• ZAUJÍMAVÉ EXKURZIE
   • ADELI Medical Center v Piešťanoch
   • Výučba PRVEJ POMOCI
   • ČASOPIS UZLÍK
   • Priateľstvo, nadšenie, tvorivosť, spolupráca, poznanie, ciele, radosť...
    Nájdete nás aj na Facebooku.
     • MONITORING ZDRAVIA NA SSOŠ V DOLNOM KUBÍNE

      Úrazy oka či amputácia prsta? Ako by ste si s tým poradili? Podobné otázky kládli študenti 3. A a 3. B triedy Strednej zdravotníckej školy v Dolnom Kubíne 3. 5. 2023 svojim rovesníkom na Súkromnej strednej odbornej škole v Dolnom Kubíne, spolu s našim monitoringom zdravia. Študentom, ale aj učiteľom sme priblížili, ako podať prvú pomoc prostredníctvom rôznych modelových situácií, ktoré môžu nastať pri ich praxi či v budúcej práci. Svoje zručnosti a schopnosti si mohli vyskúšať na rôznych modelových situáciách. Okrem starostlivosti o druhých im boli pripravené aj stanovištia, na ktorých bolo postarané o samotných študentov aj učiteľov. Zmerali sme im glykemický profil, vitálne funkcie, krvný tlak, saturáciu kyslíka v krvi, či si dokážu správne vydezinfikovať ruky... Sme radi, že sme mohli pomôcť, a tiež podeliť sa s našimi vedomosťami. Navyše, nikdy neviete, kedy budete musieť poskytnúť p

     • REGIONÁLNE KOLO SÚŤAŽE PRVEJ POMOCI ZDRAVOTNÍCKYCH ŠKÔL

      Prvá pomoc? Pod týmto výrazom si mnohí vybavia vedomosti, iní si predstavia výkony, ktoré k tomu patria ako sú zástava krvácania, KPR a podobne. Ja som sa spolu s mojím tímom presvedčila, že každá pomoc je pomoc len nesmie prísť neskoro. Na súťaži, ktorá sa konala v Žiline sme si preverili vedomosti aj zručnosti. Mnoho modelových situácii, mnoho rôznych zranení, to bola súčasť náplne nášho súťažného dňa. Ako nám povedali v úvode aj pracovníci záchrannej služby, prvá pomoc nie je len o poučkách a vedomostiach, ale hlavne o tom ,,sedliackom” rozume. O tom ako zareagovať a pracovať, aby sme dokázali pomôcť a zachrániť to najdôležitejšie - ľudské životy. Dozvedeli sme sa nové zaujímavé veci, ale hlavne sme sa utvrdili v tom, že prvá pomoc nie je o biflení ale o tom prvom impulze reagovania na danú situáciu. Ďakujeme, že sme toto mohli zažiť a určite odporúčame takúto skúsenosť všetkým. Zapoj

     • FESTIVAL KAZUISTÍK V NIŽNEJ 2023

      Ďakujeme, že sme sa mohli zúčastniť interaktívneho podujatia pre zdravotníkov. Vypočuli sme si zaujímavé kazuistiky z každodennej ambulantnej praxe: Očkovanie a liečba Covid-19 v ambulancii VLD, Artériová hypertenzia, Úspešný príbeh redukcie a dlhodobej kontroly hmotnosti u muža s ťažkým stupňom obezity, Výhody párovej terapie v komplexnom manažmente obezity. Dozvedeli sme sa o dôležitej úlohe sestry v starostlivosti o pacienta nielen s hypertenziou. Zaujal nás aj originálny model komunikácie - interaktívne hlasovanie prostredníctvom smartfónov z auditória, ktoré reagovalo na položené otázky prezentujúceho.

     • ŠKOLENIE NOVONORDISK

      Diabetes mellitus patrí v súčasnej dobe k najzávažnejším ochoreniam látkovej premeny. Ohrozuje všetky vekové kategórie vrátane detí. MUDr. M. Šabík v odbornej prednáške poukázal na prevenciu, diagnostiku a liečbu pacientov s diabetom. Prednáška bola pre nás obohatením o nové poznatky z tejto oblasti. Naším spoločným cieľom je, aby sa o prevencii nielen hovorilo, ale aby sa aj skutočne realizovala.

     • Kultúra vzťahov v školskom prostredí

      Práca učiteľa je klbkom rôznych vzťahov, ktoré býva náročné správne riešiť. Mgr. R. Taligová poukázala na zaujímavé myšlienky, ktorými rozšírila možnosti nás učiteľov. Spoločne sme riešili atribúty správnej komunikácie, filter vnímania, stratégie riešenia konfliktov a rôzne ďalšie nielen formou prednášky, ale aj praktickými cvičeniami a vzájomným sa zdieľaním.

     • CELOSLOVENSKÉ OCENENIE REDAKCIE UZLÍK

      Na celoslovenskej súťaži stredoškolských a vysokoškolských časopisov Štúrovo pero 2023, ktorá sa konala 21. – 22. apríla 2023 vo Zvolene, naša redakcia Uzlík získala OCENENIE MINISTRA ZAHRANIČNÝCH VECÍ A EURÓPSKYCH ZÁLEŽITOSTÍ SR. Pán minister Rastislav Káčer toto ocenenie udelil len dvom redakciám študentských časopisov zo Slovenska, a my sme boli jednou z nich. „ČESTNÉ UZNANIE za to, že sme sa popri svojich študentských témach venovali aj zahraničnopolitickým otázkam.“ ĎAKUJEME! Touto cestou sa chcem poďakovať redakčnej rade a všetkým študentom aj pedagógom za ich aktivity, ktorými obohacujú nielen našu školu, ale aj časopis Uzlík. Mgr. R. Bočkayová

     • BOLI SME OBDAROVANÍ...

      Na našu školu zavítal skúsený lektor na budovanie správnych vzťahov Pavol Hudák. Jeho celodennú prednášku vydržali počúvať žiaci a preto sme ich vyzvali na ich názor a vyjadrenie.

      • Ďakujem pánovi Pavlovi Hudákovi za úžasnú prednášku, otvoril veľa ľudom oči a prajem mu všetko dobré a nech sa mu da
     • DOPOLUDNIE V CSS ORAVA - TVRDOŠÍN

      „Žijeme z toho, čo dostávame, ale život si tvoríme tým, čo dávame“

      28.4. 2023 sa 13 žiačok z 3.B triedy spolu s vyučujúcimi zúčastnilo v CSS ORAVA akcie Monitorovanie zdravotného stavu klientom a zamestnancom CSS, cieľom stretnutia je začať niečo robiť pre seba a svoje zdravie. Výstupom je odovzdať Kartu môjho zdravia. Naši žiaci klientom a personálu premerali vitálne hodnoty, vyšetrili moč, vypočítali BMI, glykemický profil, KS predviedli im základy PP. Zároveň sme s klientmi a personálom tohto zariadenia zúčastnili stavania mája , ktorí sme privítali tancom a spevom. „ Máj , máj, máj zelený pod okienkom sadení ....“ Ďakujeme za krásne dopoludnie personálu a klientom tohto zariadenia.

     • EXKURZIA V PROSTREDÍ LIPTOVA

      27.4. 2023 sa študenti I.SAN, pod vedením Mgr. Turčinovej a Mgr. Žufkovej, zúčastnili exkurzie Kúpeľov v Lúčkach. Za možnosť navštíviť kúpeľné zariadenie sa chceme poďakovať p. vedúcej balneocentra, ktorá nás veľmi ochotne sprevádzala po jednotlivých liečebných procedúrach. Medzi liečebné procedúry patria napr. minerálne kúpele, hydromasáže, rašelinové zábaly, elektroliečba, individuálny a skupinový telocvik a mnohé ďaľšie. Mali sme možnosť vidieť ako funguje škótska sprcha, oxygenoterapia, inhalácie, plynové injekcie oxidu uhličitého, lymfodrenáže. Mohli sme nachvíľu vstúpiť aj do soľnej jaskyne. Exkurzia bola zaujímavá a pre nás veľmi prínosná.Žufková

     • ADOS

      Prácu v ADOS nám zaujímavým rozprávaním priblížila PhDr. Mgr. Mária Záhorová. Dozvedeli sme sa, že cieľom domácej ošetrovateľskej starostlivosti je poskytnúť osobe komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť zameranú na zlepšenie kvality života, zmiernenie jej utrpenia a doliečenie po ústavnej zdravotnej starostlivosti v prirodzenom domácom prostredí. Ďakujeme p. Záhorovej za peknú prednášku a motivačné slová k ďalšiemu štúdiu.

     • OCENENÝ ŽILINSKÝM SAMOSPRÁVNYM KRAJOM

      Riaditeľ našej školy Mgr. Alojz Šutý bol 13. 4. 2023 ocenený Žilinským samosprávnym krajom ZA TVORIVÚ A OBETAVÚ PRÁCU V ŠKOLSTVE. Srdečne blahoželáme!

      Už piaty rok ako riaditeľ školy úspešne rozvíja edukačnú filozofiu „Škola plná života“. Jej cieľom, ktorý sa realizuje nielen počas školského roka, je zameranie na žiaka, na jeho osobný a osobnostný rozvoj. Takto popri príprave budúcich zdravotníkov, majú študenti možnosť rozvíjať sa a zdokonaľovať v bohatej mimoškolskej činnosti. Z pozície riaditeľa školy vytvára študentom motivujúce školské prostredie, ktoré v sebe spája vysokú odbornú prípravu na budúce povolanie s napĺňaním tvorivo-aktívneho študentského života. Medzi jeho ciele ako pedagóga a riaditeľa školy je, aby si absolventi našej školy mohli povedať, že časť života, ktorý zanechali v našej škole, bol naplnením ich hodnôt a vízií. Pretože v živote nie je dôležité, čo práve robí

     • DEŇ NARCISOV – 20.4.2023

      Žiaci 4.B triedy sa spolu s vyučujúcimi vybrali do ulíc Dolného Kubína, aby podporili 27. ročník Dňa narcisov - zbierky, na pomoc slovenským onkologickým pacientom a ich rodinám.

      V uliciach mesta Dolný Kubín sme vyzbierali 1722,43 EUR.

      Prispievať môžete aj naďalej a to zaslaním SMS na číslo 848 alebo na účet SK09 0900 0000 0054 5454 5454. Hodnota SMS sú 3€.

     • SVETOVÝ DEŇ VODY A MEDZINÁRODNÝ DEŇ ZEME

      Príchod jari nám poväčšine evokuje rozkvitnutú prírodu, či príchod veľkej noci. V posledné roky sa však do popredia dostávajú čoraz viac aj ekologické témy, pretože práve na jar, oslavujeme niekoľko dní spojených s ekológiou. Prvý z nich - Svetový deň vody, sme si pripomínali 22.marca. Pri jeho príležitosti si dievčatá z 1.A a 1.B. triedy pripravili niekoľko stanovíš, kde sa ich spolužiaci mohli dozvedieť niečo o vode a zároveň si zasúťažiť v rôznych disciplínach. A aké dojmy zanechala táto akcia na žiakoch? Naše pocity z tohto dňa sú úžasné, pretože sme sa naučili niečo nové o vode. Najviac sa nám páčilo stanovište, kde sme mohli z vody plnej farebných guličiek vyberať morské príšerky. Mali sme aj možnosť vyskúšať si naše chuťové poháriky pri ochutnávaní druhov vody. Naučili sme sa, ako a prečo by sme mali vodou šetriť a tiež sme sa dozvedeli o možnostiach bezobalového životného štýl

     • BLAHOŽELÁME A ĎAKUJEME!

      „Kto si vyberie recitovať Hviezdoslava, tak musí mať veľkú odvahu,“ povedala porota Lucii Kalisovej zo 4. A na regionálnom kole prednesu poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín, ktoré sa konalo 14. 4. 2023 v Námestove. Áno, naša Lucia takú odvahu mala. Späť ku „klasike“, návrat ku skutočným ľudským hodnotám, a to aj v umení. Lucia sa umiestnila na krásnom 3. mieste, a navyše svojou umeleckou recitáciou Zuzanky Hraškovie oživila posolstvo, ktoré nám tu zanechal P. O. Hviezdoslav. SRDEČNE BLAHOŽELÁME... Mgr. R. Bočkayová

     • EKURZIA NA PSYCHIATRICKOM ODDELENÍ

      Dňa 3.4.2023 sme sa zúčastnili exkurzie na psychiatrickom oddelení v Hornooravskej nemocnici Trstená. Oddelenie poskytuje diagnostiku a liečbu rôznych psychických a psychosomatických ochorení. Súčasťou je taktiež oddelenie pre liečbu alkoholizmu. Vedúca sestra nám poskytla odborný výklad a previedla nás celým oddelením. Sme vďačné za túto príležitosť a získanie nových poznatkov. Za možnosť zúčastniť sa exkurzie ďakujeme pani profesorke Mgr. Ivete Žufkovej a Mgr. Margite Snovákovej

  • Partneri

   • asociácia stredných zdravotníckych škôl SR
   • SLEDUJTE NÁS

   •    

   • ČASOPIS UZLÍK

   • Obrázok 2023-10-21 20:40:35

   • ZRIAĎOVATEĽ

   • DofE

   • Program DofE vám s radosťou sprostredkujeme aj na našej škole.

    V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte:

    Mgr. Margita Snováková, kabinet č. 323 - snovakova@szsdk.sk
    PhDr. Silvia Rovná PhD., zástupkyňa riaditeľa - rovna@szsdk.sk

   • ČASOPIS KAM PO STREDNEJ

   • ORAVSKÁ POMOC

   •  
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje