• ZAUJÍMAVÉ EXKURZIE
   • ADELI Medical Center v Piešťanoch
   • Výučba PRVEJ POMOCI
   • ČASOPIS UZLÍK
   • Priateľstvo, nadšenie, tvorivosť, spolupráca, poznanie, ciele, radosť...
    Nájdete nás aj na Facebooku.
     • Misia, vízia, poslanie...

      Zamestnanci školy sa na začiatku dovolenkového obdobia rozhodli spolupracovať na rozvoji školy na školení s témou: Misia, vízia, strategické ciele a poslanie SZŠ v Dolnom Kubíne. Počas celodenného dňa spoločne aj so školiteľkami V. Sarvašovou a S. Jantelovou hľadali odpovede na otázky hodnôt, poslania, misie a vízie školy. Toto školenie je súčasťou koncepcie rozvoja školy: Školy plnej života.

     • MEMORIÁL HARINEKA

      24.6.2023 sa konal 28. ročník súťaže družstiev v poskytovaní prvej pomoci. Súťaže sa zúčastnil skvelý súťažiaci tím - Timea Šinálová, Michal Zápotočný, Alena Vlčáková, Karolína Plaskúrová, Janka Betíková a sprevádzajúca pani učiteľka Monika Hackenbergová. Súťaž bola dosť náročná, pretože pozostávala zo 17. stanovíšť ( z toho 8 súťažných) rozložených po meste Rožňava. Okrem umiestnenia sa na 3. mieste si zo súťaže odnášame i nové vedomosti, zážitky i priateľstvá. Poďakovanie patrí územnému celku SČK v D. Kubíne, ktorý nás na súťaž vyslal a aj ju zabezpečil a pani učiteľke Chomistekovej, ktorá nás pripravovala.

     • SPLAV ORAVY

      Dňa 27.6.2023 sa triedy 3.B a 3.A zúčastnili splavu Oravy z Oravského Podzámku do Dolného Kubína. Začiatok nášho výletu sme začali jazdou našou krásnou Oravkou, ktorou sme sa dostavili do Oravského Podzámku, kde nás už čakali pripravené rafty a malé školenie o bezpečnosti. Po vyplávaní sme bojovali s prúdmi Oravy, zažili sme kopec zábavy a nazbierali množstvo zážitkov. Za tento krásny výlet ďakujeme našim profesorom - PaedDr. Takáčovi, Mgr. Bobríkovi, Mgr. Povalovej a Mgr. Karcolovej

     • HARMANECKÁ JASKYŇA

      Zúčastnili sme sa výletu v Dolnom Harmanci kvôli peknej jaskyni. Čakala nás aj väčšia 50 minútová prechádzka kým sme sa k jaskyni dostali. Dozvedeli sme sa veľa informácií a zaujímavostí. Výlet sme si užili. 2.A

     • SVETOVÝ DEŇ VODY - VYHODNOTENIE

      Tento rok sme sa ako škola prvýkrát zapojili do svetového dňa vody. Oslávili sme ho prednáškami a súťažami, ktoré si pripravili dievčatá z I.A a I.B triedy. Vyhodnotenie súťaže sme si nechali na koniec roka a tu sú výsledky: I.A. - 13 bodov, I.B. - 12 bodov, II.A. - 14 bodov, II.B. - 10 bodov, III.A. - 10 bodov, III. B. - 9 bodov. Víťazom sa, s celkovým počtom bodov 14, stáva II.A. Víťazom gratulujeme a ako odmenu získavajú poukaz na sladkú letnú pochúťku.

     • JÁNSKE OHNE

      Dňa 24.6. sme sa zúčastnili akcie Jánske ohne v Dolnom Kubíne pri zimnom štadióne, kde sme mali edukačné stanovište zamerané na monitoring zdravia, meranie tlaku, pulzu, saturácie a edukáciu o prvej pomoci. Okoloidúcim sme vysvetlili ako podať prvú pomoc pri dusení, KPR u dospelých a detí. Prakticky si mohli vyskúšať rôzne pomôcky a figuríny. Medzi návštevníkmi tejto akcie bol veľký záujem o to naučiť sa prvú pomoc, čo nás veľmi potešilo. Veríme, že aj v budúcnosti bude záujem o to naučiť sa prvú pomoc, pretože nikdy nevieme, kedy ju budeme musieť podať.

     • NÁVŠTEVA U SOKOLIAROV

      Dnes 27.06. sme spoločne navštívili sokoliarov v Oravskom Podzámku. Mali sme príležitosť vidieť dravé vtáky a možnosť vzájomného kontaktu s nimi. Dozvedeli sme sa mnoho zaujímavých informácií o Morave a nažívaní ľudí v tej dobe. Prehliadka sa nam veľmi páčila.

      Nina Rusnáková, 1.A

     • MILÁ NÁVŠTEVA....

      23.6.2023 našu školu navštívili žiaci zo Základnej školy Janka Matúšku z Dolného Kubína. Zavítali k nám malí tretiačikovia. Cieľom ich návštevy bolo, aby sme im my, zdravotníci, ukázali prvú pomoc pri rôznych zraneniach, napr. vybitom dychu, ale aj úplnom zastavení dychu. Detičky si tieto aktivity veľmi užívali, s úsmevom na tvári si navzájom obväzovali rany a pýtali sa na otázky rôzneho druhu. Zaujímalo ich, kedy sa im tento úraz môže stať alebo čo sa stane, keď už nevládzu podávať KPR. Samozrejme, deti už mali základné poznatky o tom, čo je prvá pomoc a na aké číslo a v akom prípade volať. Boli sme radi, že ako tím 2.A a 2.B sme mohli tento zážitok deťom poskytnúť. Napokon každé z detí dostalo diplom za pekne odvedenú prácu, a taktiež sladkú odmenu v podobe lízanky. Tieto odmeny im boli nakoniec odovzdané v učebni anatómie, ktorá deti taktiež veľmi zaujala.

     • OBHAJOBY ROČNÍKOVÝCH PRÁC

      21.6. 2023 sme mali možnosť prezentovať a vidieť rôzne ročníkové práce. Mohli sme vidieť rôzne témy, ktoré boli veľmi zaujímavo spracované. Tento deň bol aj dňom, kedy sme sa toho veľa nového dozvedeli a práce boli pre nás veľmi prínosné, nakoľko väčšina týchto prác bola zo zdravotníckeho odboru, ktorému sa chceme v budúcnosti venovať. No bol to aj deň, kedy sme zažívali stresy a báli sme sa, ale nakoniec všetko dobre dopadlo a zvládli sme to všetci ľavou zadnou. Samozrejme, komisia bola ku nám veľmi ohľaduplná a milá, nakoľko sme takého práce obhajovali prvýkrát. Veľkým prínosom bolo aj to, že to bola príprava na vysokú školu, kde sa s takýmito obhajobami budeme stretávať častejšie. Bolo to síce náročné, vytvoriť takéto práce, ale cez všetko sme sa prebojovali a sme hlavne radi, že sme to zvládli bez problémov.

     • NEMOCNICA BORY V BRATISLAVE

      Dňa 16.06.2023 sa študenti I.V zúčastnili odbornej exkurzie v novootvorenej nemocnici BORY v Bratislave. Sociálne pracovníčky a manažér nás sprevádzali po jednotlivých úsekoch nemocnice. Najmodernejšie prístrojové, či technické vybavenie nemocnice na všetkých zanechalo veľký dojem. Určite veľkým bonusom sú edukačné miestnosti, kde môžu sestry aj lekári " trénovať ", učiť sa a zdokonaľovať v odborných zručnostiach. Ďakujeme za prijatie a ústretovosť personálu, ktorý rád zodpovedal na naše zvedavé otázky.

     • ŽUPNÁ KALOKAGATIA 2023 - POSTUPOVÉ KOLO

      Dráha dlhá 3,5 km odbehnutá za krásnych 32 minút. Streľba zo vzduchovky či hod granátom. Vedomosti , improvizácia a samozrejme prvá pomoc. Áno toto všetko sme my žiaci našej školy zvládli v jeden deň na Strednej športovej škole v Žiline na súťaži Župná kalokagatia. Bola to skvelá skúsenosť nie len pre mňa, ale určite aj pre ,,kolegov” z tímu, ktorými boli žiaci prvého ročníka: Dávid Ďaďo, Denis Bakala, Sofia Graňáková a Sandra Mikolajčíková. Bolo to naozaj skvelé, pretože sme určite všetci v našom tíme prekonali svoje osobné rekordy. Ďakujeme pánovi učiteľovi Takáčovi, že nám umožnil prežiť takýto zážitok a že s nami trénoval a pripravoval nás.

     • EXKURZIA - NEMOCNICA BORY

      Dňa 16. 6 sme mali možnosť navštíviť novú najmodernejšiu nemocnicu na Slovensku, na najvyššej európskej úrovni. Zaujali nás moderné technológie, ktoré uľahčujú prácu zdravotníkom a zároveň zabezpečujú bezpečnosť a komfort pre pacienta.

      Prešli sme si celou nemocnicou, lôžkovým oddelením, urgentným príjmom, operačnými sálami, pozreli sme si ako vyzerá ošetrovacia jednotka v modernej nemocnici, videli sme aj edukačné miestnosti kde zdravotníci môžu trénovať operácie, resuscitáciu, pôrod a iné situácie.

     • BRONZOVÁ MEDAILA Z CELOSLOVENSKEJ SÚŤAŽE!

      Tím študentov z 2. B zo Strednej zdravotníckej školy v Dolnom Kubíne sa v celoslovenskej konkurencii súťaže ZDRAVOTNÍK V AKCII umiestnili na krásnom 3. mieste. Na súťaž ich odborne pripravovala Mgr. Eva Chomisteková: „Natália Hucíková, Janka Betíková, Klaudia Kormančíková a Gérard Kabát sa 16. júna 2023 zúčastnili športovo-vedomostnej súťaže v poskytovaní prvej pomoci s názvom „Zdravotník v akcii“, ktorá sa konala v Prešove. Súťaž pozostávala nielen z pekne pripravených modelových situácií, ale aj z vedomostného testu a športových disciplín. Študenti sa svedomito pripravovali v rámci krúžku, na ktorý chodili pravidelne v ranných hodinách. Ale aj v rámci vyučovacích hodín prvej pomoci, ktoré sú zamerané na modelové situácie. Veľké ďakujem patrí aj kolegovi telocvikárovi PaedDr. Matúšovi Takáčovi, ktorý ich pripravoval po fyzickej stránke. Tejto akcie sa zúčastnili študenti druhých

     • CELOŠTÁTNA SÚŤAŽ SZŠ V POSKYTOVANÍ PRVEJ POMOCI

      Dňa 13.6. 2023 organizovala naša škola 15. ročník celoštátnej súťaže zdravotníckych škôl v poskytovaní prvej pomoci. Súťaž pozostávala z 5 modelových situácií a z vedomostného testu. Na súťaži sa zúčastnilo 12 družstiev z celého Slovenska. Všetky družstvá poskytovali kvalitnú a efektívnu prvú pomoc na namaskovaných figurantoch, ale zvíťaziť mohli len traja. Dôležité bolo dôkladne pripraviť poranenia, úrazy a náhle stavy a čo najefektívnejšie namaskovať figurantov.

     • PLAVECKÝ VÝCVIKOVÝ KURZ

      Tento týždeň sme so žiakmi druhých ročníkov absolvovali plavecký kurz. Nadšenie rýchlo vyhralo nad obavami a naše výkony sa zlepšovali zo dňa na deň. Všetkým zúčastneným chcem veľmi pekne poďakovať za ich zápal a popriať ešte veľa plaveckých zážitkov. Ďakujeme MY

  • Partneri

   • asociácia stredných zdravotníckych škôl SR
   • SLEDUJTE NÁS

   •    

   • ČASOPIS UZLÍK

   • Obrázok 2023-10-21 20:40:35

   • ZRIAĎOVATEĽ

   • DofE

   • Program DofE vám s radosťou sprostredkujeme aj na našej škole.

    V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte:

    Mgr. Margita Snováková, kabinet č. 323 - snovakova@szsdk.sk
    PhDr. Silvia Rovná PhD., zástupkyňa riaditeľa - rovna@szsdk.sk

   • ČASOPIS KAM PO STREDNEJ

   • ORAVSKÁ POMOC

   •  
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje