• O mne

    • Drahí študenti, 

     na Strednej zdravotníckej škole Dolný Kubín som študovala aj ja, a to v rokoch 1987 - 1991 v odbore zdravotná sestra a momentálne pracujem ako učiteľka odborných predmetov od školského roku 1996/1997 po ukončení štúdia odboru ošetrovateľstvo na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine.

     Zároveň som pokračovala dva roky v doplňujúcom pedagogickom štúdiu na filozofickej fakulte UK v Bratislave.

     V roku 2001 som získala I. pedagogickú atestáciu na Slovenskej akadémii postgraduálnej medicíny v Bratislave.

     V roku 2005 som ukončila rigorózne konanie na Fakulte zdravotníctva a sociálne práce Trnavskej univerzity v Trnave.

     Od roku 1987 som členka SČK (myslím, že aj celkom aktívna v MS SČK na našej škole a v MS SČK Martinček), nakoľko som absolvovala aj kurz realistického znázorňovania poranení, čo som využívala pri príprave niekoľkých súťaží prvej pomoci alebo ako rozhodca pri uvedených súťažiach, prednáškach o prvej pomoci.

     V školskom roku 2016/2017 vyučujem v prvom ročníku predmet latinský jazyk,

     základy ošetrovania a asistencie - cvičenia v prvom, druhom, treťom ročníku denného štúdia,

     AZD v druhom ročníku jednu skupinu,

     PPK - cvičenia v treťom ročníku

     a v III. A OAD v nemocnici na chirurgickom oddelení v prvom polroku a v druhom polroku sa budeme stretávať s III. A na oddelení ortopédie v DO NsP.

     kontakt: jarabakovaa@gmail.com

      

     Navštívte prosím tieto stránky za niekoľko dní

      

     Ďakujem a teším sa na Vašu ďalšiu návštevu.