• Prehľad projektov 2003-2008

   • Prehľad projektov  realizovaných, prebiehajúcich, neschválených a podaných 

     

    ZOZNAM UKONČENÝCH PROJEKTOV 2003/2008

     

    Názov projektu

    Program

    Prijímateľ

    Doba realizácie

    od-do

    suma projektu

    naše zdroje

    Športujeme všetci

    Vráťme šport do škôl

    OvZP

    09/2007 - 06/2008

    25 000

    10 000

    Športujeme všetci

    Vráťme šport do škôl

    OvZP

    09/2007 - 06/2008

    32 500

    13 000

    Pohybové aktivity pre všetkých

    Otvorená škola MŠ SR

    SZŠ DK

    01/2006 - 12/2006

    60 000

    0

    Šport pre všetkých

    Otvorená škola MŠ SR

    SZŠ DK

    01/2005 - 12/2005

    50 000

    0

    Všetci sme rovnakí

    Otvorená škola MŠ SR

    SZŠ DK

    01/2004 - 12/2004

    60 000

    0

    Šport pre všetkých

    Otvorená škola MŠ SR

    SZŠ DK

    01/2003 - 12/2003

    50 000

    0

    Otvorená škola - Infovek

    Infovek

    SZŠ DK

    09/2003 - 12/2003

    125 000

    25 000

    Otvorená škola - Infovek

    Infovek

    SZŠ DK

    09/2004 - 12/2004

    125 000

    25 000

    Otvorená škola - Infovek

    Infovek

    SZŠ DK

    09/2005 - 12/2005

    125 000

    25 000

    Otvorená škola - Infovek

    Infovek

    SZŠ DK

    09/2006 - 12/2006

    125 000

    25 000

    PC jazykové labolatórium pre SZŠ DK

    MŠ SR

    OvZP

    08/2006 - 12/2006

    349 000

    0

    Cudzie jazyky s  IKT efektívnejšie !

    MŠ SR

    OvZP

    08/2007 - 12/2007

    225 000

    25 000

    Internet pre ľudí tretieho veku

    Konto Orange

    SZŠ DK

    10/2005 - 06/2006

    70 000

    0

    PC pre každého

    MDPT SR

    SZŠ DK

    12/2005 - 12/2006

    125 000

    25 000

    PC gramotnosť potrebujeme

    MDPT SR

    SZŠ DK

    04/2006 - 12/2006

    125 000

    25 000

    Školský TV klub

    Konto Orange

    SZŠ DK

    12/2004 - 06/2005

    30 000

    0

    Aktivita v jeseni života je dôležitá

    ŽSK

    OvZP

    02/2007 - 06/2007

    17 000

    15 000

    Internet spája mladosť aj zrelosť

    ŽSK

    OvZP

    02/2006 - 06/2006

    15 000

    15 000

    Zdravie a veda

    Interreg III. A

    SZŠ DK

    04/2006 - 04/2007

    377 750

    18 700

     

     

     

     

     

     

     

    ZOZNAM IMPLEMENTOVANÝCH PROJEKTOV (v realizácii)

     

    Čo je dobré?

    Škola bez tabaku...

    OvZP

    2/2008-6/2008

    15 000

    0

     

     

     

     

     

     

     

    ZOZNAM NESCHVÁLENÝCH PROJEKTOV

     

    Knižnica 21. storočia

    MŠ SR

    SZŠ DK

    10/2007 - 12/2007

    100 000

    5 000

    S knihou a PC objavujeme svet

    MK SR

    SZŠ DK

    10/2006 - 12/2006

    100 000

    5 000

    Naučme sa zachrániť život

    Konto Orange

    SZŠ DK

    07/2006 - 11/2007

    98 000

    0

    Európsky týždeň vedy v SZŠ DK

    MŠ SR

    SZŠ DK

    11/2006 - 11/2006

    35 600

    0

    Otvárame bránu školy pre všetkých

    MŠ SR

    OvZP

    08/2007 - 12/2007

    200 000

    60 000

    Internát 21. storočia

    MŠ SR

    SZŠ DK

    10/2007 - 12/2007

    200 000

    22 000

    Výchova k zdraviu cez IKT

    MŠ SR

    OvZP

    09/2007 - 12/2007

    74 000

    4 000

    Šport pre všetkých

    Otvorená škola MŠ SR

    SZŠ DK

    01/2005 - 12/2005

    50 000

    0

     

    ZOZNAM PODANÝCH ŽIADOSTÍ O GRANT V PROCESE SCHVAĽOVANIA

     

    Internát 21. storočia

    MŠ SR

    OvZP

    06/2008 - 12/2008

    280 000

    15 000

    Výchova k zdraviu cez IKT

    MŠ SR

    KŠU

    06/2008 - 12/2008

    80 000

    5 000

    Výchova k zdraviu cez IKT

    MŠ SR

    KŠU

    09/2008 - 12/2008

    85 000

    5 000

    Športujeme všetci

    Vráťme šport do škôl

    OvZP

    05/2008 - 11/2008

    26 000

    6 000

    Mládež a pravidelná športová činnosť

    Vráťme šport do škôl

    OvZP

    05/2008 - 11/2008

    26 000

    6 000