• Členovia rady školy

   • Rada školy pri Strednej zdravotníckej škole v  Dolnom Kubíne, 

    M. Hattalu 2149, Dolný Kubín

     

    Zoznam členov Rady školy pri SZŠ v Dolnom Kubíne 

    Mgr. Margita Snováková

    predsedníčka Rady školy

    Mgr. Tatiana Olbertová

    volená zástupkyňa pedagogických zamestnancov

    Tatiana Mlynarčíková

    volená zástupkyňa nepedagogických zamestnancov

    Iveta Brezoňáková

    volená zástupkyňa rodičov

    Jozef Kabát

    volený zástupca rodičov

    Magdaléna Juráková

    volený zástupca rodičov

    Mgr. Miroslav Dráb

    delegovaný zástupca za zriaďovateľa

    Mgr. Bibiana Jančiová

    delegovaný zástupca za zriaďovateľa

    PhDr. Silvia Pekarčíková

    delegovaný zástupca za zriaďovateľa

    Ing. Ján Prílepok

    delegovaný zástupca za zriaďovateľa

    Rebeka Kormaňáková

    volená zástupkyňa žiakov