• ZAUJÍMAVÉ EXKURZIE
    • ADELI Medical Center v Piešťanoch
    • Výučba PRVEJ POMOCI
    • ČASOPIS UZLÍK
    • Priateľstvo, nadšenie, tvorivosť, spolupráca, poznanie, ciele, radosť...
     Nájdete nás aj na Facebooku.
     • Vianočné a novoročné priania

      "Požehnané a láskou naplnené vianočné sviatky a v novom roku 2023 hojnosť zdravia, pokoja a šťastných dní... "

      Ďakujem za spoluprácu zamestnancom školy, žiakom, rodičom a všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k efektívnemu chodu školy počas celého roka 2022.

      Užite si dar rodinnej pohody, šťastia, radosti a voľných dní počas celých prázdnin a teším sa na pokračovanie školského roka od 9.1. 2023.

     • ČARO VIANOC

      Vianoce nám už klopú na dvere, a my sme sa rozhodli spoločne osláviť tieto krásne sviatky. Pripravili sme si program na posledný deň, kedy sme sa zišli všetci spolu v budove našej školy. Vianočná besiedka nám priniesla čaro Vianoc, tanec, spev, zábavné zobrazenie popolušky či príchod pastierov do Betlehema. Tiež si nás ešte otestovali naši profesori pomocou kvízu Kahoot. Tu sa naviac ukázala 4.B, tí vedeli veľa informácií nielen o škole, ale i o našich profesoroch. Spolu sme si zaspievali, zasmiali sa, a užili sme si posledné chvíle pred Vianocami, ale i v tomto roku. Na záver riaditeľ školy Mgr. Alojz Šutý ocenil výhercov školských súťaží a aktívnych študentov našej školy. Ďakujeme všetkým, ktorí prišli s nami stráviť tento čas, bolo to nádherné! Prajeme vám šťastné a veselé Vianoce a nový rok plný zdravia, lásky a úspechov.

     • POKRAČUJEME VO VZDELÁVANÍ

      Dňa 19.12.2022 sa študenti III.A a I.V zúčastnili školenia firmy HARTMAN o hygiene a dezinfekcii rúk, ktoré viedla PhDr. Kyjacová. Školenie bolo pre študentov prínosom a po teoretickej prednáške bola možnosť vyskúšať si dezinfekciu rúk aj prakticky pod kontrolou UV lampy. Týmto by som sa chcela poďakovať PhDr. Hudecovej za sprostredkovanie školenia.

     • VIANOČNÝ STOLNOTENISOVÝ TURNAJ

      V stredu ráno sme sa stretli na stolnotenisovom turnaji pri vianočnom stromčeku. Turnaja sa zúčastnili naši študenti, študentky, profesori aj pán riaditeľ. Najlepší pinpongista sa stal Dávid Ďaďo z 1.B. a medzi dievčatami bola najšikovnejšia Vanesa Džubeková z 1.B. Víťazom gratulujeme a tešíme sa na ďalšie turnaje napríklad v kalčete dvojíc.

     • BURZA STREDNÝCH ŠKÔL NA ZŠ S MŠ V ORAVSKEJ LESNEJ

      Radi sme prijali pozvanie na burzu SŠ, ktorú organizovala pre svojich žiakov a ich rodičov ŽŠ s MŠ v Oravskej Lesnej 13.12.2022. Na jej začiatku sme mali obavy o malý počet účastníkov, avšak do triedy, kde sme prezentovali našu školu prišlo veľké množstvo záujemcov, dokonca aj takých, ktorí nám povedali: „A teraz presne viem, kde chcem študovať – u vás“. Sme radi, že môžeme ukazovať bohatú aktivitu našej školy žiakom aj ich rodičom, a tak im pomôcť vybrať si študovať to, čo ich bude naozaj baviť!

     • EXKURZIA NA PSYCHIATRICKOM ODDELENÍ V HORNOORAVSKEJ NEMOCNICI TRSTENÁ

      Vo štvrtok sme sa celá trieda 4.B zúčastnili exkurzie. Táto exkurzia bola zaujímavá tým, že sme sa boli pozrieť ako to beží na psychiatrickom oddelení v HONsP. Bola som príjemne prekvapená, ako to tam vyzerá. Vždy som sa nejako vo vnútri tohto oddelenia, ale po tejto návšteve som sa utvrdila v tom, že nemôžte mať voči ničomu predsudky. Celý čas nás sprevádzala veľmi milá vedúca sestra a ukázala nám každý kúsok ich oddelenia. Vypočuli sme si rôzne “zážitky” a skúsenosti, ktoré sa im podarilo prežiť a veru nebolo to všetko vtipné alebo dvakrát príjemné. Ďakujeme, že sme dostali príležitosť zažiť si to na vlastnej koži a vidieť, že nie všetko je možno tak, ako si myslíme. Žiaci 4.B

     • VIANOČNÁ VIEDEŇ

      Naša trieda si 12.12. naplánovala výlet na vianočné trhy a samozrejme, kde majú krajšie vianočné trhy a staršiu tradíciu ako vo Viedni. Naša cesta začala už v skorých ranných hodinách, pretože sme sa báli nepriaznivého počasia na cestách. Už o 10,00 sme pricestovali do tohto krásneho mesta. Najskôr nás čakala prehliadka múzea, kde mali úžasné expozície, ktorých opisy boli po nemecky alebo anglicky. Sme vzdelaní a predkladali sme si to ako sa dalo, preto nečudo, že podľa nášho prekladu sa človek v 15. storočí živil mamutmi J J Neskôr sme navštívili trhy na Radničnom námestí. Trhy boli nádherné. Zima a mráz nás vyhnali o niečo skôr ako sme plánovali, ale vychutnali sme si každú minútu vo Viedni. Návštevu týchto trhov odporúčame všetkým z vás a ďakujeme našim pani profesorkám Mgr. Karcolovej a Mgr.Povalovej za organizáciu tohto krásneho výletu.

     • ENVIRO ZÁBAVNOU FORMOU

      V týchto dňoch na našej škole v rámci environmentálnej výchovy prebieha projekt o znížení spotreby energií a závislosti od fosílnych palív. Naši študenti z 3.A, Rebeka Kormaňáková, Patrícia Šimurdová, Laura Kojdiaková a Andrej Hurťák si pre žiakov našej školy pripravili zaujímavú prezentáciu na tému šetrenia energií a kvíz prostredníctvom ktorého si na záver študenti mohli preveriť a upevniť svoje získané vedomosti.

     • KONFERENCIA POĎ S NAMI A ZAŽI DOBROVOĽNÍCTVO

      Dňa 13.12.2022 sme sa zúčastnili konferencie Poď s nami a ZAŽI DOBROVOĽNÍCTVO, ktorá sa konala v Žiline. Už na začiatku nás uvítali veľmi príjemní organizátori, ktorí nás uviedli do programu a postupne si volali členov organizácií, ktorí nám ukázali, že sú aj iné možnosti dobrovoľníctva. Zistili sme nové veci a rôzne príhody zo života iných dobrovoľníkov. Po týchto prezentáciách nás čakalo výborné občerstvenie prichystané organizátormi, ktoré si všetci užili. Neskôr sme sa mohli porozprávať s členmi týchto organizácií osobne. Bol to príjemne strávený deň kedy sme sa naučili niečo nové.

     • AKADÉMIA PLUS

      Projekt “plus” nám dal základne informácie ohľadom našich, ale aj rodinných financií, s ktorými prichádzame do styku denno-denne. Snažili sa nám vysvetliť a naučiť nás základne veci, ako s financiami pracovať a rozumne hýbať, aby sme o naše úspory neprišli. Lektori nám veľmi profesionálne vysvetlili, kde sa naše financie strácajú a niekedy si to ani neuvedomujeme. Na konci prednášky sme mali možnosť formou “testíku” si zasútažiť o licenciu v ich akadémii. Myslím, že finančná gramotnosť je dôležitá pre nás všetkých a ľudia by mali ovládať základne informácie, aby sme všetci vedeli rozumnejšie financovať.

     • SLOBODNÍ

      My ako 3.B trieda veríme v to, že všetci svojim konaním dokáže dopomôcť ku zmene sveta k lepšiemu. Dňa 28.11.2022 sme si mali možnosť spolu so žiakmi všetkých tried našej školy pozrieť a vypočuť príbeh dvoch takýchto ľudí, ktorí ani nachvíľu nezaváhali a pomáhali ľudstvu k lepšiemu životu v období komunizmu. Boli to Vladimír Jukl a Silvester Krčméry, alebo aj „generáli tajnej cirkvi.” K ich činom ich viedla čistá láska. Láska k Bohu i blížnemu. Táto láska ich povzbudzovala k tomu, aby išli za svojím cieľom cez nemalé prekážky, prenasledovanie i mreže. Tento príbeh mnohých z nás inšpiroval k lepšiemu životu i vytrvalosti. Za túto úžasnú príležitosť, vďaka ktorej sme si uvedomili mnoho, a na ktorú len tak nezabudneme, sme naozaj veľmi vďační.

     • SPOLOČNE SA NÁM PODARILO VYZBIERAŤ 500€

      Dňa 7.12.2022 sa uskutočnili Mikulášske trhy, do ktorých sa zapojila celá škola. Žiaci nešetrili svojou kreativitou a vytvorili jedno krásne trhovisko a všade bola prítomná predvianočná atmosféra. Celou školou sa ozývali koledy a žiaci si na trhoch mohli vychutnať teplý punč, hranolky, wafle, palacinky, skvelé koláčiky či hot dogy. Mohli si kúpiť knihy, hračky, ale aj bižutériu. Celá akcia sa niesla v charitatívnom duchu, keďže všetky vyzbierané peniaze budú venované jednotlivcom a charitatívnym organizáciám, ktoré to najviac potrebujú. Vďaka všetkým študentom a zamestnancom školy sa podarilo vyzbierať krásnych 500€. Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do organizovania trhov alebo finančne prispeli. Všetkým patrí jedno obrovské ĎAKUJEME!

     • VIANOČNÁ POŠTA JEŽIŠKOVI

      Vianočnou poštou Ježiškovi väčšinou píšu deti svoje želania, čo by si priali dostať pod stromček na Vianoce. ALE môžu si želať aj „darčeky“ pre druhých... ČO VY BY STE ŽELALI DRUHÝM? Napíšte nám svoje želanie a zaveste ho na stromček pri našej redakcii Uzlík. Stačí papier, pero a trošku nitky, ktorou to zavesíte na konárik. Môže to byť anonymné alebo sa len podpísať menom, môžete aj priezviskom... Je to na Vás. Vaše želania ozdobia náš stromček a budú zverejnené v novom čísle časopisu Uzlík. VOPRED ĎAKUJEME! My sami sme tvorcami každého dňa aj našej budúcnosti... Ak na stromček zavesíte aj vianočnú ozdobu, budeme len radi... POTEŠÍ TO NÁS VŠETKÝCH...

     • NAVŠTÍVIL NÁS SV. MIKULÁŠ

      6. decembra navštívil našu školu sv. Mikuláš aj s jeho pomocníkmi anjelikmi a čertíkmi. Tak ako každý rok aj tento nezabudol priniesť košíky plné cukríkov, ktoré dostali všetci žiaci. Žiaci Mikuláša potešili básničkami a pesničkami a sľúbili, že budúci rok budú ešte lepší a stále budú poslúchať svojich učiteľov.

     • NOVÉ POZNATKY PRE NÁS

      V tento adventný čas mali možnosť žiaci 1.V. počuť a vidieť naozaj cenné informácie a rady od pani Bc. Brodňanskej, hlavnej fyzioterapeutky z DONsP, ktorá nám podrobne vysvetlila polohovanie a starostlivosť pri manipulácii s pacientom. Videli sme praktické ukážky, ktoré nám pomôžu pri profesionálnej starostlivosti o pacienta, ale aj to, ako odbremeniť pri tejto náročnej práci náš chrbát. Zároveň sme sa opakovane dostali k tomu, aká je v týchto ťažkých stavoch dôležitá podpora rodinných príslušníkov. A keď tieto elementy spolu fungujú, potom môže často nezvratný stav mať pozitívny progres .

  • Partneri

   • asociácia stredných zdravotníckych škôl SR
  • SRDCOM ZDRAVOTNÍK

   Detské centrum Slovensko - 2 percentá z dane - komu 2 percentá

   ĎAKUJEME :-)

   • ZRIAĎOVATEĽ

   • VIRTUÁLNA PREHLIADKA

   • STANTE SA NAŠÍM FANÚŠIKOM

   •    

   • ČASOPIS UZLÍK

   • DofE

   • ORAVSKÁ POMOC

   •  
   • ČASOPIS KAM PO STREDNEJ

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje