• Prehľad projektov od r. 2016

   • Prehľad projektov realizovaných, prebiehajúcich, neschválených a podaných

     

    Rok podania

    Názov projektu

    Výzva podaná z

    2016

    Vráťme šport do škôl

    ŽSK

    2016

    Proenviro

     

    2016

    Radšej gram prevencie

    ŽSK

    2016

    Putovanie za zdravím

    ŽSK

    2018

    Netradičné aktivity študentov SZŠ

    ŽSK - Aktívny občan

    2018

    Čo vieme spravíme inak

    SPP

    2019

    Muzikál JCHS

    Mesto DK

    2019

    Talenty stredných škôl

    Mesto DK

    2019

    Rekonštrukcia osvetlenia a ozvučenia telocvične

    ŽSK

    2019

    Florbalom k rozvoju zdravia

    ŽSK

    2019

    Školský adrenaline race v miestnej komunite

    ŽSK - Aktívny občan

    2020

    Moderne a odborne pre prax

    MŠ SR