• Plán a vyhodnotenie činností ŠP

   • Plán a vyhodnotenie činností koordinátora ŠP v školskom roku 2022/2023

      Plán a vyhodnotenie činností

    Meno:  Mgr. Miriam Danková, zast. PhDr. Iveta Košarišťanová

    Koordinátor: koordinátor školského parlamentu

    Cieľ na tento šk. rok: rozvíjať pozitívne vzťahy medzi žiakmi, učiteľmi a zamestnancami školy

    Termín

    Názov akcie

    Cieľ akcie

    Organizátor

    Cieľová skupina

    Cieľ splnený / nesplnený

    Zhodnotenie akcie

    11/2022

    preložené

    1/2023

    Talenty

    Podporiť talenty našej školy, ukázať čo v nich je

    školský parlament

    celá škola

    splnený

    25. 1. 2023 sme zažili nezabudnuteľný deň prezentácie rôznych talentov našich budúcich zdravotníkov. Obrovským prekvapením bol hosť – absolvent našej školy Fero Joke. Aj keď víťazmi boli všetci účastníci, absolutórium získala žiačka IV.A Andrea Ragályi, ktorá všetkých ohúrila svojim spevom. Zdravotník má srdce umelca, ruky a telo športovca a dušu anjela...

    12/2022

    Vianočná besiedka

    Stráviť posledné spoločné chvíle v kalendárnom roku pri vianočnom stromčeku

    školský parlament

    celá škola

    splnený

    Besiedka bola zorganizovaná posledný školský decembrový deň. Do programu sa zapojili žiaci i učitelia. Program bol zložený z pásma piesní, scénok a súťaže o našej škole. Na záver boli odmenení najaktívnejší žiaci a víťazi školských súťaží. Napriek tomu, že nie všetci na besiedku prišli, tí ktorí tam boli, zažili veľkolepú oslavu blížiacich sa Vianoc.

    4/2023

    Súboj učitelia - žiaci

    Zabaviť sa pri rôznych súťažiach, odmeniť toho najšikovnejšieho z radov žiakov a učiteľov

    školský parlament

    celá škola

     

    Deň, ktorý od dávna spája učiteľov a žiakov sa konal 5.4.2023. Všetci mali možnosť zapojiť sa do súťaží, kde si preverili svoje vedomosti, schopnosti a zručnosti. Prekvapujúco v záverečnom hodnotení najviac bodov získali učitelia. Naj... triedou sa stala IV.A. Verím, že v tejto veľkolepej akcii budeme pokračovať.

     

    Plán a vyhodnotenie činností koordinátora ŽŠR v školskom roku 2021/2022

     Plán a vyhodnotenie činností

    Meno:PhDr. Iveta Košarišťanová

    Koordinátor pre / Výchovný poradca: Koordinátor ŽŠR

    Cieľ na tento šk. rok: rozvíjať kooperáciu medzi študentmi v spolupráci so zamestnancami školy a rodičmi

    Termín

    Názov akcie

    Cieľ akcie

    Organizátor

    Cieľová skupina

    Cieľ splnený / nesplnený

    Zhodnotenie akcie

    11/2021

    Talenty

    objaviť talenty v radoch našich žiakov

    ŽŠR

    Celá škola

    nesplnený

    Pre zhoršenú pandemickú situáciu akcia nemohla prebehnúť.

    12/2021

    Besiedka

    spoločne prežiť posledné  chvíle kalendárneho roka a naladiť sa na najkrajšie sviatky roka

    ŽŠR

    Celá škola

    nesplnený

    Pre zhoršenú pandemickú situáciu sa akcia nekonala.

    3/2022

    Súboj učitelia - žiaci

    pripraviť, súťažiť, zabaviť sa a nájsť toho najšikovnejšieho v jednotlivých disciplínach medzi učiteľmi a žiakmi

    ŽŠR

    Celá škola

    splnený

    Akcia bola veľkým úspechom žiackej školskej rady, ktorá si sama tento deň pripravila, viedla, vyhodnotila. Akcia sa bude opäť opakovať, zhodli sa na tom žiaci ale i učitelia.

     

    Plán a vyhodnotenie činností koordinátora ŽŠR v školskom roku 2020/2021

            Plán a vyhodnotenie činností

    Meno: PhDr. Iveta Košarišťanová

    Koordinátor pre / Výchovný poradca: Koordinátor ŽŠR

    Cieľ na tento šk. rok:

    Termín

    Názov akcie

    Cieľ akcie

    Organizátor

    Cieľová skupina

    Cieľ splnený / nesplnený

    Zhodnotenie akcie

    11/2020

    Talenty

    Hľadať ďalšie talenty na našej škole

    ŽŠR

    Celá škola

    cieľ bol splnený

    Talenty sa uskutočnili 05.11.20 online plne v réžii A. Vojtasa žiaka II.A a Mgr. Renáty Bočkayovej. Súťaže sa zúčastnilo 18 žiakov. Víťazom sa stal z l A. Vojtas (kategória DJ-ing).Súťažilo sa v 8 kategóriách, každý zúčastnený bol odmenený finančne. Opäť sa potvrdilo, že sme škola plná talentov.

    12/2020

    Besiedka

    V spoločnom kruhu prežiť krásne chvíle blížiacich sa najkrajších sviatkov roka

    ŽŠR

    Celá škola

    cieľ nebol splnený

    Besiedka pre situáciu spojenú s Covid - 19 sa neuskutočnila.

    3/2021

    Súboj učitelia - žiaci

    Pripraviť, súťažiť, zabaviť sa a nájsť toho najšikovnejšieho v jednotlivých disciplínach medzi učiteľmi a žiakmi

    ŽŠR

    Celá škola

    cieľ nebol splnený

    Súboj učitelia – žiaci nebol zorganizovaný pre pretrvávajúci stav obmedzení spôsobený Covid -19.