• Členovia Školského parlamentu

    • Zloženie Školského parlamentu pri Strednej zdravotníckej

     škole v Dolnom Kubíne pre školský rok 2023/2024

      

     Koordinátor ŠP: Mgr. Miriam Danková

     Predseda: Rebeka Kormaňáková (III.A)

     Členovia:

     Kristína Barutová (I.A)             Vanesa Jurčová (I.A)

     Adam Kubaľa (I.B)                    Milan Kovács (I.B)

     Michaela Poláčková (II.A)         Anna Serdelová (II.A)

     Gerárd Kabát (II.B)                   Marco Vrábeľ (II.B)

     Patrícia Šimurdová (III.A)

     Daniela Kopecká (III.B)            Klaudia Peldová (III.B)

     Lucia Kalisová (IV.A)              Andrea Ragalyi (IV.A)

     Aneta Ondrejková (IV.B)          Margita Tomáňová (IV.B)