• O mne

    •  

     Moje poslanie zdravotnej sestry som mala v srdci od detstva. Tak aj pri výbere školy nebolo o čom rozhodovať - výber bol jasný - Stredná zdravotnícka škola v Dolnom Kubíne, odbor zdravotná sestra.

     Po skončení som pokračovala na štúdium na JLF UK v Martine odbor Ošetrovateľstvo v odbore pedagogickom a manažérskom. Bolo to nové štúdium vôbec na Slovensku, tak sme sa stretli s rôznymi úskaliami počas štúdia a aj po ňom. Tak napríklad duplicitné opakovanie pedagogickej štátnice, ktorú som absolvovala na PF UK v Bratislave s cieľom získať pedagogickej spôsobilosti na vyučovanie odborných predmetov.

     A tu začala moja kariéra učiteľky odborných predmetov na škole, ktorú som aj navštevovala - Stredná zdravotnícka škola Dolný Kubín. Vzdelanie som si ešte rozšírila o rigoróznu skúšk na TU v Trnave a doktorát na VŠ sv. Alžbety v Bratislave. 

     Moje povolanie je aj mojim poslaním, učím a vzdelávam budúcich zdravotníkov, ktorí budú mať nielen odborné vedomosti, ale hlavne dobré srdce plné lásky, morálnych zásad a ochoty. To o čo sa snažím aj s kolegami na škole je zasiať do sŕdc žiakov dobrovoľníctvo, ktoré neodmysliteľne patrí k zdravotníckemu povovlaniu. Preto som aj členka SČK a veľmi úzko spolupracujem a podporujem Skauting, OZ Oravská pomoc, Združenie Laura, Misijný sekretariát pallotíni, Marys maels. Rada podporím akékoľvek dobré dielo a nápad, ktorý vedie ku krajšiemu zajtrajšku.