• O mne

    • Strednú školu SPŠ Tvrdošín v odbore elektrotechnik som skončil v roku 1998.

     V roku 2004 ako čerstvý absolvent VŠ - Katolíckej univerzity v Ružomberku v odbore Infromatika - Náboženská výchova som začal učiť na SZŠ Dolný Kubín.

     Od roku 2004 do roku 2018 som bol 2x triednym učiteľom a  učil som  predmety Informatika a Náboženská výchova. A zaskakoval som aj predmety Telesná výchova, Občianska náuka a Fyzika. Na škole som tvoril spolu so žiakmi v krúžku Digi-Net.

     Od roku 2018 som riaditeľom školy. 

     Zameranie mojej práce na škole sa orientuje predovšetkým na oblasť IKT na škole, tvorba projektov, propagácia školy, foto a video archív školy a vytváranie nových výchovno-vzdelávacích foriem a metód. 

     V oblasti manažmentu školy zavádzanie  efektívnych pracovných postupov prostredníctvom ETK a web-stránky.

     Teším sa na spoločnú spoluprácu a hľadanie naplnenia svojej profesie.