzdobu. Tohto veľkonočného zajačika a mnohé iné umelecké predmety vyrába sám. Je to jeho hobby, ktoré nielen jemu, ale aj nám ostatným robí veľkú radosť.

     • BUĎ ECO-FRIENDLY...

      Buď eco-friendly a zmeň svoju budúcnosť spolu s nami!

      Nosenie plátenných tašiek či nakupovanie v sekáčoch už nie je iba nejaký zahraničný trend. Postupne sa krok po kroku učíme, ako žiť v súlade s prírodou.

      Túto potrebu si všimol ako prvý Gaylord Nelson už v roku 1970. Už vtedy zistil, aké je rozsiahle poškodenie životného prostredia prostredníctvom snímok z kozmu, dokumentujúcimi krehkosť a zraniteľnosť Zeme. Jeho cieľom sa stalo odhodlanie pripomenúť ľuďom, že my všetci sme súčasťou prírody a že jej zdroje nie sú nevyčerpateľné.

  • Partneri

   • asociácia stredných zdravotníckych škôl SR
  • SRDCOM ZDRAVOTNÍK

   Detské centrum Slovensko - 2 percentá z dane - komu 2 percentá

   ĎAKUJEME :-)

   • ZRIAĎOVATEĽ

   • VIRTUÁLNA PREHLIADKA

   • STANTE SA NAŠÍM FANÚŠIKOM

   •    

   • ČASOPIS UZLÍK

   • DofE

   • ORAVSKÁ POMOC

   •  
   • ČASOPIS KAM PO STREDNEJ

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje