• O mne

    •  Od detstva som túžila stať sa zdravotnou sestrou. Osud ku mne ale nebol prajný. Pre nedostatok miesta, napriek veľmi dobre zvládnutým prijímacím skúškam, som sa na školu nedostala.  Po absolvovaní gymnázia a neprijatí na medicínu, ale veľkej túžbe pracovať v zdravotníctve som bola prijatá na SZŠ v Dolnom Kubíne v odbore ženská sestra.

     Po skončení štúdia som pokračovala na JLF  v Martine v odbore Ošetrovateľstvo, pedagogický i managérsky smer. Napriek absolvovanej štátnej skúške z pedagogiky som si vzdelanie musela doplniť  o DPŠ na PF UK v Bratislave čim som získala spôsobilosť na vyučovanie odborných predmetov.

     Nastúpila som na SZŠ v Dolnom Kubíne, kde som aj študovala.

     Vzdelanie som si doplnila o rigoróznu skúšku na FZaSP TU v Trnave.

     Na škole pôsobím ako inštruktor prvej pomoci, vzdelanie som získala v Bratislave na OS ZZS SR.

     Som členkou SČK, spolupracujem  a podporujem  OZ Oravská pomoc, Erko.  Snažím sa pomôcť všade tam, kde to potrebujú.