• Základné informácie

   • STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA DOLNÝ KUBÍN

    ponúka certifikovaný kurz prvej pomoci

    SZŠ v Dolnom Kubíne je oprávnená vykonávať kurz PP na základe rozhodnutia MZ SR o akreditácií kurzu prvej pomoci zo dňa 26.04.2013, číslo rozhodnutia: 220327-  2013- OZdV 

     

    Cieľová skupina:

    žiadatelia o vodičské oprávnenie

    široká verejnosť

    organizácie – v rámci BOZP

     

     

     

     


    Obsah kurzu:

    kurz je zameraný na získanie teoretických vedomostí a praktických zručností z prvej pomoci

    Rozsah kurzu:

    8 hodín

    Miesto konania kurzov:

    SZŠ Dolný Kubín

    Spôsob prihlásenia sa:

    Vyplnenú prihlášku pošlite ako prílohu na e-mail kosaristanova@szsdk.sk,

    prípadne sa môžete prihlásiť telefonicky na telefónnom čísle 0905114844

     Prihláška na kurz: Prihláška

    Podmienkou uskutočnenia kurzu je minimálny počet 10 účastníkov.

      Cena kurzu:

    21,- eur

      Ukončenie kurzu prvej pomoci

    písomný test a vyhodnotenie písomného testu