• ZAUJÍMAVÉ EXKURZIE
    • ADELI Medical Center v Piešťanoch
    • Výučba PRVEJ POMOCI
    • ČASOPIS UZLÍK
    • Priateľstvo, nadšenie, tvorivosť, spolupráca, poznanie, ciele, radosť...
     Nájdete nás aj na Facebooku.
     • SILNÉ RUKY ZDRAVOTNÍČOK

      Najsilnejšiu ruku zo stredoškoláčok má Sára Pukajová z 3. A. 8. 4. 2022 v okresnom kole súťaže „Silná ruka stredoškolákov“, ktoré sa konalo na Obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne, získala Sára 1. miesto v kategórii do 60 kg. Vybojovala si tak postup do celoslovenského kola, ktoré sa bude konať 29. 4. 2022 V Košiciach. Sára pochádza z Kňažej a jej najsilnejšou rukou je pravačka. „Rada športujem alebo chodím na turistiku. Trénujem tak dvakrát do týždňa,“ prezradila nám. Do celoslovenského kola postúpila aj Nikoleta Horemužová z 1. B, ktorá sa v kategórii nad 60 kg umiestnila na 3. mieste. Obom dievčatám blahoželáme a držíme palce! Viac sa dozviete v časopise Uzlík, v ktorom vyspovedáme dievčatá aj ich trénera PaedDr. Matúša Takáča. (rb)

     • DEŇ ZDRAVIA

      Zdravie je to najcennejšie, čo máme... Pripomenuli sme si to na zdravotno-výchovnom podujatí „Deň zdravia“, ktoré v dňoch 12. 4. - 13. 4. 2022 zorganizovali šikovní budúci zdravotníci 3. A triedy Strednej zdravotníckej školy v Dolnom Kubíne. Podujatie bolo zamerané na primárnu prevenciu, zdravie a zdravý životný štýl. Cieľovou skupinou boli študenti druhého a tretieho ročníka Obchodnej akadémie v Dolnom Kubíne. Naši žiaci učili svojich rovesníkov základy prvej pomoci, merali krvný tlak, pulz, telesnú teplotu... Pomocou špeciálnej UV lampy overovali správnosť techniky hygieny rúk. Smokerlyzerom vyšetrili hladinu CO vo vydychovanom vzduchu, oximetrom zmerali nasýtenie krvi kyslíkom, výpočtom BMI pomohli odhaliť nezdravý životný štýl... Ďakujeme študentom 3. A triedy za peknú reprezentáciu školy. Mgr. Ingrid Kahanová

     • FINANČNÁ POMOC UKRAJINSKÝM MAMÁM A ICH DEŤOM

      Za osem dní od vyhlásenia zbierky sme v našej Strednej zdravotníckej škole v Dolnom Kubíne vďaka darcom vyzbierali 260 eur pre ukrajinské maminy a ich deti. 10. 4. 2022 sme ich zmenili na potravinové poukážky, odovzdali pani riaditeľke Ing. A. Bellovej, ktorá ich dala ukrajinským mamám, aby za ne kúpili to, čo potrebujú pre svoje deti. SRDEČNE ĎAKUJEME VŠETKÝM DARCOM!!! Zbierka pokračuje ďalej... Bohužiaľ, aj ruská agresia... S blížiacimi sa veľkonočnými sviatkami Vám zároveň prajeme aj ich pokojné a harmonické prežitie v kruhu rodiny a svojich blízkych. Nie každý má to šťastie... Svoje finančné dary môžete priniesť k nám do školy na vrátnicu, kde ich transparentne evidujeme. Tel. č. na pani zástupkyňu PhDr. S. Rovnú: 0917557194. Z CELÉHO SRDCA VÁM ĎAKUJÚ UKRAJINSKÉ MAMY!!! Na internáte SOŠ polytechnickej v Kňažej je ubytovaných veľa detičiek od drobcov až po 17 rokov. Ak máte doma preby

     • OCENENÁ ŽILINSKÝM SAMOSPRÁVNYM KRAJOM

      Pri príležitosti Dňa učiteľov 7. 4. 2022 v Žiline bola naša pani zástupkyňa a dlhoročná koordinátorka žiackej školskej rady PhDr. Iveta Košarišťanová ocenená Žilinským samosprávnym krajom. Ocenenie za tvorivú a obetavú prácu v školstve jej odovzdala predsedníčka ŽSK Ing. Erika Jurinová. SRDEČNE BLAHOŽELÁME A TEŠÍME SA! PhDr. Iveta Košarišťanová celým svojím srdcom, konaním a aktivitami rozvíja kladné ľudské vlastnosti, prosociálnosť, empatiu, kreativitu u detí a mládeže v regióne Orava. Jej kresťanské cítenie, viera a láska k ľuďom ju vedú cestou, ktorá napĺňa radosťou životy nás ostatných. Okrem svojich troch synov, z ktorých vyrastajú úspešní športovci (futbal, karate, florbal), s láskou, obetavosťou a nadšením vychováva aj iné deti. Či už ako dobrovoľníčka s eRkármi v Tvrdošíne a okolí, alebo ako učiteľka na Strednej zdravotníckej škole v Dolnom Kubíne. V jej srdci žiari slnko, ktor

     • ZBIERKA NA POMOC UKRAJINE POKRAČUJE

      Od 4. 4. 2022 organizujeme aj finančnú zbierku pre ukrajinské mamy a deti. Vaše finančné dary môžete priniesť do školy, kde ich transparentne evidujeme a následne zmeníme na potravinové poukážky.

      Milí priatelia, ďakujeme Vám, že sa zapájate do zbierky na pomoc pre ženy a deti z Ukrajiny! ZBIERKA POKRAČUJE ĎALEJ! Na Oravu prichádzajú ďalší utečenci pred vojnou. Sú to maminy s deťmi vo veku od 2 – 18 rokov. Majú len jedno oblečenie – to, čo majú na sebe. Preto Vás prosíme, SÚRNE POTREBUJÚ oblečenie: spodná bielizeň, ponožky, pyžamá, tričká, mikiny, tepláky, papuče, nohavice, vetrovky, JARNÉ OBLEČENIE A OBUV. Môžete doniesť aj hračky/hry pre deti (2. stupeň ZŠ). Taktiež potrebujeme aj oblečenie pre ženy a dievčatá. Potrebné sú aj trvanlivé potraviny, drogéria, posteľná bielizeň, vankúše, periny... Svoje dary môžete nosiť kedykoľvek ku nám na Strednú zdravotnícku školu v Dolnom Kubíne, M. H

     • EXKURZIA RÝCHLEJ ZÁCHRANNEJ SLUŽBY

      Dňa 4. 4. 2022 sa nám podarilo zorganizovať exkurziu záchrannej zdravotnej služby. Ďakujeme Mgr. Andrei Vojtasovej z Rýchlej záchrannej služby zo Zákamenného za ukážku celej sanitky, ale aj kolektívu RZP, ktorý vtedy slúžil. Exkurziu zorganizoval Andrej Vojtas z 3. A spolu s maminou. Zdravotnícky tím z 3. A srdečne ďakuje. Bolo to veľmi zaujímavé a poučné!

     • NOVÉ TITULY V ŠKOLSKEJ KNIŽNICI

      Milí čitatelia, pozývam Vás do školskej knižnice, v ktorej máme nové knižné tituly. Teším sa na Vás! Mgr. J. Lissová

      - Afsharová, T.: Perla v piesku - Rachab to zistila, keď ju ako pätnásťročnú predal na prostitúciu jediný muž, ktorého ľúbila a dôverovala mu – jej otec. Vďaka svojej inteligencii a starostlivému plánovaniu bola v tom, čo jej zraňovalo srdce, úspešná a v mladom veku dosiahla nezávislosť. A zaprisahala sa, že už nikdy nebude dôverovať mužovi.

     • OBJAVOVANIE JARI

      26. 3. 2022 Šútovský vodopád

      V sobotu 26. 3. 2022 sme boli na turistickom výlete z krúžku pani učiteľky Mgr. Janky Povalovej Spoznaj Slovensko. Naša zostava bola v hojnom počte. Boli sme sa očariť krásami Malej Fatry na Šútovskom vodopáde. So svojou výškou 38 metrov sa stal najvyšším vodopádom v Malej Fatre. Jeho zdrojom sú Mojžišove pramene a menšie horské bystriny, ktoré pramenia na východnej strane Malej Fatry. Cestou sme narazili na mnoho stôp lesných zvierat, ale mali sme ochrancu v podobe rozkošného psíka menom Buddy. Počasie nám vyšlo v ústrety a bol krásny slnečný deň. Cestou naspäť sme sa osviežili džúsom a pani učiteľka nám na pamiatku kúpila krásne drevené píšťalky. Už sme sa medveďov nebáli, lebo sme si pískali. Užili sme si tento turistický výlet určite všetci a myslím, že môžem aj za ostatných povedať, že si takýto pekný turistický výlet chceme zopakovať. Timea Šinalová,

     • ČISTÉ RUKY ZACHRAŇUJÚ ŽIVOT

      Porozmýšľajme, čo robíme s našimi rukami. Dňa 24. 3. 2022 sme spolu s medical advisor Mgr. Veronikou Kyjacovou, PhD. z firmy Hartman absolvovali školenie o správnej technike hygienického umývania a dezinfekcie rúk, o ochrane a ošetrovaní pokožky a používaní rukavíc ako účinnou prevenciou nozokomiálnych nákaz. Počas tohto školenia sme boli oboznámení s praktickým používaním Derma Lite Check Box na fluorescenčné testovanie správnosti dezinfekcie rúk pomocou UV svetla. V súvislosti s pandémiou koronavírusu vydala WHO usmernenie na zlepšenie kvality hygieny rúk. Všetci zdravotnícki pracovníci by mali mať podľa Svetovej zdravotníckej organizácie neustále na pamäti „5 momentov hygieny rúk“. Školenie zahŕňa všetky situácie, v ktorých musia zdravotnícki pracovníci dodržiavať dezinfekciu rúk. Riešenie má preto v rukách každý z nás. Dozvedeli sme sa, že efektívnejším spôsobom je alkoholová de

     • ČARO FARMAKOLÓGIE

      Čo ukrýva lekáreň? Dňa 21. 3. 2022 do triedy 2. B zavítala pani lekárnička PharmDr. Dagmar Badáňová, ktorá pracuje v lekárni od roku 2002. Odprednášala nám zaujímavú prezentáciu o liekoch, ich formách, spôsobe podania a ďalších zaujímavostiach. Pomedzi to nás obohatila aj svojimi poznatkami a skúsenosťami z praxe. Priniesla nám množstvo liekov na ukážku, či už išlo o lieky v tuhej, polotuhej alebo tekutej forme. Dozvedeli sme sa mnoho informácií o receptoch a e-receptoch, z akých častí sa lekáreň skladá a ako to tam približne funguje. V mene celej triedy 2. B by sme sa chceli pani lekárničke poďakovať za krásnu a hlavne obohacujúcu prednášku, ktorá nám doplnila poznatky o liekoch a možno niektorým ukázala aj smer ďalšieho štúdia. Veľké poďakovanie patrí aj našej triednej Mgr. Janke Povalovej za sprostredkovanie tejto zaujímavej prednášky. Bol to veľmi užitočne strávený čas. Ďakujeme! K

     • OSLÁVME ŽIVOT SPOLOČNE A PRIPNIME SI BIELU STUŽKU

      Život má svoju hodnotu v každom veku a štádiu, nielen vtedy, ak prináša radosť, nielen vtedy, ak dokáže vyprodukovať hodnoty alebo peniaze. Každý život si zaslúži úctu. Chcem len pripomenúť fakt, že každý život popri svojej nevyčísliteľnej hodnote potrebuje NÁDEJ. Nádej je to, čo dokáže pohnúť miliónmi ľudí. Každý život potrebuje nádej, že ho má niekto rád, nádej, že sa mojim blízkym nič zlé nestalo a sú živí a zdraví. Vráťme sa k jeho skutočnej hodnote v každom veku a v každom štádiu. Mgr. Ľudmila Michalicová, koordinátorka VMR

  • Partneri

   • asociácia stredných zdravotníckych škôl SR
  • SRDCOM ZDRAVOTNÍK

   Detské centrum Slovensko - 2 percentá z dane - komu 2 percentá

   ĎAKUJEME :-)

   • ZRIAĎOVATEĽ

   • VIRTUÁLNA PREHLIADKA

   • STANTE SA NAŠÍM FANÚŠIKOM

   •    

   • ČASOPIS UZLÍK

   • DofE

   • ORAVSKÁ POMOC

   •  
   • ČASOPIS KAM PO STREDNEJ

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje