• ZAUJÍMAVÉ EXKURZIE
   • ADELI Medical Center v Piešťanoch
   • Výučba PRVEJ POMOCI
   • ČASOPIS UZLÍK
   • Priateľstvo, nadšenie, tvorivosť, spolupráca, poznanie, ciele, radosť...
    Nájdete nás aj na Facebooku.
     • EXKURZIA NA CENTRÁLNYCH OPERAČNÝCH SÁLACH

      Zásady chirurgickej asepsy, umývanie rúk pred operáciou, prípravu sterilného stolíka, manipuláciu so sterilnými pomôckami a chirurgickými nástrojmi, sme mali možnosť vidieť na vlastné oči a vyskúšať si na „vlastnej koži“ 29. 9. 2023 na Centrálnych operačných sálach NsP v Dolnom Kubíne. Vysoko špecializovaná ošetrovateľská starostlivosť sestier na centrálnych operačných sálach sa vykonáva pod vedením vedúcej sestry Mgr. Moniky Lesayovej. Za túto praktickú ukážku a osobnú skúsenosť jej srdečne ďakujeme. Kolektív 4.B triedy ďakuje aj triednej učiteľke Mgr. Janke Povalovej za organizáciu tejto exkurzie, ktorá ich obohatila o praktické skúsenosti, a posunula bližšie k ich budúcemu povolaniu. Kolektív 4. B

     • HODINA PRVEJ POMOCI

      Vedeli ste, že rolničky môžu zachrániť ľudský život? Musíš však vedieť, ako na to...Dnes sme si na hodine prvej pomoci pod vedení Mgr. Janky Povalovej otestovali svoje zručnosti v KPR. Išli sme do rytmu hudby. ,,30 kompresií som urobil a život som zachránil, a k tomu dva vdychy nech neostane tichý,“ zarýmovali sme. Majme na pamäti, že včasnou KPR môžeme zachrániť život milovanej osobe alebo niekomu úplne cudziemu dáme druhú šancu... Ďakujeme za túto skúsenosť. Kolektív 2. B

     • EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV

      Koniec septembra sa v Európe spája s oslavami Európskeho dňa jazykov, no my sme si tento sviatok pripomenuli 4.10.2023. Úlohou žiakov bolo zaujímavým spôsobom odprezentovať vybrané krajiny Európy. Vďaka skvelým prezentáciám sme sa viac dozvedeli o Srbsku, Malte, Rumunsku, Islande, Fínsku, Albánsku, Cypre a Slovinsku. Žiaci odprezentovali nielen jazyky daných krajín, ale aj ich kultúru, zvyky a pripravili si aj tradičné jedlá z jednotlivých krajín, ktoré sme mohli všetci vyskúšať. Najkrajšie prezentácie si prichystali žiaci z 3.B a 4.A triedy, ktorí nakoniec dostali aj sladkú odmenu. Ďakujeme všetkým žiakom, ktorí sa do prípravy tohto dňa zapojili.

     • POĎAKOVANIE ZA PEDAGOGICKÚ PRÁCU

      Poďakovanie za dlhoročnú pedagogickú prácu na Strednej zdravotníckej škole v Dolnom Kubíne udelil riaditeľ školy Mgr. Alojz Šutý 4. 10. 2023 Mgr. Alene Majdišovej po 30-tich rokoch, Mgr. Ivete Košarišťanovej a PhDr. Silvii Rovnej, PhD. po 25-tich rokoch pedagogickej, tvorivej a záslužnej práce pri edukácii budúcich zdravotníkov. (rb)

     • PRESPÁVAČKA NA TÉRYHO CHATE

      Ďalším cieľom nášho turistického krúžku sa 22.9.2023 stala Téryho chata, ktorá sa nachádza v krásnom prostredí Vysokých Tatier. Našu dvojdňovú túru sme začali v Ružomberku, odkiaľ sme sa vlakom presunuli do Starého Smokovca. Naše prvé kroky smerovali na Hrebienok, kde sme si na chvíľu vydýchli a posilnili sa. Cestou k nášmu cieľu sme si spravili zastávku na Zamkovského chate, kde sme sa schovali pred chladným počasím a zohriali sme sa horúcim čajom. Odtiaľ sme sa vybrali na najnáročnejšiu časť našej túry. Umúdrilo sa aj počasie a my sme si mohli vychutnať pohľady na naše krásne Tatry. Po poslednom náročnom stúpaní sme konečne dorazili do cieľa. Unavené, ale šťastné, sme si z chuti vychutnali skvelú kapustnicu, ktorá uprostred hôr chutí omnoho lepšie. Na Téryho chate sme strávili celú noc. Väčšina z nás prespávala na horskej chate po prvýkrát v živote a bol to naozaj nezabudnuteľný záži

     • ŠACHOVÁ MAJSTERKA Z 1. B

      Diana Viktória Košútová má 15 rokov a pochádza z Námestova. Má za sebou veľa úspechov v šachových turnajoch, a to na celoslovenskej aj medzinárodnej úrovni. 22. septembra 2023 k nim pribudla ďalšia ZLATÁ MEDAILA, tentoraz z Jesenného šachového turnaja, ktorý sa konal na CZŠ sv. Gorazda v Námestove. Diana je členkou šachového klubu ŠK Saleziáni Námestovo, ktorý v spolupráci s Oravskou šachovou školou a CZŠ sv. Gorazda v Námestove súťaž organizoval. Intenzívne hráva šach od desiatich rokov. Medzi jej ďalšie záľuby patria aj autá. Veľmi rada asistuje pri opravách motorov a sleduje novinky zo sveta automobilov. Svoj voľný čas rada trávi s rodinou a priateľmi. V budúcnosti by sa chcela stať zubnou lekárkou. Blahoželáme k 1. miestu a prajeme veľa ďalších úspechov!

     • Koučovací prístup učiteľov

      Kolektív učiteľov sa spoločne na začiatku školského roka rozvíjal v koučovacích prístupoch. Vďaka lektorovi Petrovi Seemannovi sme spoznali osobnostné modely, 3 typy mozgu, aktívne počúvanie, GROW proces a mnoho ďalších uvedomení. Na školení sme si užili mnohé uvedomenia aj počas interaktívnych cvičení. Veríme, že získané vedomosti a skúsenosti uplatníme v pedagogickej práci počas celého školského roka.

     • IMATRIKULÁCIA PRVÁKOV

      „... Ak sa niekedy stratíte v záplave anatomických pojmov, nezabudnite, že srdce je vždy niekde v strede, a smiech je najlepším liekom. Dnes sa začína vaša zábavná cesta k zdravotníckej mágii. Prajeme vám úspešný štart a množstvo radosti na tejto pestrej ceste...“ Natália Kytková, 2. A

      Aj tieto slová odzneli 14. 9. 2023 na imatrikulácii budúcich zdravotníkov. Za prítomnosti pána riaditeľa Mgr. Alojza Šutého prváci zložili slávnostný sľub. Jednohlasne s pravou rukou na srdci potvrdili, že budú rešpektovať, ctiť si a dodržiavať Etický kódex študentov Strednej zdravotníckej školy v Dolnom Kubíne. A TAKTO SA TO ZAČÍNA...

    • Riaditeľské voľno 18.9.2023
     • Riaditeľské voľno 18.9.2023

      V zmysle §150 ods. 5 Zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) dňa 18.09.2023 (pondelok) udeľuje riaditeľ školy riaditeľské voľno z organizačných dôvodov na zabezpečenie aktualizačného vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov našej školy.

      Riadne vyučovanie, bude pokračovať v utorok 19.09. 2023.

     • DOFE NA NAŠEJ ŠKOLE

      Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu. Ide o jeden z popredných programov pracujúcich s mladými ľuďmi, ktorý ich pripravuje na život a zamestnanie. DofE môže hrať kľúčovú rolu v rozvoji študentov mimo vyučovania prostredníctvom vytvárania príležitostí pre mládež na rozvíjanie ich zručností, zdravého životného štýlu, pomoci druhým a prostredníctvom zážitku z Dobrodružnej expedície. Za svoje úsilie sú študenti oceňovaní prestížnym certifikátom, ktorý má celosvetovú platnosť a hodnotu. Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu ráta s tým, že každý mladý človek má potenciál uspieť bez ohľadu na to z akého prostredia vychádza. Mladí ľudia, ktorí sa zapoja do programu, sa stávajú sebaistejšími, cieľavedomejšími, rozvíjajú svoje zručnosti v oblastiach ako komunikácia, riešenie problémov a líderstvo.

     • NEZABUDNUTEĽNÝ TRIEDNY VÝLET

      Náš dvojdňový školský výlet sa začal v skoré piatkové ráno cestou autobusom do hlavného mesta Maďarska. Budapešť je mesto plné pôsobivých pamätihodností a atraktívnych miest. Bol to náš posledný triedny výlet, ktorý bol viac než DOKONALÝ! Chceme sa srdečne poďakovať pani profesorke triednej Mgr. Janke Povalovej a Mgr. Kataríne Bedrichovej, ktoré nám tento výlet zorganizovali. Viac sa o našom školskom výlete dozviete v najnovšom vydaní časopisu Uzlík. Ďakujeme!

     • ZDOLALI SME MALÝ ROZSUTEC

      Túra na Malý Rozsutec bola pre mnohých z nás skúškou odvahy či dobrej kondície. Technicky predstavuje jednu z tých ťažších túr. Avšak nakoniec po náročnom výstupe bol ten pocit na vrchole Rozsutca neopísateľný. Slnečné počasie nám prialo a výhľady boli neskutočne krásne a zaujímavé. Dominoval predovšetkým susedný Veľký Rozsutec a pohľad do sedla Medzirozsutce. Všimli sme si i ďalšie malofatranské kopce Osnicu a Stoh. Na túto úžasnú túru budeme veľmi dlho spomínať. Ďakujeme sprevádzajúcim pedagógom. 3. A, 3. B

     • HISTORICKÝ EXKURZ KUBÍNOM

      Po stopách histórie Dolného Kubína sa vydali študenti prvého ročníka 7. 9. 2023. Spoznali miesto prvého stretnutia spisovateľky B. Slančíkovej – Timravy a P. O. Hviezdoslava, ktoré podrobne opisuje v novele Skúsenosť, pamiatku našich dejateľov si uctili na historickom cintoríne a v Oravskom múzeu P. O. Hviezdoslava sa dozvedeli veľa zaujímavostí zo života a tvorby vyšnokubínskeho rodáka. Nasledoval Park dejateľov a prehliadka Hviezdoslavovho námestia. Tešíme sa na pokračovanie nášho historického exkurzu, pretože v Dolnom Kubíne je ešte veľa čo objavovať.

     • EMÓCIE V MARKETINGU

      V prvých dňoch školského roka 2023/24 sme sa zúčastnili prednášky ,,Emócie v marketingu". Dozvedeli sme sa mnoho zaujímavých a podstatných vecí, ktoré sa týkajú podnikania. Veľa vecí v marketingu je ako chodiť po tenkom ľade... Treba si dávať na všetko pozor a rozmýšľať hlavou, nie emóciami. Ďakujeme pánovi lektorovi Ing. Dávidovi Vrtaňovi, PhD. predsedovi OZ Mladý podnikavec, že nám to objasnil, vysvetlil a ukázal, ako treba s marketingom a emóciami zaobchádzať.

     • Spoločne do nového školského roka!

      Kolektív zamestnancov sa pred školským rokom sústredil na hľadanie tímových hodnôt a sebarozvoja.

      Definovaním a pochopením spoločných tímových hodnôt: dôvery, úcty, férovosti, priateľstva, pozitívneho prístupu, slobody a zodpovednosti, sme rozvíjali naše tímové hodnoty.

      Hravými a aktivizujúcimi metódami sme objavovali spoločné talenty a vytvorili sme tímový semafor pre rozvoj tímových aktivít do nového školského roka. Za vedenie tohto workshopu srdečne ďakujeme lektorkám V. Sarvašovej, S. Jantelovej.

     • ŠKOLA PLNÁ ŽIVOTA začala nový školský rok 2023/2024!

      „Poznáte školu, ktorá je najťažšia a zároveň najlepšia? Je to ŠKOLA ŽIVOTA. Chcel by som, aby ste na našej škole ZAŽILI ŽIVOT. Aby ste sa učili pre život. Aby ste získali také vedomosti a zručnosti, ktoré v živote využijete. A keď toto dostanete, pochopíte, prečo víziou našej školy je ŠKOLA PLNÁ ŽIVOTA. To, aby sa táto vízia naplnila, potrebujeme spolupracovať, pýtať sa, a spoločne nachádzať odpovede, ktoré nám prináša život. Buďte aktívni, nebojte sa pýtať, robte chyby a poučte sa z nich. A hlavne, verte tomu, že môžete zmeniť svet tým, že budete na seba náročný a budete na sebe denne pracovať...“ z príhovoru pána riaditeľa Mgr. Alojza Šutého 4. 9. 2023.

  • Partneri

   • asociácia stredných zdravotníckych škôl SR
   • SLEDUJTE NÁS

   •    

   • ČASOPIS UZLÍK

   • Obrázok 2023-10-21 20:40:35

   • ZRIAĎOVATEĽ

   • DofE

   • Program DofE vám s radosťou sprostredkujeme aj na našej škole.

    V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte:

    Mgr. Margita Snováková, kabinet č. 323 - snovakova@szsdk.sk
    PhDr. Silvia Rovná PhD., zástupkyňa riaditeľa - rovna@szsdk.sk

   • ČASOPIS KAM PO STREDNEJ

   • ORAVSKÁ POMOC

   •  
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje