• Členovia PK OP

   •  

    1. Mgr. Balková Eva

    2. Mgr. Bedrichová Katarína

    3. Mgr. Hackenbergová Monika

    4. PhDr. Hudecová Mária

    5. Mgr. Chomisteková Eva

    6. Mgr. Janoľová Daniela

    7. PhDr. Jarabáková Andrea

    8. PhDr. Košarišťanová Iveta

    9. Mgr. Lissová Jana

    10. Mgr. Majdišová Alena

    11. Mgr. Michalicová Ľudmila

    12. Mgr. Povalová Jana

    13. PhDr. Rovná Silvia, PhD.

    14. Mgr. Ružičková Katarína

    15. Mgr. Snováková Margita

    16. Mgr. Strežová Anna

    17. Mgr. Šutá Katarína