• ZAUJÍMAVÉ EXKURZIE
    • ADELI Medical Center v Piešťanoch
    • Výučba PRVEJ POMOCI
    • ČASOPIS UZLÍK
    • Priateľstvo, nadšenie, tvorivosť, spolupráca, poznanie, ciele, radosť...
     Nájdete nás aj na Facebooku.
     • ŠACHOVÁ MAJSTERKA Z 1. B

      Diana Viktória Košútová má 15 rokov a pochádza z Námestova. Má za sebou veľa úspechov v šachových turnajoch, a to na celoslovenskej aj medzinárodnej úrovni. 22. septembra 2023 k nim pribudla ďalšia ZLATÁ MEDAILA, tentoraz z Jesenného šachového turnaja, ktorý sa konal na CZŠ sv. Gorazda v Námestove. Diana je členkou šachového klubu ŠK Saleziáni Námestovo, ktorý v spolupráci s Oravskou šachovou školou a CZŠ sv. Gorazda v Námestove súťaž organizoval. Intenzívne hráva šach od desiatich rokov. Medzi jej ďalšie záľuby patria aj autá. Veľmi rada asistuje pri opravách motorov a sleduje novinky zo sveta automobilov. Svoj voľný čas rada trávi s rodinou a priateľmi. V budúcnosti by sa chcela stať zubnou lekárkou. Blahoželáme k 1. miestu a prajeme veľa ďalších úspechov!

     • Koučovací prístup učiteľov

      Kolektív učiteľov sa spoločne na začiatku školského roka rozvíjal v koučovacích prístupoch. Vďaka lektorovi Petrovi Seemannovi sme spoznali osobnostné modely, 3 typy mozgu, aktívne počúvanie, GROW proces a mnoho ďalších uvedomení. Na školení sme si užili mnohé uvedomenia aj počas interaktívnych cvičení. Veríme, že získané vedomosti a skúsenosti uplatníme v pedagogickej práci počas celého školského roka.

     • IMATRIKULÁCIA PRVÁKOV

      „... Ak sa niekedy stratíte v záplave anatomických pojmov, nezabudnite, že srdce je vždy niekde v strede, a smiech je najlepším liekom. Dnes sa začína vaša zábavná cesta k zdravotníckej mágii. Prajeme vám úspešný štart a množstvo radosti na tejto pestrej ceste...“ Natália Kytková, 2. A

      Aj tieto slová odzneli 14. 9. 2023 na imatrikulácii budúcich zdravotníkov. Za prítomnosti pána riaditeľa Mgr. Alojza Šutého prváci zložili slávnostný sľub. Jednohlasne s pravou rukou na srdci potvrdili, že budú rešpektovať, ctiť si a dodržiavať Etický kódex študentov Strednej zdravotníckej školy v Dolnom Kubíne. A TAKTO SA TO ZAČÍNA...

    • Riaditeľské voľno 18.9.2023
     • Riaditeľské voľno 18.9.2023

      V zmysle §150 ods. 5 Zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) dňa 18.09.2023 (pondelok) udeľuje riaditeľ školy riaditeľské voľno z organizačných dôvodov na zabezpečenie aktualizačného vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov našej školy.

      Riadne vyučovanie, bude pokračovať v utorok 19.09. 2023.

     • DOFE NA NAŠEJ ŠKOLE

      Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu. Ide o jeden z popredných programov pracujúcich s mladými ľuďmi, ktorý ich pripravuje na život a zamestnanie. DofE môže hrať kľúčovú rolu v rozvoji študentov mimo vyučovania prostredníctvom vytvárania príležitostí pre mládež na rozvíjanie ich zručností, zdravého životného štýlu, pomoci druhým a prostredníctvom zážitku z Dobrodružnej expedície. Za svoje úsilie sú študenti oceňovaní prestížnym certifikátom, ktorý má celosvetovú platnosť a hodnotu. Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu ráta s tým, že každý mladý človek má potenciál uspieť bez ohľadu na to z akého prostredia vychádza. Mladí ľudia, ktorí sa zapoja do programu, sa stávajú sebaistejšími, cieľavedomejšími, rozvíjajú svoje zručnosti v oblastiach ako komunikácia, riešenie problémov a líderstvo.

     • NEZABUDNUTEĽNÝ TRIEDNY VÝLET

      Náš dvojdňový školský výlet sa začal v skoré piatkové ráno cestou autobusom do hlavného mesta Maďarska. Budapešť je mesto plné pôsobivých pamätihodností a atraktívnych miest. Bol to náš posledný triedny výlet, ktorý bol viac než DOKONALÝ! Chceme sa srdečne poďakovať pani profesorke triednej Mgr. Janke Povalovej a Mgr. Kataríne Bedrichovej, ktoré nám tento výlet zorganizovali. Viac sa o našom školskom výlete dozviete v najnovšom vydaní časopisu Uzlík. Ďakujeme!

     • ZDOLALI SME MALÝ ROZSUTEC

      Túra na Malý Rozsutec bola pre mnohých z nás skúškou odvahy či dobrej kondície. Technicky predstavuje jednu z tých ťažších túr. Avšak nakoniec po náročnom výstupe bol ten pocit na vrchole Rozsutca neopísateľný. Slnečné počasie nám prialo a výhľady boli neskutočne krásne a zaujímavé. Dominoval predovšetkým susedný Veľký Rozsutec a pohľad do sedla Medzirozsutce. Všimli sme si i ďalšie malofatranské kopce Osnicu a Stoh. Na túto úžasnú túru budeme veľmi dlho spomínať. Ďakujeme sprevádzajúcim pedagógom. 3. A, 3. B

     • HISTORICKÝ EXKURZ KUBÍNOM

      Po stopách histórie Dolného Kubína sa vydali študenti prvého ročníka 7. 9. 2023. Spoznali miesto prvého stretnutia spisovateľky B. Slančíkovej – Timravy a P. O. Hviezdoslava, ktoré podrobne opisuje v novele Skúsenosť, pamiatku našich dejateľov si uctili na historickom cintoríne a v Oravskom múzeu P. O. Hviezdoslava sa dozvedeli veľa zaujímavostí zo života a tvorby vyšnokubínskeho rodáka. Nasledoval Park dejateľov a prehliadka Hviezdoslavovho námestia. Tešíme sa na pokračovanie nášho historického exkurzu, pretože v Dolnom Kubíne je ešte veľa čo objavovať.

     • EMÓCIE V MARKETINGU

      V prvých dňoch školského roka 2023/24 sme sa zúčastnili prednášky ,,Emócie v marketingu". Dozvedeli sme sa mnoho zaujímavých a podstatných vecí, ktoré sa týkajú podnikania. Veľa vecí v marketingu je ako chodiť po tenkom ľade... Treba si dávať na všetko pozor a rozmýšľať hlavou, nie emóciami. Ďakujeme pánovi lektorovi Ing. Dávidovi Vrtaňovi, PhD. predsedovi OZ Mladý podnikavec, že nám to objasnil, vysvetlil a ukázal, ako treba s marketingom a emóciami zaobchádzať.

     • Spoločne do nového školského roka!

      Kolektív zamestnancov sa pred školským rokom sústredil na hľadanie tímových hodnôt a sebarozvoja.

      Definovaním a pochopením spoločných tímových hodnôt: dôvery, úcty, férovosti, priateľstva, pozitívneho prístupu, slobody a zodpovednosti, sme rozvíjali naše tímové hodnoty.

      Hravými a aktivizujúcimi metódami sme objavovali spoločné talenty a vytvorili sme tímový semafor pre rozvoj tímových aktivít do nového školského roka. Za vedenie tohto workshopu srdečne ďakujeme lektorkám V. Sarvašovej, S. Jantelovej.

     • ŠKOLA PLNÁ ŽIVOTA začala nový školský rok 2023/2024!

      „Poznáte školu, ktorá je najťažšia a zároveň najlepšia? Je to ŠKOLA ŽIVOTA. Chcel by som, aby ste na našej škole ZAŽILI ŽIVOT. Aby ste sa učili pre život. Aby ste získali také vedomosti a zručnosti, ktoré v živote využijete. A keď toto dostanete, pochopíte, prečo víziou našej školy je ŠKOLA PLNÁ ŽIVOTA. To, aby sa táto vízia naplnila, potrebujeme spolupracovať, pýtať sa, a spoločne nachádzať odpovede, ktoré nám prináša život. Buďte aktívni, nebojte sa pýtať, robte chyby a poučte sa z nich. A hlavne, verte tomu, že môžete zmeniť svet tým, že budete na seba náročný a budete na sebe denne pracovať...“ z príhovoru pána riaditeľa Mgr. Alojza Šutého 4. 9. 2023.

     • Misia, vízia, poslanie...

      Zamestnanci školy sa na začiatku dovolenkového obdobia rozhodli spolupracovať na rozvoji školy na školení s témou: Misia, vízia, strategické ciele a poslanie SZŠ v Dolnom Kubíne. Počas celodenného dňa spoločne aj so školiteľkami V. Sarvašovou a S. Jantelovou hľadali odpovede na otázky hodnôt, poslania, misie a vízie školy. Toto školenie je súčasťou koncepcie rozvoja školy: Školy plnej života.

     • MEMORIÁL HARINEKA

      24.6.2023 sa konal 28. ročník súťaže družstiev v poskytovaní prvej pomoci. Súťaže sa zúčastnil skvelý súťažiaci tím - Timea Šinálová, Michal Zápotočný, Alena Vlčáková, Karolína Plaskúrová, Janka Betíková a sprevádzajúca pani učiteľka Monika Hackenbergová. Súťaž bola dosť náročná, pretože pozostávala zo 17. stanovíšť ( z toho 8 súťažných) rozložených po meste Rožňava. Okrem umiestnenia sa na 3. mieste si zo súťaže odnášame i nové vedomosti, zážitky i priateľstvá. Poďakovanie patrí územnému celku SČK v D. Kubíne, ktorý nás na súťaž vyslal a aj ju zabezpečil a pani učiteľke Chomistekovej, ktorá nás pripravovala.

     • SPLAV ORAVY

      Dňa 27.6.2023 sa triedy 3.B a 3.A zúčastnili splavu Oravy z Oravského Podzámku do Dolného Kubína. Začiatok nášho výletu sme začali jazdou našou krásnou Oravkou, ktorou sme sa dostavili do Oravského Podzámku, kde nás už čakali pripravené rafty a malé školenie o bezpečnosti. Po vyplávaní sme bojovali s prúdmi Oravy, zažili sme kopec zábavy a nazbierali množstvo zážitkov. Za tento krásny výlet ďakujeme našim profesorom - PaedDr. Takáčovi, Mgr. Bobríkovi, Mgr. Povalovej a Mgr. Karcolovej

     • HARMANECKÁ JASKYŇA

      Zúčastnili sme sa výletu v Dolnom Harmanci kvôli peknej jaskyni. Čakala nás aj väčšia 50 minútová prechádzka kým sme sa k jaskyni dostali. Dozvedeli sme sa veľa informácií a zaujímavostí. Výlet sme si užili. 2.A

  • Partneri

   • asociácia stredných zdravotníckych škôl SR
   • SLEDUJTE NÁS

   •    

   • ČASOPIS UZLÍK

   • ZRIAĎOVATEĽ

   • DofE

   • Program DofE vám s radosťou sprostredkujeme aj na našej škole.

    V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte:

    Mgr. Margita Snováková, kabinet č. 323 - snovakova@szsdk.sk
    PhDr. Silvia Rovná PhD., zástupkyňa riaditeľa - rovna@szsdk.sk

   • ČASOPIS KAM PO STREDNEJ

   • ORAVSKÁ POMOC

   •  
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje